Avalanche warning for region Heiane Thursday 20.05.2021

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to areas with glide-cracks

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt og myk det meste av døgnet, lokalt kan det fryse på om natten. Snødekket er tynt i mange sørvendte heng, det er lite snø under 1000 moh. I nordvendte sider er det skiføre ned til 800 moh. Rygger og rabber er bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Snødekket antas være omdannet til grovkornet snø og relativt homogent nå.

Over 1400-1600 moh er det kuldegrader mesteparten av døgnet.

Mountain weather, 19.05.2021

5-8 mm precipitation. Breeze from northwest. -2 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 20.05.2021

1-3 mm precipitation. Breeze from northwest. -2 °C to 6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS