Avalanche forecast for Voss Saturday 2019-03-09

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here. Decreasing avalanche hazard during the day.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Moderate gale from north., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-10 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from east., change to fresh breeze from the northeast during the afternoon.
-10 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / AURLAND

Snow

09.03.2019 kl. 16:00

1650 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været rundt kl 09.30 snø og lavt skydekke.
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Sluttet å snø rundt 12 tiden. Og det skyene sprakk noe opp, ser solen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Selv på 1650moh ligger det ca 10cm nysnø så og si uten vind i seg. Dekke under har blitt pakket hardere.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Sprekk
Image Of Danger Sign
Image 5 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Samme sted
Image Of Danger Sign
Image 6 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Og enda et i samme området.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S, SW above 900 masl Kan også finnes i andre himmelretninger fordi det tidligere i uken ble fraktet fra Sø. Men siste vind kom fra V/Nv. Fraktet snø i le og dannet flak, på løsere snø / småe kant så feb skaren. Noen steder sprekker det opp, mens generelle inntrykket er kanskje at det har stabilisert seg noe. Men fortsatt tenker jeg lett å løse ut, men et sted mellom få / noen heng.

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Det kom ca 10cm nysnø i natt morgentimene. Denne har kommet så og si uten vind og finnes over alt. Dekke under har varierende hardhet etter V/NV vind i går. Hardere flak høyere til fjells der vinden har vært sterkest. Det ligger nå 35cm snø oppå skaren, på ca 900moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind fra V / NV fraktet snø i le på Torsdag / Fredag. Denne snø har nå fått ca 10cm snø på seg , uten særlig vind. Finnes over alt. Flakene har ulikt hardhet under, fra 4F / P. Noen steder ikke så stor hardhetsforkjeller, mens andre steder sprekker det opp. Vil mens trolig løsne på løsere snø / småe kantkorn, men kan løsne på glatt skare også. Med tiden vil flakene stabiliseres, men kald værtype gjør at det ikke går så fort. I syd kan solen hjelpe på slik at dette går noe fortere der. Men enn så lenge tenker jeg lett å løse ut, men kanskje få heng? Litt usikker der ja. Finnes 10cm nysnø stort sett over alt klar for transport. Solen kan løsne denne snø i bratt syd , hvis den kommer frem.

Weather

No precipitation -11 °C 3 m/s from E ← 80% clouds Temp målt på 1700moh, betydelig varmer lavere ned uten at jeg målte tempen. Snø først på dagen frem til 12 tiden. Så oppklarning, men noe lokal tåke. Stedhvis pen himmel i kveld, betydelig mindre skyer.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity Stedhvis ok sikt ikke sett noen skred.

Snow Profile

10 cm F PP/DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm F+ DF/FC 0 mm/1 mm Skarelag, 10 cm K+ MFcr 0 mm/0 mm Ca900moh Nordlig, kun ned til skaren, skarelaget er nok tykkere, jeg satte bare 10cm, målte det ikke må jeg innrømme. Fra stedet jeg fikk sprekker. Men dette gjelder mange steder, overlignende lag har mange steder ikke så stor hardhetsforskjell. Derfor får man ikke sprekker så mange plasser. Kantkornene er småe ca 0,5mm og svake lage har jeg satt til løs nysnø.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen steder sprekker snøen opp, 1f snø på F+ snø. Men dette gjelder få / noen heng. Sprekken på bilde er fra N på ca 900moh.

ObsID: 185220

Voss / VOSS

Snow

09.03.2019 kl. 13:47

1075 masl

Vetlesulen (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Vetlesulen Comment:  Sementen/isen starter på 122cm fra bakken. 122cm-148cm nysnø lag fra torsdag. Hardet 4f. 148cm-158cm lag med fokksnø fra fredag: hardhet 1f 158-167cm nysnø hardhet fist

Avalanche Problems

Loose snow The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 1 - Small Not given SE, S, SW

Snow Cover

167 cm in total 9 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Vinden har blåst en den fra nord tidligere dager. Så det ligger en del mer snø i sørlige sider(le). Nattens snøfall har ikke blitt påvirket av vind. Så den ligger i alle himmelretninger.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

-4 °C 2 m/s from N ↓ 30% clouds Kom ca 8-10cm snø over natten. Vært litt sol men det meste tynt skydekke

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gikk et flakskred under heisen i en sørside på fredag.

ObsID: 185234

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

09.03.2019 kl. 13:17

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt kaldt og stabilt..

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185145

Voss / VOSS

Snow

09.03.2019 kl. 12:04

962 masl

Stig Anton Hordvik (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible Specific steep slopes E above 1000 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity

Notes

Veldig variabelt, vekslende mellom løssnø og flak, kun mulig å løse ut små til middels store skred, stortsett gode bindinger

Tests

ECTN17@35cmQ2 Good

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185110

Voss / AURLAND

Snow

08.03.2019 kl. 16:00

1260 masl

Stig Anton Hordvik (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given SE, S, SW above 1000 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Tests

ECTN27@40cmQ3 Medium Godt sintret flak over bruddet, 1 finger. Hardhet og tykkelse på flaket varierer mye i terrenget, hovedsakelig vind fra nord men mye lokale variasjoner

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind transportert snø over 1000 m

ObsID: 185037

Voss / AURLAND

Snow

08.03.2019 kl. 15:56

1235 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Dry Lille blokktest: fekk brudd i nedføyka nysnølag Q2-Q3 (mulig bruddflata ble påvirka i det vi tok ut blokken slik at et opprinnelig Q2 brudd ble tilnærma Q3 brudd). Bruddet gjekk i "runde 2" med litt hardere slag på sida av blokka- slag 2 med albuekraft. Bruddet gjekk innen 1m frå overflata av snødekke. Ca 60cm ned i snødekket og ca 10 cm over den smelteomvandlasnøen (bilde Stabilitetstest). Testene ble utført i lite leformasjon. Snødekket over den smelteomvandlasnøen varierte ellers i terrenget frå avblåst til ca+70cm. Tydelig tegn på vindtransport i overflata frå ca1100moh og oppover. En del vind, estimert ca 7m/s frå N/NV. Moderat snøfokk på fjelltoppane idag.

Weather

7 m/s from N ↓ Skiftande vær fra noe sol, overskya, snøbyger i 14 tiden, opplett og en del vind i fjellet i løpet av dagen. Vind frå N-NV.

Tests

ECTN28@40cmQ3

ObsID: 185042

Voss / AURLAND

Snow

08.03.2019 kl. 15:00

1237 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været, en og annen svært små snøbyger kom også.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Nysnø siste dager på hard skare
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fint i skogen løs snø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vinden har fått jobbet her fra vestlig. Blåst skaren frem i dagen, og flak fra 4F til P.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Sikt over til nabo fjell tydelige vindtegn i snøen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Der snøen ligger som løs snø og er mindre mengder løst, ca 5cm. Har den begynt å bli omvandlet til kantkorn.
Image Of Danger Sign
Image 7 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Vind danner flak, sprekker opp på løsere snø så skaren. Har kutta understøtten, men sprekken går bortover ser derre. Man hadde trolig kunnet løsna skred i dag i innblåste bratte heng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 900 masl Over skogen har vinden laget flak over løsere snø av ulikt hardhet. Str 1-2 der det er myke flak, og skal ikke utelukke str 3 ved hardere flak. Men da skal det trolig noe mer til å trigge det. Denne løsere snø har noe småe kantkorn i seg, ligger oppå hardt skarelag. Men den oppfører seg fortsatt som løs snø, men bør følges med på videre utvikling av kanten over skaren. Meldt kald værtype fremover.

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Nysnø de siste dager ca 20- 30cm ligger urørt av vinden i skogen og skjerma formasjoner. Over skogen har vinden fått jobbe med snøen, alt fra myke flak til hardere flak. Under denne nysnø er det svært hard skare, anser eldre dekke som stabilt. Men har ikke gravd. Der snøen er løs og mindre mengder ca 5cm har den begynt å bli kantkorn,finnes også småe kantkorn, over skaren. Blanda med løsere snø. Spesielt der innblåst mengder er små. Jeg observerte også svært små områder med rim på snøoverflaten, men disse områder var små ja.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind fra V/NV frakter løs snø over i le. Danner flak, flakene har svært ulikt hardhet alt fra 4F til P. Disse flak ligger på løsere snø / småe kantkorn, så skare. I skogen og skjerma / lune formasjoner er det løs snø, fint skiføre. Under denne snø ligger det hard skare. Kun vært til ca 1250moh i dag. Ikke gravd under skaren, men anser skredproblemet til å være opp i dagens Solen gjør snøen noe kram i bratt syd. Forventer mindre transport av snø,og ikke noe særlig snø, de nærmeste dager. Så fokksnøen vil med tiden stabilisere seg. Og skal mer til å trigge skred. Men kald værtype fremover vil gjøre at dette går senere spesielt kanskje i nordlig sektor. Det er kantkorn i overflaten småe, der det ligger mindre mengder løs snø, ca 5cm. Og kantkorn småe over skaren blanda med løs snø. Dette må følges med på videre. Foreløpig anser jeg skredproblemet som løs snø, men noe ville nok kanskje ha valgt kantkorn over skare eller nedføyket kantkorn. Men jeg mener den foreløpig oppfører seg som løs snø. Derfor velger jeg det som skredproblem.

Weather

No precipitation -5.5 °C 5 m/s from NW ↘ 70% clouds Temp målt på rundt 1100moh. Vinden er alt fra vindstille til opp mot 10ms. Lettskyet vær, gløtt av solen. Noen 10min snøbyger kom også.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity Ingen ferske skred å se. Sett inn i store bratte le sider.

Danger Sign

Recent snowdrift Vind fra V / NV frakter snø over skog grensa. Ser snøfokk på lang avstand. Står ut fra topper.

ObsID: 185005

Voss / AURLAND

Snow

08.03.2019 kl. 14:14

1457 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Snøfokk

Snow Cover

Moderate snow drift Snøfokk vind frå N.

Danger Sign

Recent snowdrift Tydelig tegn på vindtransport i fjellet frå ca1100moh oppover. Snøfokk på fjelltoppane idag.

ObsID: 184980

Voss / VOSS

Snow

08.03.2019 kl. 12:17

1061 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Begynnende rim frå denne høgda.

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184910

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

08.03.2019 kl. 11:41

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein del vind fører til opplagring av fokksnø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det blir kaldt, og det stabiliserar seg etterkvart..

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 184900

Voss / VOSS

Snow

08.03.2019 kl. 11:39

897 masl

sigrid@myrkdalen.no (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  sigrid@myrkdalen.no
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  sigrid@myrkdalen.no

Avalanche Observation

8. Mar 11:20 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Close to ridge

ObsID: 184901

Voss / AURLAND

Snow

08.03.2019 kl. 10:47

901 masl

Maria (Unknown)

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

Snow from NE ↙ 70% clouds Opplevde vind fra nordøst, men endel lokale variasjoner pga terrenget.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185020

Voss / VOSS

Snow

08.03.2019 kl. 10:45

964 masl

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Skipatrulje Myrkdalen

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk relativt lett i dag tidlig. Virker som om det er meir stabilt no.

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i natt 19 ms. Mindre no. 8 ms.

ObsID: 184876

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 15:59

1272 masl

oormasen (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Moist Kram snø i overflaten. Synker nedi ca 10 cm. Jevnere snødekke her oppe. Skaren er stort sett dekket av nysnø.

Weather

No precipitation 1 °C 1 m/s from E ← 100% clouds

ObsID: 184696

Voss / VIK

Snow

07.03.2019 kl. 15:34

978 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Nysnøflak i alle himmelretningar. Men kun nokon stader den er bunden. Snøen virkar fuktig og seig. Vinden har enno ikkje teke noko av betydning . Har vore på ski opp til ca 1100moh og deretter bil over Vikafjell. Kanskje lettare å løyse ut høgare til fjells?

Snow Cover

No snowdrift Ser svake teikn til pålagring pga vind på brøytekanter

Weather

Snow -3 °C 100% clouds

ObsID: 184690

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 15:23

1115 masl

oormasen (*)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  oormasen Comment:  Ca 45 cm snø over skare her.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  oormasen Comment:  Brudd like ved den gamle skaren. Mulig begynnende kantkorn? Usikker.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SW, W, NW above 800 masl Ingen sjiktoverganger påvist i den ferske snøen på dette stedet.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Layered snow begins at 900 masl Storm slab (soft slab) Moist Snøen som har kommet siden søndag er ujevnt fordelt. Myke fokksnøflak ligger i søkk og vestvendte heng. Ellers avblåst og isete.

Weather

Snow 1 °C 2 m/s from E ← 100% clouds Fortsatt over null. Kun lett snøbyge.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184686

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 14:38

975 masl

oormasen (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  Vestvendt leheng like over tregrensa.

Snow Cover

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i vestvendt leheng. Forsøkte å løse ut et lite testheng. Fikk respons i form av drønn og sprekk, men flaket gikk ikke. Vinden fra i natt har lagt opp en hel del fokksnø like over tregrensa. Fortsatt fuktig snøoverflate.

ObsID: 184670

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 14:19

896 masl

oormasen (*)

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Wet loose snow Moist Over betongsnøen ligger nå ca 25 cm fuktig snø som har falt siden søndag/mandag. Denne snøen er neppe tilgjengelig for vindtransport før den har fått tørke ut i kjøligere vær.

Weather

No precipitation 2 °C 2 m/s from E ← 100% clouds Tåka kommer og går. Noen tette snøbyger i området fram til ca kl 11. Sterk innstråling mykner snødekket. Vindstille under skoggrensa siden i natt, men frisk vind i går kveld.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I morges var det -2 grader på hytta, 700 moh. Temp opp 5 grader i løpet av formiddagen.

ObsID: 184664

Voss / VIK

Snow

07.03.2019 kl. 13:46

912 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sander@ObsKorps

Incident

Snow Road

Avalanche Observation

7. Mar 13:30 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released NW-facing Loose snow 15 cm high fracture Steep slope Skred ned i veibane, skredmassar i 1/4 køyrebana. Losna i svært bratt terreng, skredet starta rett i underkant av klippe. Mest truleg gått ila. Siste timen. Kanskje sjangs for fleire slike skred i samme område, men dette er ein antagelse. Me stoppa ikkje for å studere.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Laussnøskred i bratt terreng, ned på veg.

ObsID: 184660

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 12:47

807 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV Comment:  Ca en halvmeter nyere snø over gammelt smelteomvandlet snødekke. Aktuelt lite heng er nordvendt, ca 826 m o.h.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Dagens snowpilot. Det føles som om at det er litt fuktighet i den nyere snøen, til tross for temperaturer under 0 grader. Profilet er fra ca 826 m o.h., og en liten avstikker opp til ca 880 m o.h., viser snø som føles mye tørrere. Enklest for morgendagens vind å transportere snø over ca 900 m o.h.
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  SVV Comment:  Rasterplate står 35 cm down. Bruddet her var på grensen til propagering på det 30 slaget. Bildet illustrerer godt dagens skredproblem med skikt av nysnø innad i den nyere snøen fra de par siste dagene. Så vidt vært å nevne; det gamle snødekket er bombestabilt, og på lokaliteten var det tele i bakken.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  SVV Comment:  Litt vind har det vært, men lite snø tilsier at det ikke har blitt all verdens med innblåst snø i leheng under 900 m o.h. Her vestvendt miniheng ca 700 m o.h.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, W, NW below 900 masl Har bare vært opp til nesten 900 m o.h., i dag, og snøen har noe fuktighet opp til ca denne høydebegrensningen. Over 900 m o.h., forventer jeg at snøen er tørr, og at vinden har tatt mer. Over 900 m o.h. ville jeg gitt noen bratte heng, istedenfor få bratte heng. Mulighet for våte løssnøskred under ca 600 m o.h., men snømengden er så liten i Bergsdalen at det vil ikke bli noe ut av det.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Opp til ca 900 m o.h., er det noen fuktighet i snøen, men denne forsvinner over denne høyden. I løpet av de siste dagene er det akkumulert ca 50 sm med innblåst snø i heng fra ca vest til nord. Noen få heng kan kanskje ha snø akkumulert opp til en meters dybde. Generelt i terrenget er det 20 cm løsere snø over bart terreng, eller gammelt bombestabilt smelteformssnødekke. Dagens skredproblem vises godt med bildet av stabilitetstester. Det er løsere lag med nysnø innad i den nye snøpakken som det er mulig å provosere frem brudd i. Ikke reaksjon i testheng, og den nye snøen binder seg svært godt til det gamle snødekket så langt jeg har sett. Litt begrenset informasjon i dag, i og med at jeg ikke var høyere enn 900 m o.h., men det går an å tenke seg at kraftigere vind og kaldere snø i høyden, gir mer ustabil fokksnø, enn i lavlandet. Det er meldt at temp skal litt ned i morgen, og vinden skal reverseres til nordvestlig retning. Dette fører til at skredproblemet fra i dag speilvendes, og litt kaldere temperaturer tilsier at over ca 900 m o.h. vil det ta litt lengre tid i morgen før fokksnøen stabiliseres. Forecast too high Observasjonene i dag tilsier FG 2, men tenkte forhold i høyden kan tilsvare en FG 3, men dette har det ikke lyktes meg å observere i dag.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Tests

ECTN30@35cmQ3 Good På grensen til propagering i et lag med nedføyket nysnø

Danger Sign

Recent snowdrift Under 900 m o.h. i "mitt" området i dag så hadde vinden vært til stede i snøen, men ikke veldig kraftig. Det har dannet seg små skavler og leheng fra vest til nord, har blitt ladet. Ca 50 til maks 100 cm nysnø i innblåste leheng. Generelt 20 cm over gammelt snødekke/ bar bakke opp til ca 900 m o.h.

ObsID: 184637

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 10:38

590 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  100 m o.h.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  600 m o.h., kjører brøytebil uten plog..

Weather

Snow 0 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Kommet ca 20 cm tung våt nysnø på ca 600 m o.h.

ObsID: 184602

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 06:49

848 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Sprekker litt på skaren under iblant. Ingen propagering.

Weather

Snow -4 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds Opphold i går kveld. Begynt å komme litt snø på mårraskvisten. Ikke snødrift. Vindretningen veksler litt på nord.

ObsID: 184566

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 15:59

693 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm F/4F PP 0 mm/0 mm M, 10 cm 4F RG/DFbk 1 mm/0 mm M, 5 cm P MF 2 mm/0 mm M, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 50 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 20 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 184509

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 13:56

689 masl

audun@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  audun@svv
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  audun@svv

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 184483

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 13:14

965 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Glidesprekker som har snødd litt ned. Ser likevel stein under, slik at mulig regn i morgen kan få snøen til å gli.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Dette bildet er fra litt lenger til venstre.

Snow Cover

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Glidesprekker

ObsID: 184471

Voss / Finnbunuten

Snow

06.03.2019 kl. 13:09

1273 masl

hilde@svv (***)

Weather

Snow -2 °C 5 m/s from S ↑ 100% clouds

ObsID: 184500

Voss / Finnbunuten

Snow

06.03.2019 kl. 12:28

1273 masl

fred@obskorps (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Vinden økte på utover dagen og begynte å hente snø fra le-områdene i S/SV med på lagring i N/NØ

ObsID: 184501

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 12:15

1221 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Profil frå SV vendt heng, ca 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  175 cm tjukt snødekke. SV side, 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.

Snow Profile

10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm D Rimlag , 20 cm P MFcr 0 mm/0 mm D 175 cm tjukt snødekke. SV side, 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.

ObsID: 184453

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 11:51

1220 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Transporterbar snø fra trinse og opp (15 cm).
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Burp avdekker dårlig binding i fokksnø mellom F+ òg 4f+ fokksnø (DF). Finner ikke samme resultat med 2x LBT. Ingen brudd mellom fokksnø og underliggende skare på begge LBT.
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  paul@wyssen Comment:  Øverste lag : CT13, andre: CT18
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 800 masl Det finnes bunden snø over skare også i øst. Men, den bundne snøen her er tynnere, slik at potensielle flak også er tynnere.

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Generelt lite vindtegn i snøen i områder rundt skiheisen. Derfor er det mellom 5 og kanskje 20 cm snø tilgjengelig for vindtransport i de fleste himmelretninger. Det er merkbart mindre tilgjengelig snø fra 700 moh og nedover. Observsjonspunktet: Vindtegn i snøen på observasjonspunktet. NNV-vendt, vil trolig bli pålagret ved kommende vind+snø. 15 cm F oppå 25 cm 4f+. Under: skare K hardhet. Totalt 105 cm dypt.

Weather

Snow -3 °C 2.8 m/s from S ↑ 100% clouds Noen snøbyger i løpet av siste 24t, men ikke mer enn noen få cm. Tidvis solgløtt.

Avalanche Activity

6. Mar. 6-12 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE Skredene var soloppvarmede løssnøskred, som ble observert i ETT heng.

Tests

CTM18@20cmQ2

CTM13@14cmQ2 Forplantning gjennom søylen.

Danger Sign

Recent avalanches Små løssnøskred som startet rundt steiner i brattheng. Trolig pga soloppvarming i morgentimene mens været var klarere.Observert i et Ø-vendt heng. Ellers: ikke observert andre faretegn.

ObsID: 184461

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 11:44

1210 masl

audun@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  audun@svv
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  audun@svv
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 900 masl I høyfjellet kan det i oppsamlimngsområder komme størrelse 2 skred i få bratte heng.

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Layered snow begins at 1100 masl Much loose snow (10-30cm) Dry På f profilet på 1210 moh finner vi kantkornlag med Q3 brudd og det trengs stor tillegsbelastning for å løses ut. Det er ikke et skredproblem da det ligger isolert under sterkere lag. Det er tilgjengelig 10-15 cm med løs ubunden snø i alle himmelretninger tilgjengelig for vindtrandsport. Den gamle smeltepakka fremstår som stabil. Ved graving ved tregrensa er hele snøpakka isotermt

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er ikke observert faretegn. Tynt skarelag i toppen av snødekket. Fant kantkorn nede i snøpakka. men dette er isolert og utgjør ikke noe skredproblem. Snøpakka er tørr, men fra ca 1100 moh og lavere begynner snøpakka å bli fuktig. På ca 600 moh er snødekket gjennomfuktet. Meldt nedbør og vind kan føre til stor pålagring i lesider og dermed en økning i faregraden. Med synkende temepraturer så vil stabiliseringen av snøpakken ta tid Forecast correct Lokalt for området her på Myrkdalen er faregraden 1. Men varslet faregrad er riktig med tanke på vindøkning fra i kveld

Weather

Snow -5 °C 5 m/s from S ↑ 100% clouds Snø med lite vind

Snow Profile

8 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0.5 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 44 cm K MF 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 55 cm 1F FCxr 2 mm/2 mm D

Danger Sign

No signs observed Vi hadde godt utsyn over et stort område og det var ingen vindtransport av betydning

ObsID: 184451

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 11:23

1181 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  18 cm laussnø i sø vendt heng.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -3 °C 2.5 m/s from S ↑ 100% clouds

ObsID: 184441

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 11:06

1162 masl

audun@svv (***)

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Ca 25 cm løssnø på toppen. Ca 10-15 cm tilgjengelig SØ for vindtransport når det blåser opp

ObsID: 184428

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.