Avalanche warning for region Hardanger Wednesday 18.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snødekket er preget av mye regn siste uka og er smelteomdannet og homogent. Over ca 1000 moh har nedbøren periodevis kommet som snø. Rundt de høyeste toppene har det kommet mye nysnø. I nordhellinger høyt til fjells kan det fortsatt finnes lagdelt vintersnø. Det er fortsatt mye snø i høyfjellet. Snøgrensa ligger mange steder rundt tregrensa, høyere i bratt sørvendt.

Mandag rapporteres det om mange våte skred i et belte mellom 900-1300 moh.

Observasjoner fra Sauda mandag forteller om lite vind i fjellet og våt snøoverflate allerede tidlig på dagen i solsider helt til topps.

Mountain weather, 17.05.2022

No precipitation. Calm/light breeze from northeast. -6 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 18.05.2022

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as rain. Fresh breeze from southwest. -3 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS