Avalanche warning for region Finnmarkskysten Sunday 28.02.2021

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

Very dangerous avalanche conditions. Travel in avalanche terrain not recommended. We expect wet slab activity around and below treeline. Wind slabs can be easily triggered in the alpine.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Sterk vind fra forskjellige retninger har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst med mye oppstikkende stein. I skjermede terrengformasjoner kan det være mykere snø.

Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.

Mountain weather, 27.02.2021

2 mm precipitation, up to 7 mm in the most exposed areas. Fresh breeze from northwest, changing to fresh breeze from the southwest during the afternoon. -9 °C to -5 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 28.02.2021

15 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Strong breeze from southwest, changing to gale from the southwest during the afternoon. -3 °C to 1 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS