Avalanche warning for region Hardanger Wednesday 26.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten består av tung og myk snø. Snødekket begynner å bli tynt og uten lagdeling i mange sørvendte heng, mens det fortsatt er en del snø og noe lagdeling i nordvendte heng. Snøgrensen ligger på 800-1000 moh, og grensa for lagdelt snø er på ca. 1100 moh.

I det gamle snødekket lå det tidligere vedvarende svake lag. Disse antas nå å ha blitt omdannet til smelteformer mange steder, men i nordvendte heng kan det fortsatt finnes rester.

Frem til tirsdag morgen hadde det kommet fra 3 til 17 mm regn i regionen siste døgn.

Mountain weather, 25.05.2021

3-6 mm precipitation. Strong breeze from east. 0 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 26.05.2021

Little to no precipitation. Moderate gale from east, changing to strong breeze from the east during the evening. -1 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS