Avalanche warning for region Indre Fjordane Wednesday 05.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Wet avalanches can occur where the snow is wet. Be careful beneath and in the vicinity of cornices.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø og flott skiføre mange steder, mot sør har sola fått virke og laget skare. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. I nord ligger det sammenhengende snødekke ned til rundt 200 moh men i solvendte sider må man fort opp til 500 moh før det blir sammenhengende snødekke.

Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert utbredt overflaterim i mange himmelretninger. Mandag 3. kom det opp til 10 cm nysnø i høyden med lite vind, som vi må forvente la seg oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.

Det er registrert et skred i en skredbane ned fra Sætreskarsfjellet. Skredet gikk i en sørøstlig retning kl 20 på kvelden.

Mountain weather, 04.05.2021

No precipitation. Breeze from east. -13 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 05.05.2021

No precipitation. Strong breeze from east, changing to breeze from the east during the afternoon. -8 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS