Avalanche warning for region Finnmarkskysten Thursday 04.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Søndag var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh. Mandag sank temperaturen, og det har de siste dagene vært snøbyger med vind fra omkring nordvest som legger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget.

Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller mange steder. Dette fantes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det er uvisst hvordan mildværet har påvirket vedvarende svake lag, men sannsynligvis er de ødelagt i lavereliggende områder.

Mountain weather, 03.03.2021

4-8 mm precipitation. Fresh breeze from northwest. -11 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 04.03.2021

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Fresh breeze from north. -13 °C to -9 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS