Jump to content

Avalanche warning for region Finnmarkskysten Sunday 26.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snowmobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs. Fresh wind slabs are moste likely to be found near the coast. Facets is present deep in the snowpack, but are not expected to cause avalanches.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 25.03.2023

Det er mest snø i ytre strøk av regionen, og snøen ligger ujevnt fordelt etter perioder med vind. Fredag og lørdag har det vært perioder med snøbyger i ytre strøk.

Rundt siste mildværsskare har det dannet seg et tynt lag med kantkorn. Observasjoner tyder på at dette laget mest sannsynlig ikke utgjør et skredproblem nå.
Men det er få observasjoner fra den aller sørligste delen av regionen, så her er det større usikkerhet knyttet til eventuelle vedvarende svake lag.

Det er ikke rapportert om skredaktivitet de siste dagene.

Mountain weather, 25.03.2023

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from northwest. -22 °C to -11 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 26.03.2023

4 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from northwest. -19 °C to -9 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS