Jump to content

Avalanche warning for region Finnmarkskysten Friday 03.02.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in and close to terrain traps and on steep slopes until the new snow has stabilized. Be aware that persistent weak layers near the ground can be triggered in isolated areas.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 02.02.2023

De siste tre døgnene frem til onsdag har det kommet opp mot 25 cm nysnø mest utsatte områder. Ved Repvåg er det målt 21 cm siste døgn. I kombinasjon med periodevis mye vind har dette dannet fokksnøflak. Forrige fredag var det et mildvær som ga regn til godt over tregrensa. De mest vindutsatte stedene er avblåst ned til bakken eller til et skarelag.

Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i hele regionen med unntak av lengst ut på kysten. Det har generelt vært vanskelig å påvirke lagene og de anses derfor ikke som et aktivt skredproblem.

Tirsdag ble det observert et lite skred langs fv. 889 i Kirkedalen.

Mountain weather, 02.02.2023

3 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from north. -15 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 03.02.2023

1 mm precipitation, up to 9 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from north. -20 °C to -10 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS