Flood and landslide forecast

Flood warning yellow level for Østlandet og Sørlandet (NVE)

Published: Valid: to 2019-06-07 06:59 AM Next forecast before:

Oppdatert informasjon - .

Bygeområdet trekker seg nord-østover. Varslet gjelder nå kun Hedmark og Oppland på Østlandet. I tillegg er enkelte kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag inkludert i varslet på grunn av høy vannføring i blant annet Rauma og Driva.

Type

Flood

Danger increase Thursday early morning 6. Jun. 2019
Danger decrease Saturday morning 8. Jun. 2019
Altitude 0 - 2500 masl
Consequence Local flooding and/or erosional damage in streams and small rivers. Rapid increase of discharge in streams and small rivers. Risk of storm water in urban areas, local flooding, stream bank erosion, changing waterways, shallow landslides at locations impacted by showers.
Advice Stay informed on the situation. It is recommended to Stay informed on the situation.
Warning level meaning Challenging situation that requires monitoring and may cause local damages within the warning area.

The warnings are valid from 07.00  - 07.00.

Map overview
Intense rain
Snowmelt

08.00-21.00 every day

Phone: +47 404 36 000

08.00 - 21.00 every day

Phone: +47 400 28 777