Avalanche warning for region Indre Fjordane Tuesday 11.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet avalanches can release due to high temperatures. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause large natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflata er påvirket av varmt vær uten nattefrost de siste dagene. I skyggesider uten soloppvarming ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt våte. I sørvendte heng og under 1000 moh er hele snøpakka smelteomdanna. Fortsatt skiføre fra ca 500 moh i nordvendte heng. Høyere mot sør.

I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den overliggende snøen blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt. Kantkorn og rim som har ligget nært overflata blir raskt ødelagt av smeltevann som trenger ned i snødekket, men kan fortsatt være et problem i de høyeste nordvendte fjellsidene.

Det er observert flere små løssnøskred og glideskred søndag i Jølster

Mountain weather, 10.05.2021

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Breeze from east, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -1 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 11.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from south, changing to breeze from the south during the afternoon. 0 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS