Jump to content

Avalanche warning for region Finnmarkskysten Monday 20.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be aware of isolated wind slabs, otherwise stable conditions. Cold temperatures and developing facets higher in the snowpack mean that fresh wind slabs are slow to stabilize.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 19.03.2023

Det ligger mest snø i ytre deler av regionen. Snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Det er mest snø i sør og østvendte leområder. Over tregrensa er det for det mest fokksnø av ulik hardhet som har lagt seg på gammel smelteomvandlet snø. Over rabber og topper er det flere steder avblåst ned til gammel mildværsskare.

Under mildværsskaren har det dannet seg et tynt lag med kantkorn. Observasjoner tyder på at dette laget mest sannsynlig ikke utgjør et skredproblem akkurat nå.

Kaldt og klart vær de siste dagene har gitt god grobunn for kantkorn høyt i snødekke.

Fredag ble det observert noen små skred i regionen som gikk mot vei i ytre strøk.

Mountain weather, 19.03.2023

1-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from northwest, changing to fresh breeze from the south during the evening. -12 °C to -6 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.03.2023

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Fresh breeze from northeast, changing to strong breeze from the northwest during the afternoon. -11 °C to -7 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS