Avalanche warning for region Heiane Saturday 15.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to areas with glide-cracks

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Glide avalanches

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten gjenfrysing. Smeltingen går nå raskt og snødekket begynner å bli tynt i mange sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø.

Mountain weather, 14.05.2021

6 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Breeze from east. 4 °C to 12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 15.05.2021

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Breeze from east. 3 °C to 9 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS