Avalanche warning for region Hallingdal Monday 24.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøverflaten består av grovkornet snø med variert hardhet. Over ca. 1500 moh er det tilfrosset, under dette er det bløtere snø og stedvis råttent der snødekket er tynt eller rundt steiner. Man må nå over ca. 1000 moh for å få sammenhengende skiføre. Under 1000 moh er det begrenset med snø, spesielt i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor og vest i regionen.

Observasjoner fra Hemsedal tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn ikke lenger er et problem, selv om det ikke kan utelukkes at det kan finnes enkelte lommer i høyfjellet.

Mountain weather, 23.05.2021

3 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Breeze from southeast. 0 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 24.05.2021

6-10 mm precipitation. Fresh breeze from southeast. -1 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS