Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Hardanger Tuesday 30.05.2023

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
Generally stable conditions, but danger of wet avalanches in steep terrain. Sun-exposed mountainsides are most exposed, especially during the afternoon. Keep a safe distance to cornices and glide cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Loose snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Generelt stabile forhold. Skredfaren varierer og avhenger av solinnstråling, graden av nattefrost og lufttemperatur. Vær forsiktig i bratt terreng med våt og myk snøoverflate. Her kan skiløpere løse ut våte løssnøskred.
Skavler bør betraktes som ustabile. Det samme gjelder oppsprukken snø på glatte, bratte sva.

Snow cover (in Norwegian), 29.05.2023

Snøgrensa varierer i regionen og er høyest i sørvendte hellinger og lengst ut mot kysten og langs fjordene. Snøen er i hovedsak fuktig eller våt grovkorna, smelteomvandla og drenerer godt. Fra Hardangervidda blir det onsdag rapportert om bærende snø og godt skiføre. Det er bare flekkvis med snø igjen under ca. 1000 moh og svært varierende snømengde i høyfjellet.

Observasjon sørvest for Folgefonna på lørdag vitner om et smelteomvandlet og isotermt snødekke uten kritisk lagdeling.

Forrige uke blir det observert mye smelting og fritt vann på snøoverflaten mange steder der det er forsenkninger i terrenget.

Mountain weather, 29.05.2023

1 mm precipitation, up to 6 mm in the most exposed areas. Precipitation as rain. Fresh breeze from northwest. -5 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 30.05.2023

No precipitation. Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the west during the afternoon. 0 °C to 11 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS