Avalanche forecast for Voss Friday 2021-01-15

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-14 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-17 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

15.01.2021 kl. 16:20

1030 masl

andhol@SHUvoss (Unknown)

Avalanche Observation

15. Jan 16:21 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium S-facing Avalanche release at 1026 masl and ended at 982 masl Observerte fra bilen et flakskred, middels stort. Mest sannsynlig gått siste 24 timer. Uvisst om det er skiløper utløst, men mest sannsynlig da det var ingen andre skred i dette området.

ObsID: 249341

Voss / Voss

Snow

15.01.2021 kl. 16:16

881 masl

andhol@SHUvoss (Unknown)

Avalanche Observation

15. Jan 16:19 (+01:00) Dry slab avalanche Human triggered SW-facing Avalanche release at 889 masl and ended at 787 masl Observerte fra bilen på vei til Myrkdalen et flakskred som var gått under stolheisen i Storhaugen. Mest sannsynlig skiløper utløst.og utløst torsdag eller fredag,men har ingen bekreftelse, bare antagelse.

ObsID: 249338

Voss / Voss

Snow

15.01.2021 kl. 10:24

927 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  steinar@GeoRisiko.no
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  str. 1,5 flakskred til høyre. Sprekken over bruddkant går fra spadehåndtak og bortetter forbi sekken.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profilvegg trunkerer sprekk. Bruddplan i skredet (ned til høyre) er 1-2,5 mm overflatekant/beger @60 cm. Hardhet er vist til høyre for sprekk: flaket er P hardt i øvre 40 cm, deretter 4F med DF og nederst mot svakt lag er hardhet 1F. Profilet er gravd til bakken.

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. E, SE, S, SW, W. Above 800 masl Kom ut av tellinga på antall flakskred. Stort sett mellom str. 1,5-2,5, men har også sett et til to str. 3. Antar at flesteparten gikk tirsdag, men noen har mindre tilføyket bruddkant og kan være nyere.

Tests

ECTPV@60cmQ1 Poor Testen er fra et kjapt profil 960 moh, SV, 400 m fra lokasjon av denne registeringen. Søyla sklei ut ved frigjøring. Svakt lag var 3 mm begerkrystaller helt nede ved bakken. Laget mellom 5-10 cm tykt - dette veldig løse begerkornlaget ved bakken er altså den omdannede nysnøen som kom nyttårshelgen. Løs beger ved bakken finnes etter min vurdering kun der det var lite eller ingen snø før nyttår.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Siste del av snøfallet nyttårshelgen kom ved lite vind, og det lå et fint løst teppe av nysnø også på knauser og konvekser. Dette nysnølaget er nå omdannet til kant- og begerkrystaller. Stort sett ligger det vedvarende svake laget i øvre halvdel av snødekket. Nær konvekser og rygger (der smeltepakka i bunn ikke er tilstede) er det observert godt utviklede begerkrystaller ved bakken, der siste ukes fokksnø ligger på toppen. Det er mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning (en skiløper), særlig i overganger mellom tynt-tykt snødekke og der brattheng mangler understøtte. Enig med Njål om at verste piffen er gått ut av fokksnøen, men den er fortsatt stiv/sintret. Min vurdering er at det er riktig å opprettholde FG 3. Det pågår oppbyggende omvandling i dagens snøoverflate. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Har hatt drønn på bærende, tynt flak flere steder i hele sørlig sektor. I små testheng med dårlig understøtte løser det lett ut. Gravde også et annet profil da jeg fikk et drønn. Her var bruddet gått på beger ved bakken.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Stor variasjon i snøoverflatens hardhet. I skjerma lesider mot sør og sørvest er det løs snø. i åpent terreng er det vindpakka hard til vindpakka mjuk overflatesnø. Noen steder er flaket bærende til fots andre steder ikke, og man tråkker nedi til kneet. Snødekket er prega av vind fra nord, men også fra øst. Mangler en del bilder i dag, da telefonen gikk tom for strøm.

Notes

Mobilen daua i kulda og måtte hjem og lade og legge inn på nytt - derav litt sein innmelding.

Weather

-15 °C 1 m/s from NW ↘ På kjøreturen mellom Voss og Vikafjellet var temperaturen nede i -22.

Danger Sign

Whumpf sound Mange drønn ved oppsøkende virksomhet, dvs i overganger tynt til tykt snødekke.

Snow Profile

40 cm P/4F-1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm F FCsf/DH 1 mm/3 mm Dette var snøoverflaten for ei uke siden, før påfølgende snøfall og vindtransport. Svakt lag har også rimkrystaller. , 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm Gamle bunnlaget, som er smelta og fryst i flere omganger. -14 °C @ 10 cm, -13 °C @ 20 cm, -10.5 °C @ 30 cm, -7.4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3.8 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 70 cm, -0.5 °C @ 80 cm Profil fra ca. 920 moh, SØ, gravd gjennom medrivingssprekk dannet i forbindelse med et str. 1,5 skred. Bruddkanthøyde opp til ca 60-70 cm.

ObsID: 249325

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 21:02

1176 masl

Maria Hetland (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Maria Hetland

Snow Cover

Wind slab (hard slab)

Notes

Ikke ferskt i dag. Trolig gått tirsdag eller onsdag.

Weather

Mye vind natt til tirsdag etter mye nysnø søndag og mandag

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

ObsID: 249196

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

14.01.2021 kl. 18:21

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lagdeling og oppsamling i sørhelling. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Synkende temperatur og ingen vindstille .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 249183

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 15:00

817 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Snøprofil gravd på 850 moh. i tregrensa
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Det vart også gravd eit raskt profil ved om lag 625moh. Her var det om lag 25 cm beståande av 10cm nysnø, 10cm med kant/beger og 5cm med smelteformer i botn
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Kald men fin dag i fjellet. -25C når eg køyrte forbi Framnes(Oppheimsvatnet)
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  20-30cm laus nysnø i skogen
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Over tregrensa har vinden jobba godt med nysnøen tirsdag 12.01 og onsdag 13.01

Avalanche Activity

14. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Har hatt god sikt i heile dag og ingen ferske skred observert

Tests

ECTP10@28cmQ2 Medium ECT gjekk på 10 slaget på lang med kantkorn/beger

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kaldt og klart vær siste døgn. I Brandsetedalen(indre delar av Voss varslingsregion) er det observert 1mm overflaterim i skogen. Over tregrensa har vind frå vestleg sektor jobba godt med siste snøfall og danna store fokksnøflak i austleg sektor. Fokksnøen kviler oppå førre vekes overflate som bestod av rim og kantkorn. Utgraving av snødekket der ein fekk drønn kunne bekrefte dette. Der turen gjekk i dag var det vanskeleg å påverke laget med nedsnødd kantkorn. Ingen ferske skred observert i Brandsetedalen. Fg 2 er mest treffande for området kring Brandset men eg tenkjer FG 3 er riktig for regionen. Kaldt og klart vær vil føre til at det tar lengre tid før fokksnøen stabiliserer seg. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Gjeldande skredproblem i Brandset er nedsnødd kant/beger under siste snøfall etterfylgt av til dels kraftig vind over tregrensa. Ut frå tidlegare observasjonar skulle ein tru ein kunne finne begravd overflaterim. Dette vart ikkje funne i dag.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry I Brandsetedalen er det så vidt skiføre frå bilen. I botn av dalen(550moh) er det 20-30cm med tørr nysnø som kom i siste snøskast, elles snilt underlag med lyng og gras. Over 700 moh. er det i snitt 1 meter med snø i terrenget. Vinden har jobba godt med siste snøfall. Klarvær siste døgn har danna små overflaterim(1mm) oppå nysnøen som kom tidlegare i veka.

Weather

No precipitation -18 °C 1 m/s from N ↓ -18c i Brandsetedalen i dag. Sol frå skyfrihimmel og kun svakt drag i lufta

Danger Sign

Whumpf sound Høyrte enkelte små drønn i snødekket

Snow Profile

0.5 cm F SH 1 mm/0 mm D, 14.5 cm F PP/DF 1 mm/1 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 1F MFcr 2 mm/0 mm D, 15 cm F FC/DH 1 mm/0 mm Skarelag, 35 cm P MF 2 mm/0 mm D -11 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile Snøprofil gravd ved 850 moh. i tregrensa

ObsID: 249066

Voss / Vaksdal

Snow

14.01.2021 kl. 13:41

858 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV
Image Of Snow Profile
Image 2 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SVV Comment:  Det største løsneområdet for Glideskred ved Gullbrå i Eksingadalen er nylig sikret med støtteforbygninger. Til høyre i bildet er det minst to naturlig utløste tørre flakskred størrelse 2, som har gått i under sist snøvær
Image Of Tests
Image 4 of 10 Of:  Tests Copyright:  SVV Comment:  Nedføyket nysnø som skredproblem.
Image Of Tests
Image 5 of 10 Of:  Tests Copyright:  SVV Comment:  Løse Beger/ kant over gammelt gjenfrosset snødekke som skredproblem.
Image Of Tests
Image 6 of 10 Of:  Tests Copyright:  SVV Comment:  Løse beger/ kant dypt i snødekket som skredproblem.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  SVV Comment:  Fokksnø på nedføyket nysnø. Vanskelig å løse ut akkurat her.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Kjent Glideskredområde mot veg ved Trefall. Ingen oppsprekking og lite snø.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Kjent Glideskredområde mot veg ved Brakestad. Ingen oppsprekking og lite snø.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 10 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Skredløp ved kysten har nå snø. Mange av disse ligger utenfor varslingsregionen. Lite snø foreløpig, men kan være greit å tenke på ved feks store nye snøfall. Her fra E16 Bogelia ved Vaksdal.

Avalanche Activity

14. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er observert flere eldre naturlig utløste størrelse 1 og 2 skred som har gått samtidig som det var sterk vind fra vest - nordvest. Østavinden fra i går har ikke produsert naturlig utløste skred såvidt jeg har observert i dag.

Tests

ECTN29@59cm Good Brudd i løse store krystaller av beger og kant i overkant av gammelt gjenfrosset snødekke.

ECTN7@26cmQ2 Good Nedføyket nysnø - store tydelige krystaller

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kaldt og klart vær med -20 ved bilen klokken 12 i avsolt terreng ca 600 m o.h. Små (1 mm) rimkrystaller på overflaten. Vind fra øst igår har tatt hardest på toppene, og i skogen er det fortsatt mye tørr løssnø som er ulikt vindpåvirket. Vinden fra øst har bygget fokksnø over nysnø som utgjør et skredproblem. Det var vanskelig å løse ut denne fokksnøen idag. Været som kom med snø fra ca vindretning vest har avlagt fokksnø i østlig sektor. Det er observert flere naturlig utløste tørre flakskred opp til størrelse 2 som gikk under dette uværet. Fokksnøen i østlig sektor forventes å ligge på vedvarende svake lag både høyt og lavt i snødekket. Det finnes også eldre vedvarende svake lag i snødekket i vestlig sektor. To mindre drønn/ setninger i flatt terreng i dag tilsier at det er mulig å påvirke vedvarende svake lag, men det har roet seg litt. Opplevd følelse av FG 2, men med snødekke oppbygging og litt faretegn i mente, så er vi mer på FG 3. Et sted midt i mellom er kanskje best beskrivende. Noe lunde vedvarende situasjon. Litt stabilisering fordi spensten går ut av fokksnøen, men samtidig svekkes hardere fokksnøflak ved oppbyggende omvandling, og lag dypere i snødekket blir enklere å påvirke. Forecast correct Jeg ville også lagt på FG 3 for Regionen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Jeg hadde håpet å finne rim i terreng vendt mot øst idag. Jeg fikk ikke gått i terrengformasjoner som kan ha favorisert nedføyking av rim under været som var fra vest/ sørvest. (Under sist store snøfall). Jeg tror det finnes, men fnat bare kant/ beger som vedvarende svakt lag i dag, og dette var i et enkelt profil vanskelig til Svært vannskelig å løse ut. Regner med at skredproblemet kan være mer reaktivt andre steder, og at det også finnes nedføyket rim.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, W, NW above 700 masl Vanskelig å løse ut i det området jeg var i idag. Det er kaldt så stabilisering av fokksnø tar litt tid.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det er stedvis opp til skoggrensen mye tørr løssnø. Det er vindtegn i snøen og ulike vindformer og erosjon alt etter hvor mye vinden har tatt. Det er observert små rimkrystaller på overflaten.

Danger Sign

Whumpf sound 2 små drønn.

Snow Profile

0.1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 11.9 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 14 cm F DF 3 mm/0 mm D, 10 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 9 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm F DH/FC 3 mm/0 mm D Rimlag , 20 cm K MFcr 1 mm/0 mm D -14.9 °C @ 0 cm, -12.8 °C @ 10 cm, -11.2 °C @ 20 cm, -8.2 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 60 cm, -1.3 °C @ 70 cm, -0.3 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile Temperatur luft var -11

ObsID: 249132

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 13:18

330 masl

Kristi@vgs (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Kristi@vgs

Tests

ECTP15@25cmQ2 Medium

ObsID: 249121

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 13:18

784 masl

Helene@vossvgs (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Helene@vossvgs

Tests

ECTP15@25cmQ2 Medium

ObsID: 249120

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 13:18

784 masl

Bjørnar@vossvgs (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Bjørnar@vossvgs

Tests

ECTP15@25cmQ1 Medium

ObsID: 249122

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 13:18

784 masl

maren@vossvgs (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  maren@vossvgs

Tests

ECTP15@25cmQ2 Medium

ObsID: 249119

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

784 masl

Bjørnar@vossvgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnar@vossvgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@vossvgs

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s from W → Vind i går. Stabilt kaldt og fint siste 10 timar

Danger Sign

Recent avalanches Bitte lite flakskred i nord øst

ObsID: 249109

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

789 masl

Halfdan@vossvgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Halfdan@vossvgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Halfdan@vossvgs

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s from W →

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et lite flakskred i nord øst hellning

ObsID: 249104

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

789 masl

madelen@vossvgs.no (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  madelen@vossvgs.no
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  madelen@vossvgs.no

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s from W →

Danger Sign

Recent avalanches Lite skred i ein nord-øst helling.

ObsID: 249103

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

789 masl

Helene@vossvgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Helene@vossvgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Helene@vossvgs

Weather

-7 °C 1 m/s from W →

Danger Sign

Recent avalanches Lite flakskred i nordøst helling.

ObsID: 249111

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

789 masl

Kari@vgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Kari@vgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Kari@vgs

Weather

No precipitation -7 °C 1 m/s from W →

Danger Sign

Recent avalanches Lite flakskred i nordaust helling.

ObsID: 249108

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

789 masl

Kristi@vgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristi@vgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Kristi@vgs

Weather

No precipitation -7 °C 1 m/s from W →

Danger Sign

Recent avalanches Lite flakskred i nordøst helling

ObsID: 249112

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

784 masl

HåvardF@vossvgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  HåvardF@vossvgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  HåvardF@vossvgs

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s from W →

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite skred i nordøst helning

ObsID: 249107

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

789 masl

maren@vossvgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  maren@vossvgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  maren@vossvgs

Weather

No precipitation -11 °C 0 m/s from W →

Danger Sign

Recent avalanches Bittelite flakskred i nordøstlig helling.

ObsID: 249105

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

784 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps

Tests

ECTP15@25cmQ1 Medium

Weather

-5 °C 1 m/s from W → Fantastisk

Danger Sign

No signs observed Str 1 skred i NØ antagelig gått i går

ObsID: 249123

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

784 masl

Kariremme@vossvgs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Kariremme@vossvgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Kariremme@vossvgs

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s from W →

Danger Sign

Recent avalanches Bittelite flakskred i nordøst hellig

ObsID: 249106

Voss / Voss

Snow

14.01.2021 kl. 12:50

784 masl

Emmarykke (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Emmarykke
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Emmarykke

Weather

No precipitation -7 °C 1 m/s

Danger Sign

Recent avalanches Bittelite skred nordøsthelling

ObsID: 249110

Voss / Voss

Snow

13.01.2021 kl. 15:50

1106 masl

Gustav@NVE (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Skredet som tok med seg de to personene. Skredet går rett over traversspor fra heis til frikjøringsområde.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Middels stort naturlig utløst skred tett ved løypen.

Avalanche Observation

13. Jan 15:50 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Human triggered SE-facing 100 cm high and 50 m wide fracture Lee side Jeg videreformidler: To personer var på vei ned fra Finnbunuten og ble tatt av skred på returen når de kom inn mot frikjøringsområdet. De ble ført med men ikke begravd. Mest sannsynlig løst ut av skikjørerne selv. Bruddkant er anslått til å være opp mot et par meter. Bredde er usikker. Størrelse på skred derfor også usikker.

ObsID: 249096

Voss / Voss

Snow

13.01.2021 kl. 15:05

869 masl

BrittMari@vossvgs (Unknown)

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow Wind slab (hard slab) Vinden har herja godt med snøen, og alt det fine pudderet som låg der på måndag, er no blitt til hard, vindpakka snø.

Weather

No precipitation -7 °C 7 m/s from NE ↙ Sol og skyfritt, kald vind.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 248954

Voss / Voss

Snow

13.01.2021 kl. 12:36

777 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  KnutH@obskorps

Avalanche Observation

13. Jan 12:37 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SW-facing Buried weak layer of new snow

ObsID: 248890

Voss / Samnanger

Snow

13.01.2021 kl. 12:05

777 masl

OST@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  OST@rkh-skredgruppe Comment:  Skytande sprekker ut frå ski
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  OST@rkh-skredgruppe Comment:  Stor vintranaport
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  OST@rkh-skredgruppe Comment:  Stor vindtransport rundt toppane, vind frå nord øst

Weather

No precipitation

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

ObsID: 249056

Voss / Voss

Snow

13.01.2021 kl. 10:19

624 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps

Weather

No precipitation 4 m/s from E ← Kraftig snøfokk på toppane

ObsID: 248852

Voss / Vik

Snow

12.01.2021 kl. 22:06

1058 masl

Siggen@obskorps (****)

Danger Sign

Recent avalanches Skred over vei på Vikafjellet nå i kveld. Kun lest i avisen. Trolig øst side som har gått, vindøkning i dag fra N/NV. Fantes løs snø tilgjengelig for vindøkning. Str 2 skred kan nå veien i dette området.

ObsID: 248785

Voss / VOSS

Snow

12.01.2021 kl. 14:24

854 masl

Nils@alf (**)

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. E. Between 800 masl and 0 masl Testheng fjernutløst lite belastning

ObsID: 248738

Voss / Voss

Snow

12.01.2021 kl. 14:08

702 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  KnutH@obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Legger seg godt med snø i Lesider mot SØ
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTP14@44cmQ2 Poor Kantkorn ved bakken

ECTPV@17cmQ2 Poor Nedføyka nysnø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Drønn i snødekket, kraftig vind og moderat snøtransport frå NV. FG 3. Vind og snøbyger frå NV fram til i morgo. Endring i vindretning til SØ og mindre vind vil stabilisere den ferske vindtransporterte snøen noko i morgo. Kantkorn/rim problematikken ved bakken vil vedvare. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 600 masl Vil tru dette er/kan bli eit problem i alle himmelretninger

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from NW ↘ 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

17 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm 1F RG/DF 1 mm D, 6 cm F FC/SHxr 3 mm D, 2 cm P MFcr D, 5 cm F FC 3 mm D -4 °C @ 0 cm, -6.1 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 40 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 248743

Voss / Voss

Snow

12.01.2021 kl. 12:42

591 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mjuk ubunden snø i skogen. Litt meir bunden i tregrensa. Supert skiføre

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from NW ↘ 50% clouds Kraftig vind frå NV. 13 m/s på toppane her ved Mykkeltveitveten(1131moh)ifølge yr.3,4 m/s i tregrensa her på øst sida.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: For kommunen. Beskrivelse: Drønn i åpne områder i skogen og i tregrensa. 10 cm lag ved bakken som består av nedføyka rim og kantkorn. 15 cm mjuk snø på toppen

ObsID: 248725

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

12.01.2021 kl. 09:23

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 248675

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.