Avalanche warning for region Indre Fjordane Monday 10.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet avalanches can release due to rain and high temperatures. Persistent weak layers buried in the old can cause large natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø som generelt er vindpåvirket, mot sør har sola fått virke og laget skare som blir veldig våt utover dagen hvis solen står på. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 400-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.

Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.

Det kom 5 cm nysnø i fjellet ved Jølster lørdag.

Mountain weather, 09.05.2021

2-4 mm precipitation. Strong breeze from southeast, changing to breeze from the southeast during the evening. -7 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 10.05.2021

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Breeze from east, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -1 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS