Avalanche warning for region Finnmarkskysten Friday 21.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Mildere vær og nedbør som regn fra tirsdag kveld og utover onsdagen fuktet snøen opp til ca 200 moh, og dannet en mildværsskare noen steder. Etter dette er det kommet en del snø i regionen og vind fra ulik retning har ført til pålagring av fokksnø i flere ulike himmelretninger.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Observasjoner tyder på at disse er lettere å påvirke og mer utbredt på indre strøk enn ved kysten. Ved Alta i naboregionen Vest-Finnmark gikk det torsdag små skred og var ifølge observasjoner svært lett å påvirke i høyder under 400moh.

Mandag gikk det et naturlig utløst, middels stort skred ned mot E69 i sørvendt heng i nærheten av Honningsvåg.

Mountain weather, 20.01.2022

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Fresh breeze from west, changing to gale from the northwest during the afternoon. -10 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.01.2022

2-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from northwest, changing to strong breeze from the south during the evening. -14 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS