Avalanche forecast for Voss Monday 2019-02-11

3
Considerable
Published:

The wind increases to NW moderate gale. This comes together with some snow showers. There are a few persistent weak layers of faceted crystals and buried surface hoar in the snow cover. The avalanche hazard increases during or right after strong winds, but weak layers give a general unstable snow pack in all weather.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation.
Breeze from east., change to fresh breeze from the north during the afternoon.
-7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to moderate gale from the northwest during the afternoon.
-11 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / VOSS

Snow

11.02.2019 kl. 20:30

683 masl

VegardVB (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Observation

11. Feb 20:32 Dry slab avalanche 2 - Medium Unknown SE-facing Avalanche release at 686 masl and ended at 668 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 10 cm high and 100 m wide fracture Steep slope Litt usikker på om det gjekk akkurat der om det er plotta inn i kartet, men i det området. Pga. mørke og snø i lufta vart bileta svært dårlege og eg har difor ikkje lagt ved nokon, men skal beskrive so godt som eg kan ut i frå det me såg der. Henget: Som ein hoppbakke landing med ein konveks i toppen og konkav i boten med litt kuleformasjonar og tre på sidene. Høgdeforskjell på omlag 60-80 meter. Brotkanten: Eg vil anslå den til omtrent 80- 100 m brei - den fulgte rett under konveks formasjonen i terrenget. Mesteparten av brotkanten hadde ei høgd 5-15 cm, det var nokre få meter i den austlege delen av brotkanten som var omlag 30 cm. Skredmassane fordelte seg jamnt utover henget og ein ville mest truleg ikkje blitt heilt begravd. Når me køyrte inn i skredmassane var det heilt mjukt og litt som å køyra i oppkøyrt laussnø. Sjøvle skredmassane fordelte seg langt nedover henget. Litt usikker på kor langt, men vil anslå frå mellom 50-70 meter med variasjon i høve terrenget. Det var mest truleg hunden min, 25 kg liten tilleggsbelastning som løyste ut skredet då han sprang inn i henget frå toppen og me køyrte ned lenger aust for henget. Grunnen til den konklusjonen er at me køyrte ned aust for skredet der snøen var skjerma for vind, i tillegg stod hunden nedanfor oss når me køyrte inn i skredmassane frå aust. Når det er mykje laussnø slik det var i går kveld er hunden alltid eit stykke bak oss når me køyrer på ski sjølv om han har eit forsprang. Når me køyrte inn i skredmassane stod hunden på toppen av skredmassane uskadd og upåverka omlag 25-30 meter under oss og han var nok meget nøgd med å vera før oss ned (eg, ikkje like nøgd). Med andre ord; han fekk seg ein "fin" symjetur ned henget. På veg opp snakka me om at det kunne gå skred i det henget skredet gjekk i, og det fekk me no ei sjeldan gong bekrefta. To sekund med klump i magen (til eg såg hunden), mykje god erfaring og læring.

Weather

Snow from NW ↘ Mykje vindtransport frå nordvest og bygevær med nedbør.

ObsID: 180481

Voss / Ondrahaugen, Myrkdalen Fjellandsby

Snow

11.02.2019 kl. 13:46

819 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødrev / fokk langs bakken
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fersk liten lomme med snø. Har blitt transportert siste timer. Så der snøen samler seg kan det samle seg en del. Men mye blåser bare bort også.... ser det ut til....

Snow Cover

Some snow drift Transport av snø siste timer. Samler seg bra i le ormåder

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation 8 m/s from NW ↘ 100% clouds Sol og snøbyger om hverandre. Lett / moderat snøfokk over skogen.

ObsID: 180355

Voss / AURLAND

Snow

11.02.2019 kl. 12:50

1162 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite brattheng strekker opp og sklir ut. 20 cm 1f fokksnø oppå 3 cm nedføyket nysnø

ObsID: 180344

Voss / VOSS

Snow

11.02.2019 kl. 10:50

909 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Solen bak slør av skyer. Gir et «skart» lys. Noe blind føre i høyfjellet
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skredaktivitet i helgen, i Kvassdalen. Våte løssnøskred. Ingen hadde nådd veien.

Notes

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Kun biltur over Vikafjellet. Ingen transport av snø, ( kun ørlite ørlite noen stedek). Avblåst terreng på rygger og topper, mer snø på Voss siden enn Vik. Mer sammenhengende hvite flater. Det er små skavler i terrenget i mange himmelretninger. Snødekke virker jevnt fordelt. Ingen tydelig le/lo.

Weather

No precipitation -5 °C 4 m/s from W → 100% clouds Kom inn lett snøbyger nå fra vestlig. Ellers rolig vær. «Skart» lys. Solen bak tynne skyer/tåke.

ObsID: 180312

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 10:05

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vore nokre småskred i låglandet, der det har vore avglidning av svaberg grunna høge teperaturar. Forholdsvis kaldt i fjellet. Stabiliserar seg.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt om mykje vind og snø i fjellet tysdag..

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 180280

Voss / VOSS

Snow

10.02.2019 kl. 15:00

634 masl

VegardVB (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

10. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 180208

Voss / KVAM

Snow

10.02.2019 kl. 14:34

1020 masl

HV (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  HV Comment:  Mot S-SV Tveitakvitingen sees bak i bildet. Fantastisk dag.

Notes

Små snøfiller ruller ned her og der som følge av oppvarming. Snøen sprekker opp rundt skia der snøen er fuktig

Weather

No precipitation 0 m/s 50% clouds Vindstille. Varierende tåkeskyer, når sola kommer fram varmer den snøen godt. Mot sør er snøen fukta av soloppvarming, i skjerma områder er den løs pudder. (Nysnøen som kom i natt)

ObsID: 180148

Voss / VOSS

Snow

10.02.2019 kl. 14:08

945 masl

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Skipatrulje Myrkdalen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport fra NØ. Ellers ingen faretegn.

ObsID: 180141

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 12:01

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Rask temperaturstigning og mykje vind i fjellet.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vinden løyer og temperaturen synk. .

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Recent avalanches

ObsID: 180101

Voss / VOSS

Snow

10.02.2019 kl. 11:59

919 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Rimkrystall
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Rimkrystall
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn i bunn, relativt store korn men lite aktivt lag. Vanskelig å få brudd.

Tests

ECTN11@18cmQ2 Medium

CTM11@18cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 700 masl Jeg har funnet rimlag i nordvendt heng og østvendt heng. I en rask grop i sørvendt heng fant jeg ikke rimlaget. Akkurat her er forplantingsevnen dårlig, derfor størrelse 2 skred. Det overliggende laget er ikke bundet nok, men hvis det overliggende laget er mer bundet kan det bli skred av størrelse 3.

Weather

No precipitation -4.9 °C 4 m/s from N ↓ 50% clouds

Snow Profile

4 cm F PP 2 mm/0 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0.5 cm F SH 3 mm/0 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG/FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 85 cm K MF 2 mm/0 mm D -6.5 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -4.7 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2.7 °C @ 60 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -2.1 °C @ 100 cm, -1.2 °C @ 120 cm, -0.3 °C @ 140 cm 2 tests connected to snow profile Snøprofil tatt i ØSØ heng på en relativt beskyttet plass.

ObsID: 180115

Voss / VOSS

Snow

10.02.2019 kl. 10:41

874 masl

tmeling@nortind.no (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene

ObsID: 180081

Voss / VOSS

Snow

09.02.2019 kl. 20:10

554 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Her er det gått fleire våte løssnøskred i fjellsidene. Talte ca 9 stk med varierende strl i SV vendt side (Kvassdalen). Ingen skred som gått heilt ned til vegen. Observerte også noe på NØ sida (Holedalen). Bildene er av et og samme skred tatt på registrert punkt.

Avalanche Activity

9. Feb. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. Below 1000 masl Naturlig utløyste våte løssnøskred i fjellsidene. Vore plussgrader i løpet av dagen som gjort at det begynt å rulle boller ned fjellsidene mange steder, og fleire våte løssnøskred et løyst ut. Meldt kaldare i løpet av natten og er klarvær nå. Dette kan hjelpe på å stabilisere snødekket.

Weather

No precipitation 0 °C Plussgrader no mellom 0.5 - 1.5 grader frå Vikafjell ned gjennom dalen. Vore rundt 0 grader på Vikafjell i store deler av dagen. Klarvær utover kvelden her.

ObsID: 180006

Voss / VOSS

Snow

09.02.2019 kl. 15:00

1026 masl

Nils@alf (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Nils@alf
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Nils@alf

Avalanche Observation

9. Feb 15:03 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released SW-facing 40 cm high and 30 m wide fracture Steep slope

ObsID: 179956

Voss / VIK

Snow

09.02.2019 kl. 14:46

895 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Nedre rimlag
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Øvre rimlag. Ga respons på CTE7 og ECTP3
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkornlag i bunn. Lite aktivt og vanskelig å påvirke.

Tests

CTE7@22cmQ2 Poor

ECTP3@22cmQ2 Poor

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, NW above 700 masl Jeg har ikke sjekket hvis vi finner samme problem i sørsider

Snow Cover

130 cm in total Some loose snow (1-10cm) Moist Den øverste halvmeteren inneholder to rimlag. Det nedre er tydelig, man kan se 1 cm med blank snø innimellom den hvite fokksnøen. Jeg finner relativt tydelige rimkrystaller i dette laget. Det øvre rimlaget er vanskeligere å identifisere og inneholder kun små rimkrystaller som er blandet med delvis nedbrutt snø. Dette laget gir respons på CTE7 og ECTP3. Dårlig stabilitet.

Weather

-0.3 °C 3.3 m/s from S ↑ 70% clouds Vind og temp fra værstasjon vikafjellet

Snow Profile

0.5 cm F PP 2 mm/0 mm M, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 0.5 cm F SH 1 mm/0 mm D Dette laget gir utslag i alle tester. ECTP3. Ser ut som det er noen veldig små rimkrystaller i det, men ikke like tydelig som i rimlaget lenger ned., 20 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm F SH 2 mm/0 mm D Tydelig blankt snølag. Jeg kan observere litt nedbrutte rimkrystaller på flere mm. Se bilde, 55 cm P-K RG 0 mm/0 mm D, 18 cm P FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm K MF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 10 cm K MF 1 mm/0 mm D -3.9 °C @ 0 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -4.9 °C @ 40 cm, -5.5 °C @ 50 cm, -5.9 °C @ 60 cm, -5.6 °C @ 70 cm, -5.6 °C @ 80 cm, -5 °C @ 90 cm, -4.6 °C @ 100 cm, -3.3 °C @ 120 cm, -2.2 °C @ 140 cm 2 tests connected to snow profile 185 cm snødybde

ObsID: 179949

Voss / VOSS

Snow

09.02.2019 kl. 12:44

851 masl

Øystein (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Øystein

Notes

Et hopp - utløsning @50cm

ObsID: 179900

Voss / VOSS

Snow

09.02.2019 kl. 12:38

851 masl

Øystein (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 4 Of:  Notes Copyright:  Øystein
Image Of Notes
Image 2 of 4 Of:  Notes Copyright:  Øystein
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  Øystein Comment:  50cm
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  Øystein

Notes

Stabilitetstest 30x30cm 21 slag @ 60cm kantkorn? jevn bruddflate 19@50cm rim? Ganske jevn flate 2@10cm nysnø/mildvær passe jevn flate

ObsID: 179897

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

09.02.2019 kl. 12:07

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind, og rask temperaturstigning.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturen går ned, men meldt ein del vind i fjellet..

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Quick temperature change

ObsID: 179892

Voss / VOSS

Snow

09.02.2019 kl. 11:36

981 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Weather

Snow -1 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds

ObsID: 179886

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 16:55

852 masl

MortimerSand (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes above 0 masl

Snow Cover

0 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Large snowfall Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Weather

Snow -4 °C from S ↑

ObsID: 179808

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 15:13

803 masl

Skigubben (Unknown)

Avalanche Problems

Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. N between 800 masl and 0 masl BT @35. Q2.

ObsID: 179795

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 15:13

787 masl

Gox (Unknown)

Avalanche Problems

Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Tydelige krystaller, overflaterim. BT M @35 Q2 Bryter glatt men ikke lett.

ObsID: 179796

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 14:55

787 masl

Jacko (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jacko Comment:  800 MOH, nordvendt side
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jacko Comment:  Brudd i rimlag, 2mm krystaller.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Jacko Comment:  Rimlag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes S above 800 masl

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation -1.5 °C 1 m/s from S ↑ 100% clouds

ObsID: 179809

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 14:41

855 masl

Halvor@NVE (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i rimlag ca20 cm ned i snødekket. Under lett bundet snø.

ObsID: 179787

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 14:30

769 masl

Larsen (Unknown)

Tests

BT 2 @ 35 Q2

Avalanche Problems

Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Nysnø, lett bundet snø over svakt lag

Weather

No precipitation 0 m/s 100% clouds

ObsID: 179805

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 14:00

800 masl

Laderen (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Laderen Comment:  Sørvendt side. 800-meter over havet. Ved tregrensen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes S above 800 masl

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kollaps av rimlag på ca 850m

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity

Weather

Snow -1.9 °C 1 m/s from S ↑ 100% clouds Mildt, fuktig snø.

ObsID: 179806

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 14:00

757 masl

Ole E (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ole E

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry 750moh

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fant rimkrystaller opp mot 2mm i leområder mot både N og S.

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity

Weather

Snow 1 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 179807

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 14:00

777 masl

Morten (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  MortenK Comment:  Ved Lilleblokktest fikk vi et Q2 brudd i sjiktovergang @40cm. Dette kom ved moderat til hard tilleggsbelastning. Resten av snødekket var meget godt bundet på dette stedet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, S above 600 masl Vi har observert nedsnødd overflateterim i både sør og nordvendte sider.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Sjiktovergang i delvis nedbrutt nysnø.

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Snødybde 160cm på observasjonspunkt. 100-110cm ved Reppane er mer representativt for området. Nysnødekket var fuktigere og mer bundet mot toppen.

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rim funnet på enkelte skjermede steder på både sør og nordsiden av Nipene. Rimet er dekket av mykt lag med nysnø.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity

Weather

Snow -1 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Gradvis lettere snøvær frem til opphold fra ca 1400.

ObsID: 179811

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 13:56

777 masl

ThomasH (Unknown)

Snow Cover

72 cm in total 17 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry I lo-side

Weather

Snow -1 °C 100% clouds

ObsID: 179775

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 13:28

700 masl

Lasse på fjellet (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Lasse på fjellet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger Possible 1 - Small Not given NE, E above 0 masl

ObsID: 179804

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 13:14

804 masl

Maritagk@vossvgs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Maritagk@vossvgs

Tests

CTE8@12cmQ3 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given NE above 700 masl

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 60 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Nede ved veg ca.300 meter: lite skarelag. Skarelag forsvann lenger oppe. Utover dagen vart snøen meir fuktig. Mykare vindpakket snø, mot toppen.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker litt rundt skia når ein går, temperaturen har steget det siste døgnet.

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation 1 m/s from NE ↙ 50% clouds Små snøbyger, varierande skydekke

ObsID: 179772

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 13:00

811 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Østvendt side
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot N

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, SW, W, NW above 600 masl Akkurat her er det kun ca 15-20 cm mykt flak over rimlaget. Mulig ikke større enn str 1 skred

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

No signs observed Korte sprekker rundt skia. Tempr har steget noen grader ila dagen

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity Har ikke sett så mye terreng, men ingen ting har løsna i sida over oss

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s from NE ↙ 40% clouds

ObsID: 179768

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 12:57

811 masl

Marte@vossvgs (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Marte@vossvgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marte@vossvgs

Tests

CTE5@20cmQ1 Poor

Notes

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det sprekker opp korte sprekker mellom skia.

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s from NE ↙ 50% clouds Det snødde omtrent 10 cm tørr snø i høgda og eit lite skarlag lenger ned.

ObsID: 179770

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 12:52

816 masl

emma@vossvg (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lett å løse ut småskred, vanskeligere å løse ut store skred Forecast correct

Tests

CTE1@15cmQ2 Medium De største rimkrystallene er 2x2mm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 1 - Small Specific steep slopes N between 600 masl and 400 masl

Snow Cover

100 cm in total 20 cm new snow Elevation of new snow 50 masl

Danger Sign

Much water in the snow Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Quick temperature change Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity Har ikke sett så mye terreng.

Weather

Snow -1 °C 1 m/s from NE ↙ 80% clouds

ObsID: 179766

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 12:52

816 masl

emil@vossvgs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  emil@vossvgs

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dårleg sprekk dannelse Forecast correct

Tests

CTE7@28cmQ1 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, W, NW above 900 masl Foktig sno, middels skredfare på Nord-Aust/Vest

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 50 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 150 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Er lite snø i forhold til kor langt i sessongen vi er i. Skare lengre nede, men oppe i høgden forsvinn skaren og vert meir laus.

Danger Sign

No signs observed Område: For kommunen. Beskrivelse: Tempraturen var lav og steigg raskt opp, men noen sprekker rundt skina.

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity

Weather

Snow 1 m/s from NE ↙ 45% clouds

ObsID: 179771

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

08.02.2019 kl. 10:22

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall, rask temperaturstigning.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt nykje vind, og ein del snø..

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 179717

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 10:00

443 masl

Morten (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  MortenK

Notes

Weather

Snow -2 °C 0 m/s 100% clouds Det har kommet Ca 10-12cm tørr ubundet nysnø ila natten. Fortsatt lett snøvær. Snøen ligger på trærne helt opp til skoggrensen

ObsID: 179728

Voss / VOSS

Snow

08.02.2019 kl. 09:59

442 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  5-10 cm ny snø siden i går kveld.

Snow Cover

ObsID: 179711

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.