Avalanche warning for region Heiane Wednesday 12.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten består for det meste av smelteomdannet snø etter flere runder med mildvær med påfølgende gjenfrysing. Høyt til fjells, i leheng mot vest og nord ventes det at fokksnøen i overflata nå har blitt våt. I sørsider er mye av snøen smeltet bort. Det er mest snø i østvendt terreng.

På Blåsjø (1100 moh) er temperaturen 4 grader mandag.

Mountain weather, 11.05.2021

No precipitation. Breeze from south. 2 °C to 11 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 12.05.2021

4-6 mm precipitation. Breeze from north. 0 °C to 9 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS