Jump to content

Avalanche warning for region Hallingdal Sunday 05.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
The danger increases when the wind picks up. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 04.02.2023

Snøoverflaten består av mye tørr løssnø. Stedvis er snøen noe mer vindpåvirket (myk) med overflaterim på toppen. Vindutsatte formasjoner er avblåst. Østvendt terreng har mest snø, selv om snøfordelingen er noenlunde jevn.

Rim som finnes i overflaten lørdag formiddag kan bli et svakt lag når det snør ned. Observasjoner denne uka tyder på at det finnes kantkornlag mellom eller rundt skarelag i snøpakka, men at dette ikke finnes overalt. Laget kan være lett å påvirke der snødekket er tynt. Det finnes kantkornet snø ved bakken i alle himmelretninger, men det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette laget.

Fredag løste en skiløper ut et lite flakskred i Hemsedal.

Lørdag meldes det om rim på både hardt og mykt underlag i Hemsedal. Fredag ble det meldt om mye tørr løssnø i Hemsedal.

Mountain weather, 04.02.2023

2-4 mm precipitation. Rain up to 400 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south, changing to fresh breeze from the south during the afternoon. -11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.02.2023

1-4 mm precipitation. Rain up to 500 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from northwest, changing to fresh breeze from the northwest during the evening. -9 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS