Avalanche warning for region Heiane Monday 17.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to areas with glide-cracks

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten gjenfrysing. Smeltingen går nå raskt og snødekket begynner å bli tynt i mange sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Snødekket antas være omdannet til grovkornet snø og relativt homogent nå.

Mountain weather, 16.05.2021

3-7 mm precipitation. Breeze from southeast. 0 °C to 8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 17.05.2021

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Breeze from east. 1 °C to 7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS