Avalanche warning for region Finnmarkskysten Thursday 20.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches may occur.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Mildere vær og nedbør som regn fra tirsdag kveld og utover onsdagen kan ha fuktet snøoverflaten opp til ca 400 moh. Ellers er det kommet mye snø i regionen tidligere i uken. Vind fra ulik retning har ført til pålagring av fokksnø i ulike himmelretninger.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Det er både nedføyket kantkornlag, samt kantkornlag dannet rundt skare. Tidligere observasjoner av drønn og stabilitetstester viser at disse kan påvirkes, men dette skjer lettest i indre deler av regionen.

Mandag gikk det et naturlig utløst, middels stort skred ned mot E69 i sørvendt heng i nærheten av Honningsvåg.

Mountain weather, 19.01.2022

2-4 mm precipitation. Rain up to 400 m a.s.l Wednesday night. Moderate gale from southwest, changing to strong breeze from the west during renoon. -9 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.01.2022

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Fresh breeze from west, changing to gale from the northwest during the afternoon. -10 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS