Avalanche warning for region Hardanger Sunday 28.02.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in terrain with fresh wind-deposited snow. Also be careful in steep terrain with wet snow.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt opp til ca. 1300 moh. Over denne høyden er snøovreflaten varierende, men sterkt vindpåvirka Det er varierende snømengde i regionen. Generelt er det lite snø for årstida og mer i indre strøk enn i ytre.

Over ca. 1400 moh kan svake lag av kantkorn fortsatt være intakte. Disse ble dannet under en langvarig kuldeperiode fram til midten av februar. Fjell med slike høyder finnes i hovedsak bare rundt Folgefonna og inne på Hardangervidda, der det er begrenset med skredterreng. I lavereliggende områder, har mildvær siden midten av februar ødelagt disse lagene.

Lørdag morgen var temperaturen på Folgefonna skisenter (1212 moh) -1 °C. Det blåste 4 m/s fra sørvest. I regionen hadde det kommet inntil 5 mm nedbør siste døgn. Dette kom som regn i lavlandet.

Mountain weather, 27.02.2021

1-4 mm precipitation. Fresh breeze from west. -3 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 28.02.2021

No precipitation. Breeze from west. -6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS