Flood and landslide forecast

Flood warning yellow level for Trøndelag og øvre deler av Østerdalen (NVE)

Published: Valid: to 2020-06-04 06:59 AM Next forecast before:

Oppdatert informasjon - .

Varselet i deler av Finnmark er nedgradert fra oransje til gult nivå pga. minkende vannføring.

Oppdatert informasjon - .

Varselet i deler av Troms og Finnmark er nedgradert fra oransje til gult nivå pga. kjøligere vær og minkende vannføring. Varselet i indre Trøndelag er nedgradert fra oransje til gult nivå pga. minkende vannføring.

Oppdatert informasjon - .

Alta kommune er nedgradert fra rødt til oransje nivå pga. kjøligere vær og minkende vannføring ventet de neste 2-3 dagene. Noen kommuner sør og nord i det oransje varslingsområdet for indre Trøndelag er blitt fjernet fra varselet pga. mindre bidrag fra snøsmelting.

Oppdatert informasjon - .

Varslingsområdet til "Varsel om flomfare, oransje nivå for indre Trøndelag" er utvidet med Trondheim kommune. Det oransje varselet er forlenget i varslingsperioden. En del av varslingsområdet i "Varsel om flomfare, oransje nivå for Troms og Finnmark" er oppgradert til rødt.

Oppdatert informasjon - .

En del av varslingsområdet i "Varsel om flomfare, oransje nivå for Troms og Finnmark" er oppgradert til rødt

Oppdatert informasjon - .

Varselet "Varsel om flomfare, oransje nivå for Troms og Finnmark" er forlenget til å gjelde for tirsdag

Oppdatert informasjon - .

Det oransje flomvarselet for indre Trøndelag er forlenget til å gjelde for mandag.

Oppdatert informasjon - .

Det oransje flomvarselet for indre Trøndelag er forlenget til å gjelde også for lørdag og søndag

Oppdatert informasjon - .

Store deler av Nordland er fjernet fra varselet

Oppdatert informasjon - .

For fredag: Gult varsel er utvidet med noen kommuner i Trøndelag.

Oppdatert informasjon - .

For onsdag: øverst i Østerdalen og Trøndelag: Det oransje varslet er utvidet med noen kommuner. Lengre ned i Østerdalen: Det gule varslet er også utvidet med noen kommuner.

Type

Flood

Consequence Local flooding and/or erosional damage in streams and small rivers. Rapid increase of discharge in streams and small rivers. Local inundation where river channels are filled with ice.
Advice Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.
Warning level meaning Challenging situation that requires monitoring and may cause local damages within the warning area.

The warnings are valid from 07.00  - 07.00.

Map overview
Intense rain
Snowmelt

08.00-21.00 every day

Phone: +47 404 36 000

08.00 - 21.00 every day

Phone: +47 400 28 777