Avalanche forecast for Voss Friday 2021-05-07

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally stable conditions. Wet avalanches can occur where the snow is wet. Wind slabs can be present in isolated features.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain traps in areas with wet loose snow.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Breeze from east.
-8 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from north.
-6 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

06.05.2021 kl. 21:03

1251 masl

Anne@vlfk (Unknown)

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW above 600 masl I solsider kan det utløses våte løssnøskred, men store skred er ikke å forvente da snøpakken har blitt stabilisert av kalde temperaturer.

Avalanche Danger Assessment

1 Low For vær, snødekke og snøprofil se observasjonen til Tor Ivar@Vestland_fk. I sørlig sektor er den siste fokksnøen delvis smelteomvandlet, og har relativt god kohesjon med det underliggende islaget. Ellers er snøpakken i sørlig sektor homogen (smelteomvandlet) og isoterm. De kalde temperaturene bidrar til å stabilisere snøpakken. Det er ingenting som tyder på utløsning av våte løssnøskred større enn str. 1 i få bratte heng. I N, NV har den siste nysnøen en mektighet på kun 2-3 cm, og blir derfor ikke sett på som et problem på tross av at den er overliggende et islag (9 cm). Dette massive islaget armerer underliggende svake lag (delvis smelteomvandlet kantkorn). Søndag og mandag er det også i høyden meldt mildvær og regn, noe som kan øke sannsynligheten for våte løssnøskred. Forecast correct

ObsID: 271481

Voss / Voss

Snow

06.05.2021 kl. 19:44

1252 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Nydeleg vær og vindstille i Jordalen i dag:)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar@Vestland_fk Comment:  Det vart litt alternativ utforming på snøprofil i dag, då snøen var som betong å grave i:(

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 650 masl. Layered snow begins at 1342 masl Crust Moist Snøfordelinga varierer etter himmelretning. Mest snø i nord. I botn av Berdalen er det om lag 0,8-1 meter. Dei siste dagar har det vore nattefrost og relativt låge temperaturar for årstida. Over om lag 1000moh er snødekket berande til fots og det smelta ikkje nemneverdig opp i løpet av daget. Det har kome eit snøfall for nokre dagar sidan i lag med vind frå nord. Dette har ført til innblåst fokksnø i sør, denne fokksnøen er delvis smelteomvandla grunna sola. Klarværet har ført til overflaterim og kant på overflata. Bortsett frå fokksnø er snøpakka smelteomvandla og isoterm. Relativt høgt i snøpakka(under fokksnøen) ligg det eit massivt islag(om lag 9cm) dette armerer snødekket og er truleg med å gjera det bærande til fots. Ingen skredaktivitet observert til tross for svært varmt i sole. På fleire av dei faste glideskreda i Jordalen er det ikkje observert oppsprekking endå. Lite sannsynleg at desse går i år. For skredfarevurdering og skredproblem sjå observasjon frå Anne@vestland_fk

Weather

No precipitation 2.5 °C 1 m/s 20% clouds Delvis skya og flott vær i Jordalen i dag. Så å seia heilt vindstille heilt til topps på Øyastølsfjellet Det har truleg vore nattefrost siste netter. Ein merker at sole varmar svært godt, spesielt i sørhellinga.

Snow Profile

1 cm F SH/FC 1 mm M, 2 cm 1F DF 1 mm M, 9 cm I IF, 23 cm 4F/1F FCxr 3 mm M, 26 cm P MF 2 mm M, 6 cm K MF/FCxr 2 mm M, 3 cm 1F FCxr 3 mm M -1.6 °C @ 10 cm, -1.2 °C @ 20 cm, -0.8 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 70 cm, -0.2 °C @ 80 cm Snøprofil grav i vestleg sektor

ObsID: 271479

Voss / Voss

Snow

06.05.2021 kl. 16:48

579 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps

Snow Cover

Bilder fra Kvassdalen øverste bilde er fra 27.april nederst er fra i dag, 06.mai. Det har smelta noe snø også i sider som ikke vender mot solen. I denne perioden bildene er tatt kan jeg ikke se noe skredaktivitet kun smelting, men noe snø kan ha løsna fra en klippe parti feks.

Avalanche Activity

6. May. During the day No avalanche activity Kjørte videre til Kvassdalen kunne ikke se noe skredaktivitet men det løsner småe snø/is klumper fra fjellskjæringer.

ObsID: 271469

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 14:14

1093 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot Sognefjorden
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot Voss
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Selv nærme bare rabber på tynnt snødekke bærer snøoverflaten her fra 1100moh flatt terreng.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bare rabber har smeltet frem
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Enkelte områder / lommer med hvit fokksnø ligger på skare på bilde vestlig har det samlet seg fra rundt 1050moh dette bilde
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mye smelteformer / skare i snøoverflaten tid på døgnet avgjør hvor myk overflaten er

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 900 masl Fokksnø områder / lommer. Ligger enten på skare eller på overflatekant / rim. Noe ulik hardhet trolig og dermed noe ulikt hvor lett det er å løse ut. For det meste småe skred men skal ikke utelukkes at enkelte formasjoner som har samlet maks med snø kan middel skred forekomme.

Avalanche Activity

6. May. During the day No avalanche activity Ikke sett noe bort hit fra Vik siden. Men kjører nok bortom Kvassdalen etterpå også å ser. Ser eldre skred i terrenget. Har vært en stund siden sist store snøfall flere uker er det nok nå.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skitur 900-1100moh mye nord og øst men også bikka over i vest. Stabilt hovedinntrykk med massive lag av smelteformer eller kompakt hvit snø. Myknes på dagtid bærende på ski og beina i det høydeintervall er nok mindre hold i den lavere ned. Fokksnø flak finnes, ligger enten på skare eller overflatekant / rim. For det meste småe områder men skal ikke utelukkes at enkelte steder kan middels skred forekomme. Noe ulik hardhet på flakene og noe ulikt hva som skal til for å løsne. I sol sider kan det gå våte løsnøskred, ser også glidesprekker i terrenget. Høyt til fjells finnes dypere / eldre kantkorn men bærende overflate gjør det trolig svært vanskelig å påvirke. Mye av det samme igjennom helgen. Nattefrost og sol på dagtid er gunstig for stabilisering av snødekke. Fokksnø flakene vil stablisers men der de ligger på overflatekant / rim. Tar det tid. Mot slutten av helgen og starten av neste uke meldt stigende temp og regn høyt til fjells. Våte skred er mer aktuelt da. Snødekke lavest ned takler nok regnet brukbart men hvis det går høyere til fjells er det mer vinterlig snø. Regnet / varmen kan nå ned til kanten dypere i dekke, men det kommer jo ann på hvor varmt og hvor mye nedbør. Og selv om man vet det sånn ca er det vanskelig å si hva som evt skjer med det laget. På sikt vil snødekke takle varmen bedre men ser nok ut til at fra Søndag / Mandag får en ukes tid med høyere skredfare. Jeg er usikker på str 1 eller 2 på disse fokksnøflakene.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 900 masl Crust Snøgrense varier etter himmelretninger mye bratt sør lavere ned har lite / ingen snø. Men i skyggen ligger det nok snø ned til enn 500-600moh. Snødekke på Vikafjellet består mye av skare som myknes et par cm på dagtid men fortsatt bærende på beina. Det finnes enkelte lommer / områder med fokksnø, mye harde her jeg var men hardheten kan variere. Ligger på skare her men ligger overflatekant under skaren. Så høyere opp det du trolig ikke har skaren ligger det nok på overflatekanten det kan også ligge på rim og eller en blanding av de to. Terreng formasjonen avgjør størrelsen på flaket og dermed også skredstørrelsen. For det meste småe flak men skal ikke utelukkes enkelte middels. På kuler og rygger er det tynnere snødekke og det har smeltet frem bare rabber. Lavere ned i skogen kan snøen være mer råttne smelteformer varmere på nettene der.

Weather

No precipitation 2.5 °C 0 m/s 100% clouds Oppholdsvær og så og si vindstille. Noe mer lave skyer mot Sognefjorden og høye slør skyer mot Voss. Solen kaster skygge. Fortsatt nattefrost i fjellet men plussgrader på nettene i lavlandet

ObsID: 271454

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 13:52

991 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps

Danger Sign

Recent cracks Får lange sprekker og tråkker ut flak som gir på skaren, dårlig festet til skaren. Samme sted som filmen og profilen. Kutter understøtten og hardt flak blyant. Ikke samle seg all verdens med snø her men i formasjoner som samler snø kan nok størrelse nå str 2 men da i få heng. Men generelt str 1 vil jeg tro.

ObsID: 271448

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 13:44

991 masl

Siggen@obskorps (****)

Notes

Vikafjellet 06.05.21 film https://vimeo.com/545926795

ObsID: 271444

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 13:31

989 masl

Siggen@obskorps (****)

Snow Profile

15 cm P RG D-M, 3 cm 1F- RG D, 5 cm P MFcr Noe porøst, 5 cm F FCsf D, 15 cm P MF D Noe forenklet Rundt 1000moh nnv

ObsID: 271443

Voss / Vik

Snow

06.05.2021 kl. 13:12

949 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

3 cm F MFcl 3 mm W, 55 cm P/K MF 1 mm/1 mm M, 40 cm P/K MFcl 2 mm M 960moh nø ikke til bakken 275cm snødybde

ObsID: 271436

Voss / Voss

Snow

05.05.2021 kl. 15:38

123 masl

Caroline M Onarheim (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Caroline M Onarheim

Notes

Her skal IF møte. Dette er siste post! Møtes alle sammen.

ObsID: 271342

Voss / Vik

Snow

04.05.2021 kl. 14:29

1141 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Små mjuke flak over rim og skare
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Hytter som ligg mot vest.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  NØ side
Image Of Tests
Image 5 of 8 Of:  Tests Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Nedføyka store rimkrystaler i heng mot NV. 4f mjukt ny/fokksnø/overflatekant lag over. Rim laget var som eit hulrom. Nokon plassar kunne det sjå ut som rimlaget låg under eit veldig tynt skare/solskare lag. Litt spesielt.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Rimlaget
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Hulrom med rim under mjukt flak
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN1@7cmQ3 Poor Mjukt flak over. Fant ingen plasser med hardt flak over nedføyka rim som det gjekk brudd i.

Snow Profile

6 cm 1F-/4F DF/FC 1 mm/2 mm M-W, 1 cm 1F SH 1 mm/4 mm D-M Nedre del, 21 cm K MF M, 42 cm 4F/1F MFcl W, 5 cm K MF W, 18 cm 4F MFcl W, 30 cm 1F-P MF W 1 tests connected to snow profile

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, NE, W, NW above 900 masl Få heng med små lommer av flak over rim.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er få heng i nordlig sektor med nedsnødd/nedføyka rim oppå skarelag. Ellers stabile forhold. Kan bli nokon våte løssnø skred i sørsider som ligg i le utover ettermiddagen om det blir skyfritt. Det blir rolig overskya vær med nattefrost fram mot helga. Fortsatt fg1. Forecast correct Skulle det komma nedbør som snø må ein følge med på rimlaget. Det vil nok vare nokon dager sidan det er overskya og sola ikke får øydelagt det.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små mjuke flak løsner på nedføyka rim over skarelag.

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Moist Hard i nordsider og litt mjukare i dei andre himmelretningane. Nattefrost og overskya vær i formiddag gjer at det kun er nokon få cm oppå den harde skaren som er blitt mjuka opp av sola. Små lommer mot vest og nord med litt innblåst nysnø/overflatekant/nedføyka rim. Fortsatt bra med snø over 800 moh pga den kalde vinden siste tida og nattefrost. Det begynner å stikke fram rabber og terreng i sørsider, mens mot nord er det full vinter. Èin del store skavler i høyden mot NØ.

Weather

No precipitation 2 °C 2 m/s from E ← 50% clouds Skylaget sprekker opp no i ettermiddag. Varmare idag med vind frå øst enn den siste tida med nordavind

ObsID: 271241

Voss / Vik

Snow

04.05.2021 kl. 13:11

1053 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Mot sør
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Dei øverste cm i ei sørside
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Wet loose snow Wet Knallhardt i nordsiden. Mot sør, øst og vest er det hardt med 3-4 cm våt grovkorna smelteomvandla ispedd litt nysnø øverst. Veldig flott skiføre.

Weather

No precipitation 3 m/s from E ← 90% clouds Flott vær, litt kald vind får øst. Varmt sjølv om det er overskya. Tynt skylag.

Snow Profile

2 cm F PP/MF W, 15 cm 1F-P MF W, 40 cm F-4F MF W, 60 cm 4F-1F MF W Mot sør. Midt i sola.

ObsID: 271233

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.