Avalanche warning for region Finnmarkskysten Sunday 16.05.2021

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:

Favourable conditions. Solar radiation can weaken steep sun-facing sides and cornices.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er avblåst ned til rabber, men fortsatt godt med snø i lune formasjonar. Sola har påvirka snødekket godt i solvendte heng den siste tida.

Det er ikkje aktive vedvarande svake lag i regionen. Det finnes lag av kantkorn som kan bli aktive når og dersom det blir høge temperaturar og høg vassmetting i snødekke.

Mountain weather, 15.05.2021

0-4 mm precipitation. Fresh breeze from east. -5 °C to -2 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 16.05.2021

4 mm precipitation, up to 9 mm in the most exposed areas. Breeze from east. -4 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS