Flood and landslide forecast

Varsel om flom, oransje nivå, for sørlige deler av Rogaland, nordlige deler av Agder. NVE

Valid for: 2017-10-01. Published: . Next forecast before:

Type

Flood

Det har regnet mye fra natt til lørdag, og det er fortsatt ventet store nedbørmengder fram til mandag ettermiddag, totalt opp til 120 mm, men mest i sørlige deler av Agder, se OBS-varsel fra MET. Dette vil opprettholde stor vannføring i vassdragene, og i enkelte vassdrag kan vannføringen øke. Oransje nivå kan bli nådd i flere vassdrag. Oransje nivå er vårt nest høyeste varslingsnivå og kan medføre alvorlige skader i utsatte områder. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

The warnings are valid from 07.00  - 07.00 (08.00 - 08.00 during daylight savings).

Updates: Monday - Friday before 11.00 and 15.30. Saturday and Sunday before 11.00

Map overview
Rain

08.00-21.00 every day

Phone: +47 404 36 000

08.00 - 21.00 every day

Phone: +47 400 28 777