Warning from MET Norway

Kulingvarsel, yellow level for Støtt - Lødingen MET

Valid from: 07.05.2018 10:00. Published: 06.05.2018 19:48
Valid to: 07.05.2018 14:00.

Type of warning

Kuling

Mandag formiddag økning til sørvestlig, dreiende vestlig, stiv kuling 15 m/s. Minkende mandag ettermiddag.

Sender Meteorologisk Institutt
Source https://www.met.no/vaer-og-klima/farevarsel-og-ekstremvaer
Danger increases from 5/7/2018 10:00:00 AM
5/7/2018 2:00:00 PM
Consequence Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker, begynner å blåse i strimer i vindretningen.
Advice Vurder å la båten ligge.
Awareness seriousness Utfordrende situasjon
Certainty Likely > 50%
Map overview