Avalanche warning for region Finnmarkskysten Monday 10.01.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sterk vind av skiftende retning har gjennom uka flyttet på løssnø og påvirket snøoverflaten. Der det ikke er avblåst til gammel skare, er det ofte bærende fokksnøflak. Stedvis vil det også finnes mykere flak av fokksnø som ligger beskyttet i leformasjoner etter vind tidligere i uka.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Det er både nedføyket kantkornlag, samt kantkornlag dannet rundt skare. Observasjoner som drønn og stabilitetstester viser at disse kan påvirkes, men lettest er det i indre deler av regionen.

Lørdag ble det fjernutløst skred i nordvendt fjellside på fjellskitur vest av Sarnes på Magerøya

Målestasjoner i området har registrert nedbør tilsvarende 10 cm nysnø i løpet av helga, men vi mistenker at det i ytre strøk rundt Magerøya, Havøysund og Nordkynnhalvøya kan lokalt ha fått mer snø enn hva vi har registrert. Det er falt 5 cm nysnø i de sørlige deler av regionen.

Mountain weather, 09.01.2022

1-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from north, changing to breeze from the north during the afternoon. -17 °C to -9 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 10.01.2022

No precipitation. Fresh breeze from west, changing to fresh breeze from the southwest during the afternoon. -22 °C to -11 °C at 700 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS