Avalanche warning for region Finnmarkskysten Wednesday 24.02.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Avoid avalanche terrain. Avalanches can be triggered on persistent weak layers.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Sterk vind fra forskjellige retninger har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst med mye oppstikkende stein. I skjermede terrengformasjoner kan det være mykere snø.

Lenger ned i snødekket finnes det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.

Mountain weather, 23.02.2021

Little to no precipitation. Gale from south, changing to fresh breeze from the south during the evening. -21 °C to -11 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 24.02.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from south, changing to gale from the south during renoon. -13 °C to -5 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS