Avalanche forecast for Voss Thursday 2019-03-07

3
Considerable
Published:

Demanding conditions with heavy snow/rainfall. Avoid avalanche terrain above tree line. Possibility for wet loose avalanches at lower elevations.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation.
Breeze from south., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the east during the afternoon.
-4 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 15:59

1272 masl

oormasen (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen

Weather

No precipitation 1 °C 1 m/s from E ← 100% clouds

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Moist Kram snø i overflaten. Synker nedi ca 10 cm. Jevnere snødekke her oppe. Skaren er stort sett dekket av nysnø.

ObsID: 184696

Voss / VIK

Snow

07.03.2019 kl. 15:34

978 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve

Weather

Snow -3 °C 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift Ser svake teikn til pålagring pga vind på brøytekanter

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Nysnøflak i alle himmelretningar. Men kun nokon stader den er bunden. Snøen virkar fuktig og seig. Vinden har enno ikkje teke noko av betydning . Har vore på ski opp til ca 1100moh og deretter bil over Vikafjell. Kanskje lettare å løyse ut høgare til fjells?

ObsID: 184690

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 15:23

1115 masl

oormasen (*)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  oormasen Comment:  Ca 45 cm snø over skare her.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  oormasen Comment:  Brudd like ved den gamle skaren. Mulig begynnende kantkorn? Usikker.

Weather

Snow 1 °C 2 m/s from E ← 100% clouds Fortsatt over null. Kun lett snøbyge.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Layered snow begins at 900 masl Storm slab (soft slab) Moist Snøen som har kommet siden søndag er ujevnt fordelt. Myke fokksnøflak ligger i søkk og vestvendte heng. Ellers avblåst og isete.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SW, W, NW above 800 masl Ingen sjiktoverganger påvist i den ferske snøen på dette stedet.

ObsID: 184686

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 14:38

975 masl

oormasen (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  oormasen Comment:  Vestvendt leheng like over tregrensa.

Snow Cover

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i vestvendt leheng. Forsøkte å løse ut et lite testheng. Fikk respons i form av drønn og sprekk, men flaket gikk ikke. Vinden fra i natt har lagt opp en hel del fokksnø like over tregrensa. Fortsatt fuktig snøoverflate.

ObsID: 184670

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 14:19

896 masl

oormasen (*)

Weather

No precipitation 2 °C 2 m/s from E ← 100% clouds Tåka kommer og går. Noen tette snøbyger i området fram til ca kl 11. Sterk innstråling mykner snødekket. Vindstille under skoggrensa siden i natt, men frisk vind i går kveld.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Wet loose snow Moist Over betongsnøen ligger nå ca 25 cm fuktig snø som har falt siden søndag/mandag. Denne snøen er neppe tilgjengelig for vindtransport før den har fått tørke ut i kjøligere vær.

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I morges var det -2 grader på hytta, 700 moh. Temp opp 5 grader i løpet av formiddagen.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 184664

Voss / VIK

Snow

07.03.2019 kl. 13:46

912 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sander@ObsKorps

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Laussnøskred i bratt terreng, ned på veg.

Incident

Snow Road

Avalanche Observation

7. Mar 13:30 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released NW-facing Loose snow 15 cm high fracture Steep slope Skred ned i veibane, skredmassar i 1/4 køyrebana. Losna i svært bratt terreng, skredet starta rett i underkant av klippe. Mest truleg gått ila. Siste timen. Kanskje sjangs for fleire slike skred i samme område, men dette er ein antagelse. Me stoppa ikkje for å studere.

ObsID: 184660

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 12:47

807 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV Comment:  Ca en halvmeter nyere snø over gammelt smelteomvandlet snødekke. Aktuelt lite heng er nordvendt, ca 826 m o.h.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Dagens snowpilot. Det føles som om at det er litt fuktighet i den nyere snøen, til tross for temperaturer under 0 grader. Profilet er fra ca 826 m o.h., og en liten avstikker opp til ca 880 m o.h., viser snø som føles mye tørrere. Enklest for morgendagens vind å transportere snø over ca 900 m o.h.
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  SVV Comment:  Rasterplate står 35 cm down. Bruddet her var på grensen til propagering på det 30 slaget. Bildet illustrerer godt dagens skredproblem med skikt av nysnø innad i den nyere snøen fra de par siste dagene. Så vidt vært å nevne; det gamle snødekket er bombestabilt, og på lokaliteten var det tele i bakken.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  SVV Comment:  Litt vind har det vært, men lite snø tilsier at det ikke har blitt all verdens med innblåst snø i leheng under 900 m o.h. Her vestvendt miniheng ca 700 m o.h.

Tests

ECTN30@35cmQ3 Good På grensen til propagering i et lag med nedføyket nysnø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Opp til ca 900 m o.h., er det noen fuktighet i snøen, men denne forsvinner over denne høyden. I løpet av de siste dagene er det akkumulert ca 50 sm med innblåst snø i heng fra ca vest til nord. Noen få heng kan kanskje ha snø akkumulert opp til en meters dybde. Generelt i terrenget er det 20 cm løsere snø over bart terreng, eller gammelt bombestabilt smelteformssnødekke. Dagens skredproblem vises godt med bildet av stabilitetstester. Det er løsere lag med nysnø innad i den nye snøpakken som det er mulig å provosere frem brudd i. Ikke reaksjon i testheng, og den nye snøen binder seg svært godt til det gamle snødekket så langt jeg har sett. Litt begrenset informasjon i dag, i og med at jeg ikke var høyere enn 900 m o.h., men det går an å tenke seg at kraftigere vind og kaldere snø i høyden, gir mer ustabil fokksnø, enn i lavlandet. Det er meldt at temp skal litt ned i morgen, og vinden skal reverseres til nordvestlig retning. Dette fører til at skredproblemet fra i dag speilvendes, og litt kaldere temperaturer tilsier at over ca 900 m o.h. vil det ta litt lengre tid i morgen før fokksnøen stabiliseres. Forecast too high Observasjonene i dag tilsier FG 2, men tenkte forhold i høyden kan tilsvare en FG 3, men dette har det ikke lyktes meg å observere i dag.

Danger Sign

Recent snowdrift Under 900 m o.h. i "mitt" området i dag så hadde vinden vært til stede i snøen, men ikke veldig kraftig. Det har dannet seg små skavler og leheng fra vest til nord, har blitt ladet. Ca 50 til maks 100 cm nysnø i innblåste leheng. Generelt 20 cm over gammelt snødekke/ bar bakke opp til ca 900 m o.h.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, W, NW below 900 masl Har bare vært opp til nesten 900 m o.h., i dag, og snøen har noe fuktighet opp til ca denne høydebegrensningen. Over 900 m o.h., forventer jeg at snøen er tørr, og at vinden har tatt mer. Over 900 m o.h. ville jeg gitt noen bratte heng, istedenfor få bratte heng. Mulighet for våte løssnøskred under ca 600 m o.h., men snømengden er så liten i Bergsdalen at det vil ikke bli noe ut av det.

ObsID: 184637

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 10:38

590 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  100 m o.h.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV Comment:  600 m o.h., kjører brøytebil uten plog..

Weather

Snow 0 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Kommet ca 20 cm tung våt nysnø på ca 600 m o.h.

ObsID: 184602

Voss / VOSS

Snow

07.03.2019 kl. 06:49

848 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps

Weather

Snow -4 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds Opphold i går kveld. Begynt å komme litt snø på mårraskvisten. Ikke snødrift. Vindretningen veksler litt på nord.

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Sprekker litt på skaren under iblant. Ingen propagering.

ObsID: 184566

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 15:59

693 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm F/4F PP 0 mm/0 mm M, 10 cm 4F RG/DFbk 1 mm/0 mm M, 5 cm P MF 2 mm/0 mm M, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 50 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 20 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 184509

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 13:56

689 masl

audun@vtfk (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  audun@svv
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  audun@svv

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 184483

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 13:14

965 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Glidesprekker som har snødd litt ned. Ser likevel stein under, slik at mulig regn i morgen kan få snøen til å gli.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Dette bildet er fra litt lenger til venstre.

Snow Cover

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Glidesprekker

ObsID: 184471

Voss / Finnbunuten

Snow

06.03.2019 kl. 13:09

1273 masl

hilde@svv (***)

Weather

Snow -2 °C 5 m/s from S ↑ 100% clouds

ObsID: 184500

Voss / Finnbunuten

Snow

06.03.2019 kl. 12:28

1273 masl

fred@obskorps (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Vinden økte på utover dagen og begynte å hente snø fra le-områdene i S/SV med på lagring i N/NØ

ObsID: 184501

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 12:15

1221 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Profil frå SV vendt heng, ca 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  175 cm tjukt snødekke. SV side, 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.

Snow Profile

10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm D Rimlag , 20 cm P MFcr 0 mm/0 mm D 175 cm tjukt snødekke. SV side, 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.

ObsID: 184453

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 11:51

1220 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Transporterbar snø fra trinse og opp (15 cm).
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Burp avdekker dårlig binding i fokksnø mellom F+ òg 4f+ fokksnø (DF). Finner ikke samme resultat med 2x LBT. Ingen brudd mellom fokksnø og underliggende skare på begge LBT.
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  paul@wyssen Comment:  Øverste lag : CT13, andre: CT18
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright: 

Weather

Snow -3 °C 2.8 m/s from S ↑ 100% clouds Noen snøbyger i løpet av siste 24t, men ikke mer enn noen få cm. Tidvis solgløtt.

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Generelt lite vindtegn i snøen i områder rundt skiheisen. Derfor er det mellom 5 og kanskje 20 cm snø tilgjengelig for vindtransport i de fleste himmelretninger. Det er merkbart mindre tilgjengelig snø fra 700 moh og nedover. Observsjonspunktet: Vindtegn i snøen på observasjonspunktet. NNV-vendt, vil trolig bli pålagret ved kommende vind+snø. 15 cm F oppå 25 cm 4f+. Under: skare K hardhet. Totalt 105 cm dypt.

Danger Sign

Recent avalanches Små løssnøskred som startet rundt steiner i brattheng. Trolig pga soloppvarming i morgentimene mens været var klarere.Observert i et Ø-vendt heng. Ellers: ikke observert andre faretegn.

Tests

CTM18@20cmQ2

CTM13@14cmQ2 Forplantning gjennom søylen.

Avalanche Activity

6. Mar. 6-12 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE Skredene var soloppvarmede løssnøskred, som ble observert i ETT heng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 800 masl Det finnes bunden snø over skare også i øst. Men, den bundne snøen her er tynnere, slik at potensielle flak også er tynnere.

ObsID: 184461

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 11:44

1210 masl

audun@vtfk (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  audun@svv
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  audun@svv
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er ikke observert faretegn. Tynt skarelag i toppen av snødekket. Fant kantkorn nede i snøpakka. men dette er isolert og utgjør ikke noe skredproblem. Snøpakka er tørr, men fra ca 1100 moh og lavere begynner snøpakka å bli fuktig. På ca 600 moh er snødekket gjennomfuktet. Meldt nedbør og vind kan føre til stor pålagring i lesider og dermed en økning i faregraden. Med synkende temepraturer så vil stabiliseringen av snøpakken ta tid Forecast correct Lokalt for området her på Myrkdalen er faregraden 1. Men varslet faregrad er riktig med tanke på vindøkning fra i kveld

Weather

Snow -5 °C 5 m/s from S ↑ 100% clouds Snø med lite vind

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Layered snow begins at 1100 masl Much loose snow (10-30cm) Dry På f profilet på 1210 moh finner vi kantkornlag med Q3 brudd og det trengs stor tillegsbelastning for å løses ut. Det er ikke et skredproblem da det ligger isolert under sterkere lag. Det er tilgjengelig 10-15 cm med løs ubunden snø i alle himmelretninger tilgjengelig for vindtrandsport. Den gamle smeltepakka fremstår som stabil. Ved graving ved tregrensa er hele snøpakka isotermt

Danger Sign

No signs observed Vi hadde godt utsyn over et stort område og det var ingen vindtransport av betydning

Snow Profile

8 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0.5 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 44 cm K MF 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 55 cm 1F FCxr 2 mm/2 mm D

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 900 masl I høyfjellet kan det i oppsamlimngsområder komme størrelse 2 skred i få bratte heng.

ObsID: 184451

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 11:23

1181 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  18 cm laussnø i sø vendt heng.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps

Weather

No precipitation -3 °C 2.5 m/s from S ↑ 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 184441

Voss / VOSS

Snow

06.03.2019 kl. 11:06

1162 masl

audun@vtfk (***)

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Ca 25 cm løssnø på toppen. Ca 10-15 cm tilgjengelig SØ for vindtransport når det blåser opp

ObsID: 184428

Voss / Olsskavlen

Snow

05.03.2019 kl. 16:48

1140 masl

Tor Ivar@Vestland_FK (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Profil gravd på Tungafjellet 1000 moh.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  glimt av sol på morgon kvisten, tilskyande og etterkvart snøbyger.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Fine forhold i skogen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  lite snø og avblåst i Trollabotn, ingen skredaktivitet
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Avblåst på ryggen opp mot Olsskavlen

Tests

CTN Good ingen resultat, berre kompremering i fokksnøen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Over 900 moh har det danna seg fokksnøflak hovudsakleg i austleg og nordleg sektor med vind frå sørvest. Grunna milde temperaturar verkar det som denne fokksnøen har stabilisert seg. Det er vanskelig å få noko respons korkje på CT eller i testheng. Det kan tenkast at det er betre respons i foksnøen di høgre opp ein kjem grunna det er kaldare. Den gamle snøpakka er gjennfrosset og utgjer ingen fare. Dei komande dagar er det meldt ein del nedbør og vind, dette vil føre til auka skredfare. Forecast correct

Weather

Snow -1 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Utover dagen har det vorte gravis tilskyande frå vest og det har byrja å snø.Over tregrensa har det vore kraftig vind og stor transport av snø. Det var -1C på Tungafjellet 1000 moh.

Snow Cover

75 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 200 masl. Layered snow begins at 900 masl Storm slab (soft slab) Moist Mengde nysnø aukar gradvis dess høgare ein kjem. Ved Voll(ca600moh) 2cm nysnø. Tungafjellet(1000 moh) 20 cm nysnø. Over tregrensa tar vinden godt og det er stor transport av fokksnø. Enkelte plassar er det heilt opptil 50 cm innblåst fokksnø. Fokksnøen er moist ved Tungafjellet. Det er ikkje observert korkje rim eller kantkorn i overgangen fokksnø-gamle snøpakka. Det verkar som fokksnøen festar seg godt til den gamle snøpakka, ingen resultat i testheng, ingen resultat på ct, ingen ferske skred observert. Den gamle snøpakka er igjen frosset frå toppen, kniv hard. og består hvudsaklig av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag.

Danger Sign

Recent snowdrift Over 1000 moh tar vinden svært godt og det er stor transport av snø, dette til tross at snøen er moist.

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity Har hatt god sikt i heile dag, ingen ferske skred observert.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E above 900 masl Sjiktovergangar i fokksnøen er gjeldande skredproblem. Utbredelse av skredproblem er hovudsaklig over 900 moh i austleg sektor. Det verkar som fokksnøen stabiliserer seg fort grunna milde temperaturer.

ObsID: 184336

Voss / VOSS

Snow

05.03.2019 kl. 16:43

454 masl

Sander@ObsKorps (***)

Weather

Snow Oppholdsvær tidelegare i dag, starta å snøa lett for for ein time sidan.

ObsID: 184338

Voss / VIK

Snow

05.03.2019 kl. 14:07

1016 masl

fred@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  fred@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det ligger jevnt fordelt med nysnø i terrenget, det ligger ca 10 cm løs snø klar til transport i henteområdene. I le-områder over 800moh har snøen allerede begynt å danne flak, men kunne ikke finne potente svake lag i denne. Gjennomførte flere CT og ECT uten å få antydning til ustabilitet. Fokksnøen er fra ca 20 cm opp til 40 cm i le-områder. Under fokksnøen ligger det en blokk med smelteomvandlet snø som er hard og vanskelig å komme igjennom. Den gamle snøpakken utgjør ingen fare for snøskred. Observerte en del våte løssnøskred på under mildværsgrensen. fokksnøen stabilisere seg, men ny nedbør i samband med vind vil generere nye fokksnøproblem i vestlige områder Forecast too high Bindinger i nåværende fokksnø er gode. Skredproblemet beskrevet i varslet er ikke så potent som antatt. Det ligger heller ikke så mye snø i le-områder at det vil gi størrelse 2 skred i mange heng. Dette etter pbservasjon i området Vikafjell.

Weather

Snow -2 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Ny Snøen ligger jevnt fordelt i terrenget. Gode bindinger i fokksnøen. Ingen resultat på ECT. Det er sjiktoverganger men ingen potensial for forplantning av brud

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden øker på utover dagen. Ligger ca 10cm løs snø i øst klar til transport. Vind fra Ø/SØ

Snow Profile

10 cm F+ DF 1 mm/0 mm D-M, 10 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm M, 60 cm K MF 2 mm/0 mm M, 60 cm 1F+ MFcl 2 mm/0 mm M-W -1.6 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1.8 °C @ 20 cm, -0.6 °C @ 30 cm, -0.6 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 140 cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 800 masl Den nedføyket løssnøen er godt inne i sintringprosessen. Og vil være homogen med resten av fokksnøen ila 12 timer.

ObsID: 184309

Voss / VIK

Snow

05.03.2019 kl. 14:00

1007 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  paul@wyssen Comment:  Retning mot NNØ. Avblåste rabber, 5-10 cm løsere snø i 500 m omkrets fra observasjonspunkt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Flere LBT, Burp, CT gav brudd i 10 cm dybde i fokksnø (halvveis på bildet). Inntrykket er Q2 brudd og vanskelig å løse ut.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -3 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Tilskyende gjennom dagen. Jevnt-3 gr. Tørr mot fuktig snø på observasjonspunktet. Litt nedbør som svakt yr og også hagl, kun i korte perioder.

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift 4 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Snø tilgjengelig for vindtransport, opp til ca 10 cm. På store deler av Vikafjellet var det ca 10 cm løsere snø. Enkelte områder var det avblåst, kanskje siden terrengformasjoner har gitt en annen vind akkurat der.

Tests

CTH21@15cmQ2 Good I fokksnø. Brudd gjennom hele søylen.

CTH29@25cmQ3 Good 10 cm kollaps i fokksnø.

CTM19@10cmQ3 Good

Snow Profile

10 cm F-4F DFbk 1 mm/1 mm D-M Skiktovergang, 10 cm 1F RGsr/DFbk 0 mm/0 mm M, 40 cm K MF 1 mm/3 mm M, 80 cm 1F MF/MFcl 3 mm/0 mm M -1.6 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1.8 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0.6 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 140 cm Profil i overgang mellom tynnere og tykkere snødekke på nordvendt rygg. Flere LBT og Burp i tykkere snødekke gav også brudd i fokksnøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 900 masl

ObsID: 184315

Voss / VIK

Snow

05.03.2019 kl. 13:58

1013 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH22@22cmQ2 Good Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Avalanche Danger Assessment

Snøen fra helgen binder godt til eldre snødekke og skarelag. Gunstige temperaturer siste dager har gitt en rask stabilisering. På dagens korte tur oppleves skredproblemet å være dårlig binding mellom lag i fokksnøen. Mange tester gjort viser at det generelt skal stor tilleggsbelastning til for å løse flak i fokksnøen. Den eldre snøpakken består i hovedsak av smelteformer og er stabil på dagens tur. Det finnes rester av ned-smeltede små kantkorn, men disse er nå sammenfrosset og viser ikke tegn til brudd.

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Snødekket er noe ujevnt fordelt. Rygger og terrengformer mot V virker å ha noe tynnere snødekke fra tidligere. Det gamle snødekket består nå i hovedsak av smelteformer som er fuktig i nedre 40 cm fortsatt. Over dette 1F hard vindpakket og i overflaten 5-10 cm myk vindpakket snø fra helgen. Denne er fortsatt fuktig på 1000 moh, men er flyttbar ved vindøkning. Eldre vedvarende svake lag er nedsmeltet eller ikke aktive opp til 1000 moh som var høyeste vi har vært i dag. Det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å få brudd i fokksnøen i toppen som også her binder godt til eldre smelteformer og skarelag.

Danger Sign

Recent snowdrift Begynnende lett vindtransport startet ca kl 14 med vindøking fra SØ

Snow Profile

7 cm F+ DFbk 1 mm/0 mm D-M, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 2 cm 1F- RG/DFbk 1 mm/0 mm M, 40 cm K MF 2 mm/0 mm D, 50 cm P/1F+ MF 2 mm/2 mm M-W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile Kjapp profil basert på det generelle inntrykket

ObsID: 184308

Voss / VIK

Snow

05.03.2019 kl. 13:36

1004 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Mot N.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profilen tatt på denne kartposisjonen. N-NV vendt heng på 1000 moh.

Tests

ECTX Good God stabilitet innad i fokksnøen og mot skaren.

CTE23@15cmQ2 Good Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Skredproblematikken for regionen vil være nedføyket løssnø og muligens våte løssnøskred under mildværsgrensen. Forecast correct

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds

Snow Cover

115 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 900 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ved veien lå det 10cm ubundet snø klar for transport. Virker som det ligger løsere i østvendte sider. I vestlig sektor er den mer bundet, men god stabilitet innad i fokksnøen og godt bundet til skaren. Begynte å bli lett snøfokk når vi var ute. Ingen vedvarende svake lag å observere i snødekket.

Avalanche Activity

5. Mar. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E. Below 900 masl Observerte noen naturlig utløste våte løssnøskred i Kvassdalen på tur til observasjonsturen fra Myrkdalen.

Snow Profile

10 cm F+ DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F-P RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG 1 mm/0 mm D, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 55 cm P MF 0 mm/0 mm M -1.3 °C @ 0 cm, -1.3 °C @ 10 cm, -0.8 °C @ 20 cm, -0.5 °C @ 30 cm, -0.4 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 115 cm Profilen tatt på denne kartposisjonen. N-NV vendt heng på 1000 moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 900 masl Dette skredproblemet er det vi observerte i dag.

ObsID: 184298

Voss / VIK

Snow

05.03.2019 kl. 12:37

1100 masl

Bård Henning@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Bård Henning@obskorps

Weather

Snow -3 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Vekslende, opphold, hagl og snø

Snow Cover

No snowdrift Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tests

ECTN17@20cmQ2 Good

ECTN17@10cmQ2 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes N, W, NW above 1000 masl

ObsID: 184327

Voss / VIK

Snow

05.03.2019 kl. 12:33

1092 masl

hilde@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Har ikke observert noen faretegn der jeg har gått i dag. Det kreves stor tilleggsbelastning i lille blokktest for å få utslag på overganger i fokksnøen. Fokksnøen virker å ha gode bindinger til underliggende skarelag, og gir ujevn brudd. Det gamle snødekket er også stabilt. Mere nedbør vil gi økende skredfare. Det er snø tilgjengelig for transport. Forecast too high Etter der jeg har gått i dag virker varslet faregrad for høy, men faregraden øker utover dagen (tirsdag) med økt vind og nedbør. Dermed mulig det stemmer bedre for tirsdag ettermiddag.

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from E ← 100% clouds

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Det er generelt lite snø i området. Snøen er noe ujevnt fordelt, på vindutsatte rygger er det lite snø, mens det i leområder i vest ligger mere snø. Det er ca. 10 cm løs snø tilgjengelig for transport.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

10 cm F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm P RG 1 mm/0 mm D, 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm P MF 0 mm/0 mm M -1.3 °C @ 0 cm, -1.3 °C @ 10 cm, -0.8 °C @ 20 cm, -0.5 °C @ 30 cm, -0.4 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 115 cm Snøprofil i NV-vendt helning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 900 masl

ObsID: 184333

Voss / VIK

Snow

05.03.2019 kl. 12:31

984 masl

audun@vtfk (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
ObsID: 184324

Voss / VIK

Snow

05.03.2019 kl. 12:00

1070 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Rektor Aasen med lag av delvis omdanna kantkorn, der det må vold og truslar til for å få det ut. Kan bli eit problem om det blir kraftig mildvær.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Små våte laussnøskred i Kvassdalen, usikker på når dei har gått. Det hadde også gått små flakskred og der var glidesprekker, men snøoverflata var frosse no.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN23@15cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det finnast fokksnøflak i leområder mot vest, men det skal mykje til å påverke dei i stabilitetstestar, og dei er i hovudsak tynne. Om ein løyser ut skred vil desse bli små. Smeltepakken under er stabil, og skredfaren er generelt liten. Det er meldt litt nedbør og lite vind onsdag, men dette vil truleg ikkje påverke snødekket, og det er gunstige temperaturar for vidare stabilisering av fokksnøflak. Torsdag er det meldt meir nedbør, også i kombinasjon men vind, og då kan nysnøflak bygge seg opp og gi auka skredfare. Forecast too high Opplevelsen på tur var at varsla faregrad var for høg, men har ikkje oversikt over andre delar av regionen (første dag ute i fjellet). Har vore i eit relativt lite område...

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from N ↓ 100% clouds Det var overskya, svak vind frå aust, og nokre få snøfugg i lufta. I ettermiddag snør det i Myrkdalen.

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Det er lite snø i forhold til normalt på Vikafjellet, og snødekket er ujamnt fordelt i terrenget. Ryggar og andre vindutsette terrengformasjonar er avblåste, medan det ligg meir snø i leheng (vest) og skjerma terrengformasjonar. I hovudsak består snødekket av ein smelte-frysepakke som er stabil med 10-15 cm fokksnø og ubunden snø opp på. I smelte-fryse-pakken er det nokre lausare lag med delvis omdanna kantkorn, men desse laga er uproblematiske no, sidan den harde overliggande snøen gjer dei umogleg å påverke. Snøen er fuktig i dei 20 nederste cm.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

15 cm F/P DF 1 mm/0 mm D, 1 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 19 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F MF/FCxr 1 mm/0 mm D, 8 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F MF/FCxr 2 mm/0 mm D, 14 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm P MFpc 0 mm/0 mm M -1 °C @ 0 cm, -2.3 °C @ 10 cm, -1.8 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile Profil i vestvendt heng på Vikafjellet. Fokksnøflak på smeltepakke. I smeltepakken er det nokre lausare lag med delvis omdanna kantkorn, som ikkje er eit problem (les under snødekke).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, S, SW, W, NW above 900 masl

ObsID: 184322

Voss / VOSS

Snow

04.03.2019 kl. 12:05

1183 masl

fred@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  fred@obskorps Comment:  Skredet har startet rett under fokkskavelen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  fred@obskorps

Weather

No precipitation 1 °C 3 m/s from SE ↖ 50% clouds Temperaturen har vært rundt 0grader hele helgen, det har kommet ca 10-15cm nysnø ila helgen. Denne er fuktig helt opp til 1100moh. I nordlige strøk er den tørrere en andre retninger.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Nysnøen er fuktig opp til ca 1100moh. Over dette er snøen gradvis tørrere. Under nysnøen er det frosen blokk på ca 50. Har ikke mulighet å påvirke snøen under denne. Der vinden har fått påvirke nysnøen er det tendenser til flak-dannelse. Disse flakkene er myk 4F-1F, men finner ikke sjiktoverganger i disse. God binding mot skaren. Veldig fine skiforhold, jo mer nordlig jo mer tørr snø finnes

Avalanche Activity

4. Mar. During the day Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, NW. Above 1200 masl Så kun dette flakskredet. Men etterhvert som sola fikk tak på snøen gikk det flere små våte løssnøskred

ObsID: 184146

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.