Avalanche forecast for Voss Wednesday 2021-12-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid areas with fresh wind deposited snow. There is a thick weak layer of facets and surface hoar beneath the the wind slabs. Keep an eye on the wind, the avalance danger will increase immediately if the wind get stronger. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

Little to no precipitation.
Breeze from northeast.
-12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Vik

Snow

29.11.2021 kl. 15:35

1100 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 28 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra toppen og retning Voss. Elva er fortsatt åpen der nede men fryser nå til.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke i høyfjellet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Profil i innblåst området rundt 1000moh øst
Image Of Snow Cover
Image 4 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snøen ligger ujevnt mange steder
Image Of Snow Cover
Image 5 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Øst heng har en god del snø
Image Of Snow Cover
Image 6 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vestover fra toppen
Image Of Snow Cover
Image 7 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Øst nærmest kamera vest på andre siden av elva
Image Of Snow Cover
Image 8 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mildvær såle fra stanga og nedover fortatt fuktig i bunn. Noen steder er sålen mye mindre snømengde men gjør at ferdes på ski er bedre enn når du "synker" til bunns
Image Of Snow Cover
Image 9 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Rundt 30cm snødybde innblåst øst 900moh
Image Of Snow Cover
Image 10 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke tatt fra ca 900moh
Image Of Snow Cover
Image 11 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra toppen og mer nordover
Image Of Snow Cover
Image 12 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Kvassdalen vest side
Image Of Snow Cover
Image 13 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Kvassdalen øst side
Image Of Snow Cover
Image 14 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Kvassdalen
Image Of Snow Cover
Image 15 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot Finnbufjellet / nuten fra parkering ca 750moh
Image Of Snow Cover
Image 16 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra parkering Finnbufjellet
Image Of Snow Cover
Image 17 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Elva ikke helt fryst men er mye is på den
Image Of Snow Cover
Image 18 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Hytter på Vikafjellet fra parkering Skjellingavannet
Image Of Snow Cover
Image 19 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Brøytekanter på Vikafjellet ikke så store nå
Image Of Snow Cover
Image 20 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Is ved Yngnisdalen
Image Of Snow Cover
Image 21 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Langs Skjellingavatnet
Image Of Snow Cover
Image 22 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Øst side Skjellingahaugen
Image Of Snow Cover
Image 23 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ved Storehuagtunnlen Vik siden
Image Of Snow Cover
Image 24 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ved Yngnisdalen
Image Of Snow Cover
Image 25 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vik rundt 350moh
Image Of Snow Cover
Image 26 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skogen med særlig varme skred fra Vik
Image Of Snow Cover
Image 27 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skogen med særlig varme skred problem
Image Of Snow Cover
Image 28 of 28 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot hyttene på Vik siden , "Vik fjelllandsby" blir det kalt

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skitur mellom 900- 1100moh øst , nord og vest vendt terreng. Det er generelt lite snø men skiferdsel og kjøring er fint. Pga en mildværsåle. Snøoverflaten veksler mellom skare , hardere fokksnø , tynne tynne småe flak på overflatekant, løs overflatekant. Det som er klart lettest å løse ut er flak på overflatekant men trolig svært få steder. Eldre fokksnø viker godt bundet til laget under. Løs overflatesnøen vil løsne som tørre løssnøskred i bratt terreng. Vind og nysnø meldt vil legge seg over overflatekanten. Men du finner ikke denne over alt. Du må i litt skjerma formasjoner. Nå når jeg var ute blåste det nok til å frakte snø men var bare lett lett fokk enkelte steder. Men skal blåse mye mer i kveld og natt, men kanskje nesten for mye for å legge opp flak? Mulig bare alt blåser opp i lufta / på havet? Men jeg vil anta at skredprobemet for i morgen blir nedføyket overflatekant og også da videre utover uken. Er meldt roligere vinterlig vær med en god del minus i høyfjellet.

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 400 masl Near surface facets Dry Bart under 400moh skrint med snø før høyfjellet 800-900moh. Der oppe er det ujevnt med snø avblåst på topper. Generelt et tynnt snødekke mye 20-40cm snødybde. Men du finner også over 1 meter i innblåste områder men så 2 meter bortenfor er det 5cm.... Mest snø fra nord via øst til sør. Snøen ligger i formasjoner som samler snø. Snøen ligger i de områder den gjorde i fjor vinter men det er bare mye mindre av den enn feks uti mai, naturlig nok. Det null problem og til tider fint å ferdes å kjøre på ski. Solid mildvær såle som noen steder er blåst frem i dagen. Ellers er det områder med løs snø av rim og overflatekant særlig i skjerma steder ligger på skaren. Det er også områder med eldre fokksnø ansamlinger denne virker godt bundet til underliggende lag. Det er enkelte områder svært små med flak på overflatekanten , sprekker svært lett opp. Det kan finnes større felter der vil det være svært lett / lett å løse ut skred.

Danger Sign

Recent cracks Et super lite flak sprakk lett opp på overflatekant så skaresnø. Men var lite men viser at det er en ganske "hissig" kombinasjon.

Weather

No precipitation -10 °C 8 m/s from W → 100% clouds Brrrr kaldt sur vind og rundt -10. Føltes sikkelig kaldt. Noe flat lys men bra sikt på langt hold.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Very easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S above 800 masl Hmmm vet ikke helt finner svært lite av dette men der det finnes er det svært lett å løse ut. Derfor tar jeg det med. Men mulig det ikke finnes så store områder. Men jeg er usikker her.

Avalanche Activity

29. Nov. During the day No avalanche activity Ikke sett noe

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm D, 35 cm F/4F+ FCsf/DF 1 mm D, 7 cm 1F RGxf 0 mm D, 23 cm K MFcr D, 20 cm 1F- MF 2 mm/3 mm M -10.5 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -7.9 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 1000moh øst rundt -10 i lufta og sur vestlig frisk bris

ObsID: 278595

Voss / Vik

Snow

29.11.2021 kl. 13:32

895 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0.5 cm F SH 4 mm D, 9 cm F FCsf/DF 1 mm D, 15 cm K MFcr, 2 cm I IF, 3 cm K MFcr/MF 900moh øst rundt -10 og frisk trekk fra vest

ObsID: 278596

Voss / Voss

Snow

28.11.2021 kl. 14:05

1272 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Sola på vei ned
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  På ca 900, der overgangen til såle var
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Fin soloppgang
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Sikksakk mellom stein
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Overflaterim
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Skavl mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Og solnedgang:)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lite snø, og lite utbredt flakdannelse. Vær obs på utvikling av kantkorn ved bakken og høyere i snødekket.

Snow Cover

25 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 900 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det er lite snø under ca 900moh. Derfra er det en tynn såle av gammel snø under 10-20 cm nyere snø. Over 900 er det kantkorn i bunn (godt utvikla), noen cm med p-hard smelteform og deretter løs snø, vindpakka utsatte steder og stedvis avblåst til skare i høyden på enda mer utsatte steder. Finfint å gå på ski der snøen ligger i søkk og formasjoner. Slalom mellom stein ellers. Godt utvikla overflaterim, opp i 3cm. Var ca likt på Vikafjellet forrige helg. Det har bygd seg opp bra med snø enkelte steder, mest mot NØ og Ø . I dag føyka det litt på få utsatte plasser på østavind.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10 °C 6 m/s from E ← Tempr er gjetting, vinden var kanskje kraftigere innimellom. Nydelig vintervær

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Det er lite snø og få heng som har samla særlig med snø. Men man bør sikkert følge med på utvikling av kantkorn med kulda og mulig påfyll av snø

Avalanche Activity

28. Nov. During the day E Bitte lite flakskred i bratt Ø-vendt heng. Sikkert noen dager gammelt

ObsID: 278495

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.