Avalanche warning for region Helgeland Wednesday 11.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow and in areas with unstable wet slabs. Keep distance to areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøen er preget av sist ukes mildvær. I fjellet er en del av nysnøen som kom i løpet av helga fuktet opp av regnet som kom mandag og tirsdag. Snøen i lavereliggende områder og det gamle snødekket har vært i gjennom runder på runder med mildvær, er smelteomvandlet, gjenfryst og stabilt og drenerer antageligvis vannet godt når snøen fuktes opp.

På de aller høyeste fjelltoppene kan kraftig vind og nedbør som snø mandag ha lagt igjen fokksnø i leområder og forsenkninger.

Mandag og tirsdag ble det observert små våte flakskred ned fra Øyfjellet.

Mountain weather, 10.05.2022

3-5 mm precipitation. Rain up to 1200 m a.s.l during renoon. Fresh breeze from south. 0 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 11.05.2022

2-6 mm precipitation. Rain up to 1100 m a.s.l Wednesday night. Breeze from southeast. -2 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS