Avalanche warning for region Hallingdal Tuesday 25.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøverflaten består av grovkornet snø med variert hardhet. Over ca. 1500 moh kan det ligge litt fuktig nysnø i overflaten. I lavere høyder er det bløtere snø og stedvis råttent der snødekket er tynt eller rundt steiner. Man må nå over ca. 1000 moh for å få sammenhengende skiføre. Under 1000 moh er det begrenset med snø, spesielt i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor og vest i regionen.

Observasjoner fra Hemsedal tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn ikke lenger er et problem, selv om det ikke kan utelukkes at det kan finnes enkelte lommer i høyfjellet.

Mandag morgen er det registrert 3 til 10 mm nedbør i regionen siste døgn. Nedbøren har stort sett kommet som regn, men det kan ha lagt seg noe nysnø på de høyeste toppene.

Mountain weather, 24.05.2021

6-10 mm precipitation. Fresh breeze from southeast. -1 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 25.05.2021

4-8 mm precipitation. Fresh breeze from east. 0 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS