Avalanche forecast for Voss Wednesday 2021-01-20

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complex situation with persistant weak layers. Avalanches are triggered most easily where the snow pack is thin, typically close to ridges and on convex formations. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-13 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 16 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast.
-13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 14:26

897 masl

oormasen (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  Utsyn sørover mot Slettafjellet.
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  oormasen Comment:  Relativt glatt brudd, men er i tvil om det er Q2 eller Q1. Bruddflaten består av det jeg antar er kantkorn, ca 1mm.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  oormasen Comment:  To svake lag med det jeg antar er kantkorn. Det første ligger under en bærende pakke av fokksnø, rett under saga. Fokksnøen er fasthet 1F eller P. Laget under er F. Det andre kantkornlaget ligger over et skarelag, ca 20 cm dypere. Ikke spesielt store krystaller.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  Synker ned ca 5-10 cm i fokksnøen uten ski. Dette er gammel fokksnø, ikke den fokksnøen som nå er under oppbygging.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S, SW above 700 masl Meget mulig at kantkornlaget finnes over større områder, men jeg vil anta at det varierer mye hvor lett det er å påvirke. Velger derfor å forholde meg til det jeg har sett.

Tests

ECTP24@60cmQ2 Medium Fokksnøen ligger dyp og hard (1F/P) over det svake laget, som ser ut til å være kantkorn, ca 1mm.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Wind slab (hard slab) Dry Stort sett vindherjet snø over ca 750moh. Noe løs snø tilgjengelig for vindtransport før nedbøren setter inn.

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from NE ↙ 100% clouds Økende vind. Tiltykning. Det har begynt å snø i sør og øst. Stigende temperatur.

Snow Profile

ObsID: 251028

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 13:48

630 masl

maren@vossvgs (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  maren@vossvgs
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  maren@vossvgs
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  maren@vossvgs

Tests

ECTX Good Ingen brudd etter 30 slag.

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation 0 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 251015

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 13:31

624 masl

Helene@vossvgs (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Helene@vossvgs

Tests

ECTN22@40cmQ3 Good

ObsID: 251041

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 13:27

636 masl

Bjørnar@vossvgs (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

15 cm 4F MF 1 mm D, 15 cm 1F M, 1 cm K IF 10 mm M, 35 cm P V

ObsID: 258955

Voss / Voss

Snow

20.01.2021 kl. 12:40

973 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Side mot SØ. Avblåst ned til skare/islag på kular i terrenget
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Innføyka nysnø ned til rasterplate. Kantkorn ved blyant samt over og under 5 cm smeltepakka nesten ved bakken.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Innblåst snø i N-NV-SV er dagens problem. Dei forskjellige laga med kantkorn var det lite futt i, men om dei først løsnar så blir det store skred. Det kan komme mykje snø ilag med sterk vind frå SØ dei neste 3 dagane. Så fortsatt FG 3. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Latent problem. Ser skummelt ut når ein graver vekk understøtte ved snøprofil, men prøvde å finne testheng å få løyst ut noko, men det var ikkje mulig å få løyst ut noko i dette laget.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl

Tests

ECTN21@19cmQ2 Good

ECTN12@9cmQ2 Medium

ECTPV@4cmQ1 Poor Innføyka nysnø

LBT@4cmQ1 Ny innblåst snø løsner lett oppå hard smelteomvandla.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pågåande vindtransport. Medium med snø i henteområde i SØ

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Eit drønn på konveks kul med tynt snødekke

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

Some snow drift Other Snøoverflata varier veldig. På avblåste kular i terrenget er det eit tynt islag/skare der det er avblåst. I le sider mot N-NV-V-SV er det fokksnø. Noko plassar mjukvindpakka snø andre plassar hard vindpakka. I le heng mot V der det ikkje er blåst inn ny fokksnø er det 10cm overflate fasetter oppå hard smeltepakke på ca 5 cm med 5-10 cm kant/beger ned mot bakken.

Weather

Snow -4 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Grått vær, men god sikt. 10-15m/s her, sikkert meir høgare oppe. Mild vind frå SØ.

Snow Profile

10 cm 4F PP 2 mm D, 6 cm P MF 1 mm/1 mm D, 4 cm F FCxr/FC 1 mm/2 mm D, 16 cm 1F MF/FC 1 mm/2 mm D, 3 cm F FC 2 mm/3 mm D, 5 cm 1F-P/4F MF/MFcr 1 mm/2 mm D, 3 cm F DH 3 mm/5 mm D, 3 cm K/P MFcr D -4.5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -1.1 °C @ 40 cm 3 tests connected to snow profile Rett under konveks kul i le heng mot NV.

ObsID: 251019

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

20.01.2021 kl. 07:41

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

ObsID: 250940

Voss / Voss

Snow

19.01.2021 kl. 13:33

991 masl

BrittMari@vossvgs (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift

Whumpf sound

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Eit par cm nysnø oppå hard, vindpakka snø.

Weather

Snow -6 °C 1 m/s from SE ↖

ObsID: 250896

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

19.01.2021 kl. 13:18

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 250860

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

18.01.2021 kl. 10:21

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø på fjellet, temperaturstigning. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: For lite snø, lite vind. Stabile temperatur .

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 250724

Voss / Voss

Snow

17.01.2021 kl. 17:50

742 masl

Endre (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Endre

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk 10 m ut fra skispor i leheng

ObsID: 249679

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

17.01.2021 kl. 09:13

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø på svakere lag . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nysnø .

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

Gjelder Rv13 Nobbi - Vik,

ObsID: 249581

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.