Avalanche warning for region Indre Fjordane Saturday 08.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet avalanches can occur where the snow is wet. Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Be careful beneath and in the vicinity of cornices.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø som generelt er vindpåvirket, mot sør har sola fått virke og laget skare som blir veldig våt utover dagen hvis solen står på. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 400-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.

Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.

Mountain weather, 07.05.2021

No precipitation. Breeze from north. -12 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 08.05.2021

Little to no precipitation. Calm/light breeze from northeast, changing to breeze from the west during the afternoon. -14 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS