Avalanche forecast for Voss Monday 2019-03-11

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in shaded areas with wind slabs and in sun exposed steep slopes.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful near terrain traps and in large steep slopes until the new snow has stabilized. Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you released while skiing. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the north during the afternoon.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-15 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

11.03.2019 kl. 18:00

272 masl

AstridL (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  AstridL

Snow Cover

Overflaterim

ObsID: 185654

Voss / Voss

Snow

11.03.2019 kl. 14:31

1036 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Jens@SVV
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Jens@SVV

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rim etter kaldt og klart ver. Glinser også i sola, så alt e ikkje teke av solinnstråling Observert på overflate av laussnø, men kan også vere meir avblåste område

ObsID: 185594

Voss / Voss

Snow

11.03.2019 kl. 13:38

1320 masl

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Øst og sørvendte bekkedalar og andre lignande terrengformasjonar har kanalisert vind og dermed temmelig prega av det. Det er mange stader heng med 50+ cm innblåst, mjuk fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Bilde av Olsskavlens sørside. Lite vindtegn i skjerma terreng.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Lommer med ubunden tørr snø i skjerma terreng.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Nokre skavlar smelta litt i sola.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Sida nærmest til venstre er austvendt. Vindpakka mjuk snø i store mengder. Tungt å brøyte i seig fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  På konveksar over 1000 moh kjem smeltefryspakka frå 2. mars fram i dagen mange stader.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Vekslende skare, vindpakka hard og vindpakka mjuk snø.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Sør og søraustsida på Seldalsnuten. Godt prega av vind den også.

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Trange dalfører mot sør har kanalisert vind etter siste snøfall på lørdag, Noko snødekket ber preg av. Etter at den smelteomvandla pakka fraus på 2.mars har det komme snø i to eller tre rundar, i kombinasjon med vind. Dette har resultert i ulike generasjonar fokksnø, med noko varierande himmelretning. Mykje av den ferskeste fokksnøen er mjuk og seig og utan spenningar. Andre stader er det hard og bærende fokksnø - her kan det vere meir respons i flaka.

Danger Sign

No signs observed Ingen ferske og klare faretegn i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S above 0 masl Vind frå vest og nord har flytta lørdagens snø inn i leheng mot sør og aust.

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s from N ↓ Klarvær. Kaldt og lite/ubetydelig vind. På Voss skya det over i ettermiddag.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) Sett mange små flakskred som gikk før siste snøfall. Ingen observasjoner av ferske skred.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Hovedskredproblem har dei to siste dagane vore knytt til heng som får sol, både laussnøskred og flakskred. Det er lokalt mykje innblåst fokksnø i leheng vendt mot søraust. Denne fokksnøen virker primært seig, men det finst også bærende fokksnø på konveksar. I åpent terreng som ikkje kanaliserer vind er det meir ubunden snø. Det er mykje snø tilgjengelig for vindtransport. Ingen faretegn observert. Lite eller ingen overflaterim. Aukande skredfare knytt til nedbør og vind. Det er observert overflaterim på vikafjellet. Forecast correct Det er store lokale og regionale variasjoner i nedbørmengd og vindpåvirkning. Mindre nedbør retning Ulvik virka det som.

ObsID: 185635

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

11.03.2019 kl. 12:45

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det er kaldt og stabilt.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Har meldt mykje snø og vind tysdag. .

ObsID: 185569

Voss / Voss

Snow

10.03.2019 kl. 16:00

1251 masl

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Knedjup laussnø i skogen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Forrige vekes snøfall ligg fortsatt på den gamle fåra.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Vindformer. Her har det blese frå nordvest.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Vintegn på ryggar og konveksar i fjellsida som vender mot nord.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Ubunden snø i NNØ heile vegen frå 1300 til 500.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  1305 moh like nord av Lønahorgi. Ubunden snø....
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Vindformer 1300 moh på veg opp mot Lønahorgi fra sør. Siste vindretning etter siste snøfall (lørdag) har vore frå aust her.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Nokre stader mjuk vindpakka snø med 25 cm innsynking med ski på beina. 1250 moh
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  4 fingre fast fokksnø i åpent terreng 1250 moh på vei opp mot Lønahorgi fra sør.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Fokksnøen fra forrige veke har fortsatt lagdeling med middels binding til underlaget. Det har også vore vind på siste snøfall. Har ikkje heilt kontroll på mest utsatte himmelretning, då det har variert mykje på Lønahorgi. Men i vindskjerma terreng mot nord og nordøst er det ubunden snø.

Loose dry avalanche Loose snow Very easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Det ligger ubunden kald laussnø i dei fleste himmelretningar og der terrenget har skjerma for vind.

Weather

Klarvær. Rim dannes spesielt under tregrensa. Varmt i sola, kaldt i skyggen. Pågående overflatefasettering.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mykje ubunden snø gir mulighet for laussnøskred i brattheng. Der vinden har flytta eller pakka snøen som kom fredag og lørdag, vil det vere mogleg for ein skiløper å løyse ut skred. Spesielt der flaka har dårlig understøtte. Får ingen faretegn søndag. Soloppvarming i sørvendte heng vil auke skredfaren utover dagen mandag.

ObsID: 185514

Voss / Aurland

Snow

10.03.2019 kl. 14:30

1426 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og snøen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Løs snø i overflaten uten vind, gir fint skiføre.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vinden har tatt å «rufla» litt i snøen her.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Pent med løs snø på progressivt hardere snø så skaren.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ca 1320moh øst. Ikke gravd til bakken mye snø, stanga på 270cm for liten. Gravd ca 70cm ned. 50cm snø ligger oppå skarelaget, tydelig skille. Snøen er løst på hardt, F på 1F-. Ikke noe kantkorn oppå skaren her. Men funnet mindre kant oppå skaren andre steder.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Snøen som falt på Lørdag ca 10cm ligger i så og si alle himmelretninger. Vind fra NV/V på Torsdag/Fredag fraktet snø i le for vinden. Under dette ligger feb skaren. Fokksnøen virker å stabilisert seg bra, og har lite hardhetsforskjeller, og bindinger til skaren er trolig gode.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Very easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1700 masl Løs snø ligger tørr og fin i så og si alle himmelretninger. Løsner på hardere fokksnø / skare.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 900 masl Snø som ble fraktet på Torsdag/Fredag skal nå mer til å trigge. Mulig det fortsatt finnes få heng som er lett å løse ut.

Danger Sign

No signs observed Ingen faretegn bortsett fra tørre løsnøskred, se egen obs. Løsna før solen kom frem.

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s Så og si vindstille, pent vær , stor sol. Kaldt ned mot -20 på natten betydelig varmere på dagtid. Men målt -12 på ca 1450moh ca kl 13

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lørdagens nysnø ca 10cm ligger uten vind i mange himmelretninger også på rygger å topper. Under dette ligger fokksnøen-V/NV vind, fra Torsdag/Fredag. Virker som gode bindinger i denne fokksnøen lite hardhetsforkjeller. For kaldt i dag til at den store solen, lagde snøen kram selv i bratt terreng. Mange tørre løsnssøskred naturlig og skiløper utløste. Eldre dekke består av solid skarelag. Ved vind øker skredfaren raskt, pga ligger løs snø ca 10cm klar for transport. Ellers vil fokksnøen stabilisere. Så uten vind synkende skredfaren med vind økende. Solen kan varme snøen i bratte solsider, men i dag for kaldt i luften. Ingen skred pga solen. For kalde luft tempraturer til at den varmen. Men kun vært ned til ca 900moh i dag. Gått tørreløssnøskred naturlig før solen kom frem, så ikke solvarmet de jeg så.

ObsID: 185441

Voss / Voss

Snow

10.03.2019 kl. 14:24

1249 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot v
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot N
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot ø

Notes

ObsID: 185383

Voss / Voss

Snow

10.03.2019 kl. 14:01

1086 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Snøen fra natt til lørdag virka som om den har stabilisert seg ganske godt allerede. Ingen særlig oppsprekking rundt skia eller reaksjon i små testheng og kanter. Det ligger myke fokksnøflak i heng mot SØ og S her i Jordalen. Motsatt side er avblåst og vindpakka. Snøen virker og ha klistra seg godt til gammelsnøen, også på 1200 moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 700 masl Akkurat som beskrevet i varselet er det dette jeg opplevde som dagens skredproblem

Tests

ECTN9@20cmQ2 Medium Brøt kun rett under spaden. Ingen forplantning. Til brudd i ganske tjukt lag med løsere lag av blanding av noen få tydelige nysnøkrystaller og mer nedbrutt snø. På steder hvor det evt finnes lag med tydeligere nysnøkrystaller vil kanskje forplantningen vært større

Avalanche Activity

Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Above 1000 masl Så 4-5 flakskred som sikkert har gått natt til lørdag med snøfallet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren er knytt til siste snøfall og vind fra NV. Det finnes svake lag av nedføyka løsere snø, som trenger noen dager på å stabilisere seg helt. Den gamle snøpakka utgjør for øyeblikket ikke noe skredfare Vil stabilisere seg med rolig vær, men om meldt snøvær og vind kommer inn på tirsdag vil det øke på igjen Forecast correct Meget bra!!

ObsID: 185374

Voss / Voss

Snow

10.03.2019 kl. 13:15

969 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot Ø
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot N
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Sastrugi. Vind fra NV

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry I skogen er det ca 20 cm løssnø:) fra tregrensa er det vindpåvirka. Sastrugi, kun noen få cm myk fokk, flak i leformasjoner.

ObsID: 185364

Voss / Samnanger

Snow

10.03.2019 kl. 12:44

589 masl

Vetlesulen (Unknown)

Snow Cover

83 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Problems

Loose snow Very difficult to trigger Unlikely 1 - Small Not given Tok stabilitetstesten. Ingen lag som kollapset.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from NW ↘ Ingen nedbør siste døgnet. Var delvis sol i går og fult sol i dag.

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snølagene er stabile. Solen kan varme opp snøen mye. Så være obs i bratte store heng Solen vil fortsette å varme utover dagen, men ikke like sterkt. Forecast correct Det stemmer

ObsID: 185449

Voss / Voss

Snow

10.03.2019 kl. 11:58

589 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot V. Tydelige Vindtegn i snøen. Ser ut som om vinden har kommer fra NV. Ligger mest snø i Ø og SØ. Her er det 20 -30 cm ubunden snø:)

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s from SE ↖ Nydelig vintervær :) sol kaldt og ganske vInnstille siste døgn.

ObsID: 185342

Voss / Aurland

Snow

10.03.2019 kl. 11:42

1320 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Str 1-2 tørre løssnøskred.

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1500 masl Tørre løsnøskred i trolig alle himmelretninger. Str 1-2 . Bratt terreng , gått i natt, før sola kom frem.

ObsID: 185344

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

10.03.2019 kl. 11:11

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt. Muleg fare er fokksnø.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt kaldt og stabilt..

ObsID: 185328

Voss / Voss

Snow

10.03.2019 kl. 10:45

955 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Vindpåvirka på ryggformasjoner til laussnø i innsenking i terrenget i NV himmelretning.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Oppsprekking rundt skia
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Nedføyka nysnølag under fokksnø. Q2 bruddflate.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 5 of 6 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Likely 2 - Medium Widespread steep slopes NW above 900 masl Sannsynlig for skiløpar å løyse ut flakskred i brattere terreng i NV. Varierende mengde fokksnø over nedføyka nysnølag, inntil ca40cm fokksnø i denne fjellsida over ca900moh.

Weather

No precipitation -12 °C 1% clouds

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S, SW. Below 1000 masl

ObsID: 185467

Voss / Aurland

Snow

10.03.2019 kl. 07:04

810 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Solen står opp i øst, skyfritt.

Snow Cover

Ser ikke snøfokk. Trolig ligger gårsdagens nysnø for det meste urørt av vinden.

Weather

No precipitation -14 °C 0 m/s Ser ingen skyer. Temp sank når de forsvant.

ObsID: 185278

Voss / Aurland

Snow

09.03.2019 kl. 16:00

1650 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været rundt kl 09.30 snø og lavt skydekke.
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Sluttet å snø rundt 12 tiden. Og det skyene sprakk noe opp, ser solen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Selv på 1650moh ligger det ca 10cm nysnø så og si uten vind i seg. Dekke under har blitt pakket hardere.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Sprekk
Image Of Danger Sign
Image 5 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Samme sted
Image Of Danger Sign
Image 6 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Og enda et i samme området.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Det kom ca 10cm nysnø i natt morgentimene. Denne har kommet så og si uten vind og finnes over alt. Dekke under har varierende hardhet etter V/NV vind i går. Hardere flak høyere til fjells der vinden har vært sterkest. Det ligger nå 35cm snø oppå skaren, på ca 900moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S, SW above 900 masl Kan også finnes i andre himmelretninger fordi det tidligere i uken ble fraktet fra Sø. Men siste vind kom fra V/Nv. Fraktet snø i le og dannet flak, på løsere snø / småe kant så feb skaren. Noen steder sprekker det opp, mens generelle inntrykket er kanskje at det har stabilisert seg noe. Men fortsatt tenker jeg lett å løse ut, men et sted mellom få / noen heng.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen steder sprekker snøen opp, 1f snø på F+ snø. Men dette gjelder få / noen heng. Sprekken på bilde er fra N på ca 900moh.

Weather

No precipitation -11 °C 3 m/s from E ← 80% clouds Temp målt på 1700moh, betydelig varmer lavere ned uten at jeg målte tempen. Snø først på dagen frem til 12 tiden. Så oppklarning, men noe lokal tåke. Stedhvis pen himmel i kveld, betydelig mindre skyer.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Stedhvis ok sikt ikke sett noen skred.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind fra V / NV fraktet snø i le på Torsdag / Fredag. Denne snø har nå fått ca 10cm snø på seg , uten særlig vind. Finnes over alt. Flakene har ulikt hardhet under, fra 4F / P. Noen steder ikke så stor hardhetsforkjeller, mens andre steder sprekker det opp. Vil mens trolig løsne på løsere snø / småe kantkorn, men kan løsne på glatt skare også. Med tiden vil flakene stabiliseres, men kald værtype gjør at det ikke går så fort. I syd kan solen hjelpe på slik at dette går noe fortere der. Men enn så lenge tenker jeg lett å løse ut, men kanskje få heng? Litt usikker der ja. Finnes 10cm nysnø stort sett over alt klar for transport. Solen kan løsne denne snø i bratt syd , hvis den kommer frem.

Snow Profile

10 cm F PP/DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm F+ DF/FC 0 mm/1 mm Skarelag, 10 cm K+ MFcr 0 mm/0 mm Ca900moh Nordlig, kun ned til skaren, skarelaget er nok tykkere, jeg satte bare 10cm, målte det ikke må jeg innrømme. Fra stedet jeg fikk sprekker. Men dette gjelder mange steder, overlignende lag har mange steder ikke så stor hardhetsforskjell. Derfor får man ikke sprekker så mange plasser. Kantkornene er småe ca 0,5mm og svake lage har jeg satt til løs nysnø.

ObsID: 185220

Voss / Voss

Snow

09.03.2019 kl. 13:47

1075 masl

Vetlesulen (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Vetlesulen Comment:  Sementen/isen starter på 122cm fra bakken. 122cm-148cm nysnø lag fra torsdag. Hardet 4f. 148cm-158cm lag med fokksnø fra fredag: hardhet 1f 158-167cm nysnø hardhet fist

Snow Cover

167 cm in total 9 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Vinden har blåst en den fra nord tidligere dager. Så det ligger en del mer snø i sørlige sider(le). Nattens snøfall har ikke blitt påvirket av vind. Så den ligger i alle himmelretninger.

Avalanche Problems

Loose snow The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 1 - Small Not given SE, S, SW

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gikk et flakskred under heisen i en sørside på fredag.

Weather

-4 °C 2 m/s from N ↓ 30% clouds Kom ca 8-10cm snø over natten. Vært litt sol men det meste tynt skydekke

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

ObsID: 185234

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

09.03.2019 kl. 13:17

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt kaldt og stabilt..

ObsID: 185145

Voss / Voss

Snow

09.03.2019 kl. 12:04

962 masl

Stig Anton Hordvik (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible Specific steep slopes E above 1000 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tests

ECTN17@35cmQ2 Good

Notes

Veldig variabelt, vekslende mellom løssnø og flak, kun mulig å løse ut små til middels store skred, stortsett gode bindinger

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

ObsID: 185110

Voss / Aurland

Snow

08.03.2019 kl. 16:00

1260 masl

Stig Anton Hordvik (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given SE, S, SW above 1000 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind transportert snø over 1000 m

Tests

ECTN27@40cmQ3 Medium Godt sintret flak over bruddet, 1 finger. Hardhet og tykkelse på flaket varierer mye i terrenget, hovedsakelig vind fra nord men mye lokale variasjoner

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

ObsID: 185037

Voss / Aurland

Snow

08.03.2019 kl. 15:56

1235 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Dry Lille blokktest: fekk brudd i nedføyka nysnølag Q2-Q3 (mulig bruddflata ble påvirka i det vi tok ut blokken slik at et opprinnelig Q2 brudd ble tilnærma Q3 brudd). Bruddet gjekk i "runde 2" med litt hardere slag på sida av blokka- slag 2 med albuekraft. Bruddet gjekk innen 1m frå overflata av snødekke. Ca 60cm ned i snødekket og ca 10 cm over den smelteomvandlasnøen (bilde Stabilitetstest). Testene ble utført i lite leformasjon. Snødekket over den smelteomvandlasnøen varierte ellers i terrenget frå avblåst til ca+70cm. Tydelig tegn på vindtransport i overflata frå ca1100moh og oppover. En del vind, estimert ca 7m/s frå N/NV. Moderat snøfokk på fjelltoppane idag.

Weather

7 m/s from N ↓ Skiftande vær fra noe sol, overskya, snøbyger i 14 tiden, opplett og en del vind i fjellet i løpet av dagen. Vind frå N-NV.

Tests

ECTN28@40cmQ3

ObsID: 185042

Voss / Aurland

Snow

08.03.2019 kl. 15:00

1237 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været, en og annen svært små snøbyger kom også.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Nysnø siste dager på hard skare
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fint i skogen løs snø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vinden har fått jobbet her fra vestlig. Blåst skaren frem i dagen, og flak fra 4F til P.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Sikt over til nabo fjell tydelige vindtegn i snøen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Der snøen ligger som løs snø og er mindre mengder løst, ca 5cm. Har den begynt å bli omvandlet til kantkorn.
Image Of Danger Sign
Image 7 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Vind danner flak, sprekker opp på løsere snø så skaren. Har kutta understøtten, men sprekken går bortover ser derre. Man hadde trolig kunnet løsna skred i dag i innblåste bratte heng.

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Nysnø de siste dager ca 20- 30cm ligger urørt av vinden i skogen og skjerma formasjoner. Over skogen har vinden fått jobbe med snøen, alt fra myke flak til hardere flak. Under denne nysnø er det svært hard skare, anser eldre dekke som stabilt. Men har ikke gravd. Der snøen er løs og mindre mengder ca 5cm har den begynt å bli kantkorn,finnes også småe kantkorn, over skaren. Blanda med løsere snø. Spesielt der innblåst mengder er små. Jeg observerte også svært små områder med rim på snøoverflaten, men disse områder var små ja.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 900 masl Over skogen har vinden laget flak over løsere snø av ulikt hardhet. Str 1-2 der det er myke flak, og skal ikke utelukke str 3 ved hardere flak. Men da skal det trolig noe mer til å trigge det. Denne løsere snø har noe småe kantkorn i seg, ligger oppå hardt skarelag. Men den oppfører seg fortsatt som løs snø, men bør følges med på videre utvikling av kanten over skaren. Meldt kald værtype fremover.

Danger Sign

Recent snowdrift Vind fra V / NV frakter snø over skog grensa. Ser snøfokk på lang avstand. Står ut fra topper.

Weather

No precipitation -5.5 °C 5 m/s from NW ↘ 70% clouds Temp målt på rundt 1100moh. Vinden er alt fra vindstille til opp mot 10ms. Lettskyet vær, gløtt av solen. Noen 10min snøbyger kom også.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen ferske skred å se. Sett inn i store bratte le sider.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind fra V/NV frakter løs snø over i le. Danner flak, flakene har svært ulikt hardhet alt fra 4F til P. Disse flak ligger på løsere snø / småe kantkorn, så skare. I skogen og skjerma / lune formasjoner er det løs snø, fint skiføre. Under denne snø ligger det hard skare. Kun vært til ca 1250moh i dag. Ikke gravd under skaren, men anser skredproblemet til å være opp i dagens Solen gjør snøen noe kram i bratt syd. Forventer mindre transport av snø,og ikke noe særlig snø, de nærmeste dager. Så fokksnøen vil med tiden stabilisere seg. Og skal mer til å trigge skred. Men kald værtype fremover vil gjøre at dette går senere spesielt kanskje i nordlig sektor. Det er kantkorn i overflaten småe, der det ligger mindre mengder løs snø, ca 5cm. Og kantkorn småe over skaren blanda med løs snø. Dette må følges med på videre. Foreløpig anser jeg skredproblemet som løs snø, men noe ville nok kanskje ha valgt kantkorn over skare eller nedføyket kantkorn. Men jeg mener den foreløpig oppfører seg som løs snø. Derfor velger jeg det som skredproblem.

ObsID: 185005

Voss / Aurland

Snow

08.03.2019 kl. 14:14

1457 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Snøfokk

Snow Cover

Moderate snow drift Snøfokk vind frå N.

Danger Sign

Recent snowdrift Tydelig tegn på vindtransport i fjellet frå ca1100moh oppover. Snøfokk på fjelltoppane idag.

ObsID: 184980

Voss / Voss

Snow

08.03.2019 kl. 12:17

1061 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Begynnende rim frå denne høgda.

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184910

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

08.03.2019 kl. 11:41

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein del vind fører til opplagring av fokksnø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det blir kaldt, og det stabiliserar seg etterkvart..

ObsID: 184900

Voss / Voss

Snow

08.03.2019 kl. 11:39

897 masl

sigrid@myrkdalen.no (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  sigrid@myrkdalen.no
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  sigrid@myrkdalen.no

Avalanche Observation

8. Mar 11:20 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Close to ridge

ObsID: 184901

Voss / Aurland

Snow

08.03.2019 kl. 10:47

901 masl

Maria (Unknown)

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

Snow from NE ↙ 70% clouds Opplevde vind fra nordøst, men endel lokale variasjoner pga terrenget.

ObsID: 185020

Voss / Voss

Snow

08.03.2019 kl. 10:45

964 masl

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Skipatrulje Myrkdalen

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk relativt lett i dag tidlig. Virker som om det er meir stabilt no.

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i natt 19 ms. Mindre no. 8 ms.

ObsID: 184876

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.