Flood and landslide forecast

Varsel om flom, rødt nivå, for sørlige deler av Agder NVE

Valid for: 2017-10-01. Published: . Next forecast before:

Type

Flood

Det har regnet mye fra natt til lørdag, og det er fortsatt ventet store nedbørmengder fram til mandag ettermiddag, totalt opp til 120 mm i sørlige deler av Agder, se OBS-varsel fra MET. Vannføringen steig kraftig i flere vassdrag i løpet av lørdag kveld, og vil fortsette stige fram til mandag. Nedbøren som kommer natt til mandag vil opprettholde stor vannføring i vassdragene, og i enkelte vassdrag kan vannføringen øke. Vannføringen kan ligge på rødt nivå i flere vassdrag. Rødt er vårt høyeste varslingsnivå, og kan medføre store skader. For de regulerte vassdragene vil situasjonen variere etter hvor stor lagringskapasitet det er i reguleringsmagasinene. Bl.a. Mandalsvassdraget, Otra, Tovdalsvassdraget og Arendalsvassdraget er utsatt.

The warnings are valid from 07.00  - 07.00 (08.00 - 08.00 during daylight savings).

Updates: Monday - Friday before 11.00 and 15.30. Saturday and Sunday before 11.00

Map overview
Rain

08.00-21.00 every day

Phone: +47 404 36 000

08.00 - 21.00 every day

Phone: +47 400 28 777