Avalanche warning for region Hallingdal Friday 21.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde i forrige uke. I solvendt terreng og under ca 1100 moh er snødekket stort sett smelteomvandlet etter flere runder med sol og tidligere mildvær.
Over ca 1200 moh kan det finnes lommer med tynne nysnøflak fra mandag, det antas at disse har fått gode bindinger til underlaget.

Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor og vest i regionen.

Lokalt litt nysnø i høyfjellet torsdag.

Observasjoner fra Hemsedal typer på at vedvarende svake lag av kantkorn ikke lenger er et problem. Selv om det ikke kan utelukkes at det kan finnes enkelte lommer i de aller høyeste områdene.
Varme høyt til fjells siste dagene har gitt smeltevann som siger ned i snødekket og kan svekke svake lag. Selv om lufttemperaturen har gått ned siste døgnet, kan fortsatt finnes vann nede i snødekket i overkant av gamle skarelag.

Det var påfrysing i høyfjellet og stedvis lavere natt til torsdag.

Mountain weather, 20.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from northwest. -4 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 21.05.2021

1-3 mm precipitation. Calm/light breeze from northwest, changing to breeze from the southeast during renoon. -4 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS