Flood and landslide forecast

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Agder, Telemark og deler av Rogaland, grunnet mye regn NVE

Valid for: 2017-10-01. Published: . Next forecast before:

Oppdatert informasjon - .

Agder er nedgradert fra gult til grønt nivå. Det betyr generelt trygge forhold. Etter en større flomhendelse vil det, frem til vannstanden igjen er normal, likevel kunne forekomme utglidninger lokalt langs vassdrag i flomområdene.

Type

Landslide

Det har regnet svært mye de siste to dager. Mange steder i Agder har fått over 100 mm/24t. Søndag skal det være et kort opphold, men fra søndag kveld ventes igjen intens regn frem til mandag. Det ventes opp til 120 mm/24t. Med gjeldende prognoser skal det regne først i sørlige deler av Rogaland, og flytte seg østover gjennom Agder og Telemark i løpet av natten til mandag.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. I vassdrag med stor vannføring kan det føre til erosjon av jordmasser ved foten av skråninger, og mindre utglidinger.

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

The warnings are valid from 07.00  - 07.00 (08.00 - 08.00 during daylight savings).

Updates: Monday - Friday before 11.00 and 15.30. Saturday and Sunday before 11.00

Map overview
Rain

08.00-21.00 every day

Phone: +47 404 36 000

08.00 - 21.00 every day

Phone: +47 400 28 777