Avalanche warning for region Indre Fjordane Sunday 09.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Wet avalanches can occur where the snow is wet. Be careful beneath and in the vicinity of cornices.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø som generelt er vindpåvirket, mot sør har sola fått virke og laget skare som blir veldig våt utover dagen hvis solen står på. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 400-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.

Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.

Mountain weather, 08.05.2021

Little to no precipitation. Calm/light breeze from northeast, changing to breeze from the west during the afternoon. -14 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 09.05.2021

2-4 mm precipitation. Strong breeze from southeast, changing to breeze from the southeast during the evening. -7 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS