Jump to content

Avalanche warning for region Heiane Sunday 05.02.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Avoid areas with recent wind slabs. Snow on the ground will be eroded and deposited in wind sheltered slopes.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 04.02.2023

Natt til fredag kom det en del nysnø i regionen, med kraftig vind fra sørøst. I skjermet terreng og i skogen kan snøen fortsatt være ubunden. I høyden er snøoverflaten vindpåvirket, og består av stort sett harde flak. Det er avblåst ned til skare eller stein på utsatte plasser.

Før mildværet ble det observert rim og kantkorn i snødekket, spesielt i indre og nordlige deler av regionen. Fukt og varme antas å ha nøytralisert svake lag i snødekket. I tillegg vil hard skare i overflaten hindre belastning på svakt lag ved bakken.

Mountain weather, 04.02.2023

6-10 mm precipitation. Rain up to 900 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south, changing to strong breeze from the southeast during the afternoon. -6 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.02.2023

6 mm precipitation, up to 13 mm in the most exposed areas. Rain up to 600 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from northwest, changing to fresh breeze from the northwest during the evening. -8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS