Avalanche warning for region Finnmarkskysten Tuesday 18.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

The avalanche danger increases with increasing wind and later rain. Avoid potential release areas and runout areas for avalanches. At higher altitudes avoid areas with wind-deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches may occur.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

De siste dagene har det kommet noe nysnø i regionen, kombinert med vind opptil kuling fra nordvest. De ferskeste fokksnøflakene ligger dermed i sørøstvendte heng, men varierende vindretning i forrige uke har ført til at det ligger fokksnøflak i flere himmelretninger. På topper og andre utsatte steder er det generelt avblåst, mens i lesider har det lagt seg hard, vindpakket snø.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Det er både nedføyket kantkornlag, samt kantkornlag dannet rundt skare. Observasjoner som drønn og stabilitetstester viser at disse kan påvirkes og dette er lettest i indre deler av regionen.

Mandag gikk det et naturlig utløst, middels stort skred ned mot E69 i sørøstvendt heng i nærheten av Honningsvåg.

Mountain weather, 17.01.2022

3-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from northwest. -11 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 400 m a.s.l during the evening. Fresh breeze from southwest, changing to gale from the south during renoon. -10 °C to -3 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS