Avalanche forecast for Voss Wednesday 2021-01-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-9 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

06.01.2021 kl. 13:10

881 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Rimvekst ca 600 m o.h. Her ligger rimet på løs snø.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Rim ca 700 m o.h.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Rim ca 800 m o.h. Her sees skarelaget/ islaget som her er dekket av ca 5 cm løs snø av fazett- typen.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Overflatefazetter også over 900 m o.h. Bildet er tatt på denne høyden mot nord.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Fra overflaten 900 m o.h. Beger sier du?
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Fra overflaten 900 m o.h. Begerkrystaller! (3 mm gridd)
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  To streker under svaret på hva som er å finne i overflaten

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det finnes lag av kant i snødekket. Mitt profil fra idag var vend mot ØSØ, og dette er tidligere LO- retning. Jeg velger derfor alle sektorer over 800 hvor det er nok snø. Svært vanskelig å løse ut representerer mitt profil i dag, og dette profilet innet holder ikke alle lag fra i vinter. Utløsbarhet kan derfor være Vanskelig å løse ut i annen eksposisjon og høyde.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket er dekket av fazetter fra ca 600 m o.h. til ca 900 m o.h. Størst krystallstørrelse lavest, og minkende størrelse med høyden.

Tests

ECTN23@15cmQ3 Good Overgang i hardhet og krystallstørrelse på fokksnø som er under oppbyggende omvandling.

ECTN25@15cmQ3 Good

Avalanche Activity

6. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Har sett mye terreng

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er observert overflatefazetter fra 600 til 900 m o.h. Krystallstørrelsen er størst i lavere liggende terreng. Ved ca 900 m o.h., ble det observert minst like mye beger som rim i overflaten. Det ble utført diskusjon med både lupe og kamera, men tilslutt så ble det satt to streker under at det er både rim og beger i overflaten. Ved denne høyden så lå også fazettene på en skare som var opp til 10 mm tykk. Uavhengig av krystalltype, så er det et uheldig underlag for neste snøfall. Stabilitetstester og fravær av faretegn tilsa FG1 i det området ved Hmalgrø i dag. Jeg ville allikevel ikke valgt FG 1 for regionen. Det finnes velutviklede kantlag i snødekket som på riktig sted kan føre til at en skiløper løser et større skred. Naturlig utløste skred er bare sannsynlig for små løssnøskred i bratt terreng. Fortsatt oppbyggende omvandling frem til ny nedbør som snø. Da smeller vi rett på en FG 3 i løpet av få timer dersom det kommer nok nedbør. Forecast correct Enig i at regional FG er 2.

Snow Profile

0.5 cm F SH/DH 4 mm/3 mm D Jeg finner både beger og rim i overflaten. , 1 cm 1F MFcr 1 mm/0 mm D Sprøtt islag/ skarelag som ligger under overflatefazettene. Ca 100 høydemeter lavere (800 m o.h. er det 5 cm løse fazetter over dette is/skarelaget., 13.5 cm F-/F- RGxf/FC 2 mm/2 mm D, 19 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 13 cm K MFcr 1 mm/0 mm -9.3 °C @ 10 cm, -11.6 °C @ 0 cm, -7.2 °C @ 20 cm, -4.1 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 247741

Voss / Voss

Snow

06.01.2021 kl. 11:25

588 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Hamlagrøvatnet og rimdanning i brøytekanten. Naturlig med rimvekst så nære vannet, men rim er observert langs veien i hele regionen.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Mykkeltveitveten i Bergsdalen. Et yndet toppturmål i området.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Fra vestenden av Vangsvatnet mot Voss.
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  Mye is i tunneler og terrenget hvor det ikke er snø. Ny snø vil mange steder legge seg på is.

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s Strålende klart og kaldt vintervær. Lite snø og svært utbredt rimdanning med store krystaller.

ObsID: 247700

Voss / Engjaland

Snow

05.01.2021 kl. 20:14

946 masl

VegardVB (**)

Danger Sign

No signs observed

Notes

Me kom opp og køyrte ned nordaust frå markeringa. Det var tydeleg kaldare ved bilen som var parkert på 450 moh enn høgare opp Ingen fareteikn i snøen og spor frå gårsdagen var heller ikkje føyka igjen.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile snøtilhøve og i det området passar det med faregrad 1 som det var meldt i går. Overflaterim som kan snø ned. Forecast too low Ingen vind i området som eg var i.

ObsID: 247628

Voss / Voss

Snow

04.01.2021 kl. 13:00

1093 masl

oormasen (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  oormasen Comment:  Utsyn mot Hardanger. Østavind med vindtransport i høyden.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  På vei ned sørvest sør- og sørvestvendt flanke. Bildet er tatt ca 1000 moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  Bildet er tatt ca 700 moh og viser linja vi fulgte opp og ned.

Danger Sign

Recent snowdrift Noe tiltagende vind fra øst. Lett vidtransport på utsatte steder over ca 1100m. Vesentlig mer vindtransport synlig over Gråsida og i retning Hardanger.

Snow Cover

75 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snøoverflaten er hovedsakelig tørr og løs, men bærer godt. Innsynking ca 5-10 cm fra om lag 700 moh. Overflaten består av omvandlet snø og rester av skare, ispedd noe rim stedvis.

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from E ← Nydelig vintervær. Omtrent 10 kuldegrader i hoveddalføret rundt Voss.

Avalanche Activity

4. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 247373

Voss / Vik

Snow

04.01.2021 kl. 12:26

1054 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Rim og overflatefasetter i skjønn forening. Flott skiføre, også mot øst og sør.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot nordvest. Noen cm løst snø i tidligere lo side.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  10 cm innsynk i den gamle fokksnøen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot sør. Løst på toppen, eldre vindpakka snø mjukner opp pga oppbyggende omvandling.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fotografert mot nord. Tynt snødekke på kollen bak.
Image Of Tests
Image 6 of 8 Of:  Tests Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  ECTP14@25 Q1 på 2mm FC. Deler av FC-laget fulgte ikke med da jeg vippa av blokka - dermed ser det ut som to bruddplan. Lokasjon som snøprofil.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 800 masl Det er lite eller ingen spenninger i flaket. Kanskje utløsbarhet skal være "svært vanskelig..".

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry 1-10 cm løs snø i alle himmelretninger. Det pågår fasettering i omtrentlig hele snødekket. Skiføret vil bare bli bedre og bedre. Tidligere harde vindskavler/små sastrugi er i ferd med å mykne.

Tests

ECTP14@25cmQ1 Good

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s Kaldt vintervær, rolig /ingen vind. Inversjon.

Avalanche Activity

4. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det pågår omfattende oppbyggende omvandling i snødekket, der bindingene svekkes og da spesielt i SØ der døgnfluktuasjonen i overflatetemperatur og duggpunkt er størst (sola). På skitur oppleves nok snødekket stabilt og utenfaretegn, men det er vedvarende svakt lag av kantkorn innen en halvmeter (tidligere nedføyket løs snø) i NV-N sektor. Observert str 2,5 flakskred i NNØ leside, trolig utløst i eller like før nyttårshelgen. Faregrad vurderes til 2-moderat. Ingen endring frem mot helgen. Økende skredfare i helga med nedbør og vind. Det er løs snø å flytte på. Forecast too low

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm/0 mm D, 5 cm F FCsf 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm Ca 10 % kant i dette laget. Vil bli løsere. , 2 cm 4F FC 1 mm/3 mm D Skarelag Tror jeg så noen rimkrystaller inni der også. , 11 cm P RG 1 mm/0 mm D, 13 cm P MF 1 mm/8 mm D Store , frosset polykrystaller. , 10 cm 4F FC/MF 1 mm/2 mm Finner mye striper på fasettene. Det er tidligere MF som omvandles. Varierende hardhet, bunnlaget var fuktig før kuldeperioden og enkelte krystaller er sammenfrosset. Bunnlaget er ikke skredproblem per nå. -15 °C @ 0 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -9.9 °C @ 20 cm, -6.7 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile 1060 moh, 19°, vestvendt. Profil et stykke ned i en skråning som var leside like før nyttårshelgen.

ObsID: 247442

Voss / Vik

Snow

03.01.2021 kl. 14:24

1139 masl

KnutH@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Sør-øst side av Skjellingahaugen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Pudder mot sør vest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Snøen ligg mot nord. Hard skavl med 10,15 cm mjuk snø på toppen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Toppen av skavl mot nv. Løsner litt i nedføyka nysnø, men stort sett stabilt
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Rim på toppen
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Bilde 1
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  KnutH@obskorps Comment:  Kantkornlag

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry 1-10 cm mjuk ubunden snø i alle himmelretninger. Avblåst på toppane, litt vindpakka snø og sastrugi i skar og vindutsatte steder. Mjukeskavler mot v,nv,n

Tests

ECTN Good Ingen brudd

LBT God

Weather

No precipitation -5.2 °C 0 m/s from E ← Flott vær. -12 ved bilen, -5 oppe på Skjellingahaugen. Sol, kaldt og vindstille

Avalanche Activity

3. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabilt. Kan løsne små skavler mot v,nv,n. Men blir ikkje mykje større enn str 1 skred. Kaldt framover, må følge med på kantkornlag. Spesielt der snødekke er tynt Forecast too high

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm/6 mm D, 3 cm F-4F DF/SH 1 mm/6 mm D, 6 cm 4F DF 2 mm D, 6 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 8 cm P RG D, 2 cm K MFcr D, 2 cm P FC 1 mm/2 mm D Løsner i dette laget med q2 når eg bryter blokk ut med spaden. #Bilde 1, 40 cm P-K MF D, 2 cm P MFcr D, 20 cm P MF M -12.6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -6.5 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -1.3 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 90 cm Mot NV

ObsID: 247207

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.