Avalanche forecast for Voss Sunday 2021-05-09

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Warmer weather and rain will weaken the snowpack. Naturally triggered avalanches may occur. Unstable windslabs will be present in higher altitudes.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Calm/light breeze from northwest., change to breeze from the west during the afternoon.
-10 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the east during the afternoon.
-2 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Nautgrovi

Snow

08.05.2021 kl. 22:52

54 masl

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Avalanche Observation

8. May 22:52 1 - Small S-facing Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 8.5 sekunder.

ObsID: 271710

Voss / Nautgrovi

Snow

08.05.2021 kl. 22:51

54 masl

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Avalanche Observation

8. May 22:51 1 - Small S-facing Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 7.5 sekunder.

ObsID: 271709

Voss / Ulvik

Snow

08.05.2021 kl. 14:04

1173 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Islag (trolig 27.feb) sees tydelig.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Bølgene i snøoverflata bak der er smelteriller fra mildværet fra rett før påske, dvs 31.mars-skaren.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Tests

LBT@31cmQ2 Brudd under islag i nedbrytende kant. Seilte av ved liten tb.

Snow Profile

0.5 cm F SH 3 mm M, 2 cm F MF 2 mm W, 10 cm K MF 4 mm M, 10 cm 1F MF 2 mm W, 3 cm I IF M Mulig dette er 27.feb-skaren., 2 cm 4F FCxr 3 mm W, 120 cm P MF 1 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm 1165 moh., vestvendt leheng. Snødekket er isotermt.

ObsID: 271685

Voss / Ulvik

Snow

08.05.2021 kl. 12:47

1399 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Termometer står ved 31.mars-skaren. Isotermt snødekke fra topp til bunn. Tendenser til akkumulering av smeltevann over skarelaget.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  LBT, brudd i smelta kant over 31.mars-skaren ved stor tb. Q3.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@75cmQ3 Brudd i gamle, smelta kant over 31.mars-skaren. Stor tilleggsbelastning.

Snow Profile

5 cm F MF 1 mm/2 mm W Nedbrutt nysnø og rim som smelter i øverste 2 cm., 70 cm P MF 1 mm W Varierende kornstørrelse og hardhet, alt etter hvor langt smelteprossessen har kommet. Flere skarelag., 2 cm 4F FCxr 2 mm M-W Øvre del, 1 cm I IF, 50 cm 1F MF 2 mm/4 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm 1400 moh, østvendt leheng. Snødybde 140 cm

ObsID: 271684

Voss / Ulvik

Snow

08.05.2021 kl. 12:14

1326 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Overflaterim og begynnende kant på et fast dekke av gammel smelt. Representativt for mye terreng, bortsett fra der det smelter i solhelninger. Det var rimkrystaller også ved Upsete.

Snow Cover

ObsID: 271662

Voss / Ulvik

Snow

08.05.2021 kl. 11:25

1237 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  ECTP12@50 Q1 på 2 mm avrunda og våt kant
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Svakt lag
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Bærende skare fra morgenen av. 5 cm innsynk i bratt SØ kl 11.

Tests

ECTP12@50cmQ1 Good Overraskende mye piff i dette laget. Blokka seiler av. 35 grader helning

Snow Profile

2 cm F PP/SH 1 mm/2 mm M, 3 cm F MF W, 12 cm P MFcr M, 30 cm 1F MF 3 mm/1 mm W, 2 cm MFcr, 3 cm F FCxr/MF 2 mm W Øvre del Nedbrutte kantkorn, 2 cm K MFcr 31.mars-skaren??, 100 cm 1F/P MF 1 mm W Noen hardere og også mykere lag, men alt er smelteformer. Noen rester av skarelag. 1 tests connected to snow profile 1230 moh, SØ. Snødybde 240 cm. Løsere lag siste halvmeter mot bakken.

ObsID: 271659

Voss / Voss

Snow

08.05.2021 kl. 09:28

1300 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Flakskred i Skipadalsnutens nordside. Anslår str 3.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Observert 2 flakskred i nordsider, utløst 1300-1400 moh. Begge ca str 3.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Onsdag danna sterk vind og nedbør fokksnøflak mot nord og vest, over ca 11-1200 moh. Observasjoner av store skred i høyden, 1300 moh, bekrefter dette. Antatt vedvarende svakt lag av rim eller overflatekant. Forecast too low

Avalanche Activity

6. May. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NW. Above 1300 masl Observert to flakskred fra Bergensbanen.

ObsID: 271642

Voss / Voss

Snow

06.05.2021 kl. 21:03

1251 masl

Anne@vlfk (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

1 Low For vær, snødekke og snøprofil se observasjonen til Tor Ivar@Vestland_fk. I sørlig sektor er den siste fokksnøen delvis smelteomvandlet, og har relativt god kohesjon med det underliggende islaget. Ellers er snøpakken i sørlig sektor homogen (smelteomvandlet) og isoterm. De kalde temperaturene bidrar til å stabilisere snøpakken. Det er ingenting som tyder på utløsning av våte løssnøskred større enn str. 1 i få bratte heng. I N, NV har den siste nysnøen en mektighet på kun 2-3 cm, og blir derfor ikke sett på som et problem på tross av at den er overliggende et islag (9 cm). Dette massive islaget armerer underliggende svake lag (delvis smelteomvandlet kantkorn). Søndag og mandag er det også i høyden meldt mildvær og regn, noe som kan øke sannsynligheten for våte løssnøskred. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW above 600 masl I solsider kan det utløses våte løssnøskred, men store skred er ikke å forvente da snøpakken har blitt stabilisert av kalde temperaturer.

ObsID: 271481

Voss / Voss

Snow

06.05.2021 kl. 19:44

1252 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Nydeleg vær og vindstille i Jordalen i dag:)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Det vart litt alternativ utforming på snøprofil i dag, då snøen var som betong å grave i:(

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 650 masl. Layered snow begins at 1342 masl Crust Moist Snøfordelinga varierer etter himmelretning. Mest snø i nord. I botn av Berdalen er det om lag 0,8-1 meter. Dei siste dagar har det vore nattefrost og relativt låge temperaturar for årstida. Over om lag 1000moh er snødekket berande til fots og det smelta ikkje nemneverdig opp i løpet av daget. Det har kome eit snøfall for nokre dagar sidan i lag med vind frå nord. Dette har ført til innblåst fokksnø i sør, denne fokksnøen er delvis smelteomvandla grunna sola. Klarværet har ført til overflaterim og kant på overflata. Bortsett frå fokksnø er snøpakka smelteomvandla og isoterm. Relativt høgt i snøpakka(under fokksnøen) ligg det eit massivt islag(om lag 9cm) dette armerer snødekket og er truleg med å gjera det bærande til fots. Ingen skredaktivitet observert til tross for svært varmt i sole. På fleire av dei faste glideskreda i Jordalen er det ikkje observert oppsprekking endå. Lite sannsynleg at desse går i år. For skredfarevurdering og skredproblem sjå observasjon frå Anne@vestland_fk

Weather

No precipitation 2.5 °C 1 m/s 20% clouds Delvis skya og flott vær i Jordalen i dag. Så å seia heilt vindstille heilt til topps på Øyastølsfjellet Det har truleg vore nattefrost siste netter. Ein merker at sole varmar svært godt, spesielt i sørhellinga.

Snow Profile

1 cm F SH/FC 1 mm M, 2 cm 1F DF 1 mm M, 9 cm I IF, 23 cm 4F/1F FCxr 3 mm M, 26 cm P MF 2 mm M, 6 cm K MF/FCxr 2 mm M, 3 cm 1F FCxr 3 mm M -1.6 °C @ 10 cm, -1.2 °C @ 20 cm, -0.8 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 70 cm, -0.2 °C @ 80 cm Snøprofil grav i vestleg sektor

ObsID: 271479

Voss / Voss

Snow

06.05.2021 kl. 16:48

579 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps

Snow Cover

Bilder fra Kvassdalen øverste bilde er fra 27.april nederst er fra i dag, 06.mai. Det har smelta noe snø også i sider som ikke vender mot solen. I denne perioden bildene er tatt kan jeg ikke se noe skredaktivitet kun smelting, men noe snø kan ha løsna fra en klippe parti feks.

Avalanche Activity

6. May. During the day No avalanche activity Kjørte videre til Kvassdalen kunne ikke se noe skredaktivitet men det løsner småe snø/is klumper fra fjellskjæringer.

ObsID: 271469

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 14:14

1093 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot Sognefjorden
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot Voss
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Selv nærme bare rabber på tynnt snødekke bærer snøoverflaten her fra 1100moh flatt terreng.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bare rabber har smeltet frem
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Enkelte områder / lommer med hvit fokksnø ligger på skare på bilde vestlig har det samlet seg fra rundt 1050moh dette bilde
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mye smelteformer / skare i snøoverflaten tid på døgnet avgjør hvor myk overflaten er

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 900 masl Crust Snøgrense varier etter himmelretninger mye bratt sør lavere ned har lite / ingen snø. Men i skyggen ligger det nok snø ned til enn 500-600moh. Snødekke på Vikafjellet består mye av skare som myknes et par cm på dagtid men fortsatt bærende på beina. Det finnes enkelte lommer / områder med fokksnø, mye harde her jeg var men hardheten kan variere. Ligger på skare her men ligger overflatekant under skaren. Så høyere opp det du trolig ikke har skaren ligger det nok på overflatekanten det kan også ligge på rim og eller en blanding av de to. Terreng formasjonen avgjør størrelsen på flaket og dermed også skredstørrelsen. For det meste småe flak men skal ikke utelukkes enkelte middels. På kuler og rygger er det tynnere snødekke og det har smeltet frem bare rabber. Lavere ned i skogen kan snøen være mer råttne smelteformer varmere på nettene der.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skitur 900-1100moh mye nord og øst men også bikka over i vest. Stabilt hovedinntrykk med massive lag av smelteformer eller kompakt hvit snø. Myknes på dagtid bærende på ski og beina i det høydeintervall er nok mindre hold i den lavere ned. Fokksnø flak finnes, ligger enten på skare eller overflatekant / rim. For det meste småe områder men skal ikke utelukkes at enkelte steder kan middels skred forekomme. Noe ulik hardhet på flakene og noe ulikt hva som skal til for å løsne. I sol sider kan det gå våte løsnøskred, ser også glidesprekker i terrenget. Høyt til fjells finnes dypere / eldre kantkorn men bærende overflate gjør det trolig svært vanskelig å påvirke. Mye av det samme igjennom helgen. Nattefrost og sol på dagtid er gunstig for stabilisering av snødekke. Fokksnø flakene vil stablisers men der de ligger på overflatekant / rim. Tar det tid. Mot slutten av helgen og starten av neste uke meldt stigende temp og regn høyt til fjells. Våte skred er mer aktuelt da. Snødekke lavest ned takler nok regnet brukbart men hvis det går høyere til fjells er det mer vinterlig snø. Regnet / varmen kan nå ned til kanten dypere i dekke, men det kommer jo ann på hvor varmt og hvor mye nedbør. Og selv om man vet det sånn ca er det vanskelig å si hva som evt skjer med det laget. På sikt vil snødekke takle varmen bedre men ser nok ut til at fra Søndag / Mandag får en ukes tid med høyere skredfare. Jeg er usikker på str 1 eller 2 på disse fokksnøflakene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 900 masl Fokksnø områder / lommer. Ligger enten på skare eller på overflatekant / rim. Noe ulik hardhet trolig og dermed noe ulikt hvor lett det er å løse ut. For det meste småe skred men skal ikke utelukkes at enkelte formasjoner som har samlet maks med snø kan middel skred forekomme.

Weather

No precipitation 2.5 °C 0 m/s 100% clouds Oppholdsvær og så og si vindstille. Noe mer lave skyer mot Sognefjorden og høye slør skyer mot Voss. Solen kaster skygge. Fortsatt nattefrost i fjellet men plussgrader på nettene i lavlandet

Avalanche Activity

6. May. During the day No avalanche activity Ikke sett noe bort hit fra Vik siden. Men kjører nok bortom Kvassdalen etterpå også å ser. Ser eldre skred i terrenget. Har vært en stund siden sist store snøfall flere uker er det nok nå.

ObsID: 271454

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 13:52

991 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps

Danger Sign

Recent cracks Får lange sprekker og tråkker ut flak som gir på skaren, dårlig festet til skaren. Samme sted som filmen og profilen. Kutter understøtten og hardt flak blyant. Ikke samle seg all verdens med snø her men i formasjoner som samler snø kan nok størrelse nå str 2 men da i få heng. Men generelt str 1 vil jeg tro.

ObsID: 271448

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 13:44

991 masl

Siggen@obskorps (****)

Notes

Vikafjellet 06.05.21 film https://vimeo.com/545926795

ObsID: 271444

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 13:31

989 masl

Siggen@obskorps (****)

Snow Profile

15 cm P RG D-M, 3 cm 1F- RG D, 5 cm P MFcr Noe porøst, 5 cm F FCsf D, 15 cm P MF D Noe forenklet Rundt 1000moh nnv

ObsID: 271443

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 13:12

949 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

3 cm F MFcl 3 mm W, 55 cm P/K MF 1 mm/1 mm M, 40 cm P/K MFcl 2 mm M 960moh nø ikke til bakken 275cm snødybde

ObsID: 271436

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.