Avalanche warning for region Indre Fjordane Friday 14.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Glide avalanches

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflata er påvirket av varmt vær uten nattefrost de siste dagene. På tykt snødekke og i nordvendte sier finnes fortsatt finkornet snø og tydelige lagdelinger nede i snødekket. I sørvendte heng og under 1000 moh er hele snøpakka smelteomdanna. Fortsatt skiføre fra ca 500 moh i nordvendte heng. Høyere mot sør.

I det gamle snødekket ligger noen steder vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket.

Det har gått en del skred de siste dagene, både str.3 glideskred og mindre løssnøskred.

I Sunnfjord ble de tirsdag observert at skarelag gir dårlig drenering av smeltevann over 1100 moh.

Mountain weather, 13.05.2021

No precipitation. Breeze from northeast. -2 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 14.05.2021

0-3 mm precipitation. Breeze from east. 0 °C to 12 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS