Avalanche warning for region Hardanger Friday 14.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten gjenfrysing. Smeltingen går nå raskt og snødekket begynner å bli tynt i mange sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Snødekket består stort sett av smelteomvandlet snø med en del skarelag. Snøgrensen ligger på 700-900 moh, lavest i skygesider, og den kryper oppover.

I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflata blir våt. Disse er nok fremst til stede i nordvendte heng i høyden.

Det er observert en del våte løssnøskred og glideskred tirsdag.

Observasjoner onsdag forteller om våt snø med innslag av harde islag på 1400 moh. ved Røldal

Mountain weather, 13.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from northeast. -4 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 14.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from east. 2 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS