Avalanche forecast for Voss Tuesday 2019-01-22

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to breeze from the west during renoon.
-14 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. monday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-13 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / KVAM

Snow

22.01.2019 kl. 19:12

688 masl

helgebamsen (Unknown)

Weather

No precipitation 10 m/s from NE ↙

Incident

Var svært bevist og klar over skredfaren, men da det var mørkt og snøføyke var det ikkje sikt nok til å kunne ta trygge linjeval til kvar ei tid. Kom til eit bratt parti, og antok då at snøen kom til å skil ut i det eg slapp seg over skavlen, noko det også gjorde. I det eg kjem over skavlen innser eg at eg har tatt feil av storleiken på terrengformasjonen, som er større enn antatt. Følgeleg blir det som ein forventa skulle bli eit handterbart skavlbrot stort nok til å kunne begrave ein person. Mista skia og blir delvis begravd, fann att skia på ein meters djup etter kort tid. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

22. Jan 19:12 Cornice fall 1 - Small Human triggered Buried weak layer of new snow 100 cm high and 15 m wide fracture Steep slope

ObsID: 177087

Voss / D1206(35244) Voss 2014-2019

Snow

22.01.2019 kl. 18:29

739 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177079

Voss / VOSS

Snow

22.01.2019 kl. 18:15

1008 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Siggen Comment:  1000moh. Øst -6,5 ca 7ms fra SØ. Disse kantkorn er veldig småe og er ikke noe skredproblem. Fikk ikke utslag på det på tester. Øverste lag sprakk kun opp rundt ski.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Siggen Comment:  Vikafjellet kl 17.08 Går mot lysere tider nå. Været starta med "blind" føre i dag, men ble noe bedre lys for å se terrenget.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekke ut fra rikveien på vikafjellet.

Weather

No precipitation -6.5 °C 7 m/s from SE ↖ 80% clouds Fra ca 1000moh nå i ettermiddag. Nede ved veien var det så og si vindstille.

Tests

CTN Gjorde en CT men kun den myke snøen presses nedover, ser ikke på det som noe skikkelig brudd. Så ingen utslag på den stabilitetstest.

Danger Sign

No signs observed Super kort tur. Men øverste lag i øst heng, sprekker kun opp rundt skiene. Ikke skyttende ut fra ski. Later til å ha stabilisert seg i det lille heng jeg var i kveld.

Avalanche Danger Assessment

Gikk fra veien til ca 1000moh og gravde en profil i Øst. Rygger og topper var avblåst/skare. Mest snø i østheng. Variert hardhet på øverste snølag, men mye myk snø i lune formasjoner. Finnes snø tilgjengelig for transport, men for lite vind i dag der jeg var til at det ble fraktet noe av betydning.

Snow Cover

145 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Kom ca 0.5cm nysnø. Var super super lett snøfokk på 1000moh fra Sø nå i seint ettermiddag. Snøen har ulikt hardhet i høyfjellet fra helt løst til mer vindpakket.

ObsID: 177083

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

22.01.2019 kl. 12:11

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt vindtransportert snø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt vær og lite vind.

ObsID: 177024

Voss / VOSS

Snow

22.01.2019 kl. 10:24

1088 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  På ca 1080moh noe pakket øverste lag. Ingen transport av snø her.

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s 100% clouds Fra ca 1080moh. Så og si vindstille, ingen transport av snø. «Blind» føre i høyfjellet.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Vinden har pakket øverste laget noe. Så skal litt til før den flyttes.

ObsID: 177029

Voss / VOSS

Snow

21.01.2019 kl. 15:30

1324 masl

Havode (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte noen små skiløperutløste flakskred i bratte heng utenfor løypene i Myrkdalen

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte flere drønn i snøen mot toppen av Finnbunuten

ObsID: 176979

Voss / VOSS

Snow

21.01.2019 kl. 11:03

811 masl

Ruben@vossvgs (Unknown)

Tests

ECTN24@40cmQ2 Good

ObsID: 176867

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

21.01.2019 kl. 10:41

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stabilt kaldt vær og lite vind komande døgn .

ObsID: 176832

Voss / ULVIK

Snow

20.01.2019 kl. 13:44

604 masl

JPG (Unknown)

Weather

-1 °C 0 m/s

Snow Cover

55 cm in total Much loose snow (10-30cm) Her vindpåvirka, lenger ned heilt laus

ObsID: 176753

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

20.01.2019 kl. 09:50

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kjøligare vær og rolege vindforhold. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt ein del nysnø komande døgn og litt vind.

ObsID: 176650

Voss / VIK

Snow

20.01.2019 kl. 09:37

979 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Jan Helge@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Jan Helge@SVV
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Avblåst på ryggar og toppar
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright: 

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from S ↑ 80% clouds

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry I leheng ligg det mjuk innblåst snø som kan transporterast vidare. Fleire sjikt i innblåst snø men det virkar å stabilisere seg relativt raskt. Nokså høge temperaturar i går medan det var vind?

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S above 0 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Innblåst snø ser ut til å stabilisere seg, men mjuke flak som skiløper lett kan påvirke i bratte heng. Forecast correct

Incident

Snow Traffic stopped Road

Tests

ECTN24@60cmQ2 Good

ECTN15@30cmQ3 Good

Avalanche Observation

19. Jan 10:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1030 masl and ended at 969 masl Buried weak layer of new snow 50 cm high and 70 m wide fracture Steep slope Skjelingane Skred over veg og ned på vatnet. Ca 40 meter av vegen fyllt med snø.

Snow Profile

50 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 60 cm K MF 0 mm/0 mm D 2 tests connected to snow profile Skred på veg gikk i lag med lausare nynsø på omlag 60 cm djupne. Stor variasjon i mektigheit av innblåst snø.

ObsID: 176661

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 15:04

1088 masl

andhol@SHUvoss (Unknown)

Avalanche Observation

19. Jan 15:00 Dry slab avalanche 3 - Large Remotely triggered SE-facing Buried weak layer of new snow Steep slope Observerte at det var gått et stort flakskred fra nedkjøringen fra Finnbunuten i Myrkdalen mellom to turer i heisen. Tre skikjørere kjørte øst for skredbanen så vil tro at de har fjernutløst skredet. Ingen skispor inn i skredet såvidt jeg kunne se. Ca 150 m bredt og 3-400 meter langt..

ObsID: 176582

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 14:15

947 masl

Multiknut (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Multiknut

Snow Cover

70 cm in total 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Notes

Weather

Snow 0 m/s

ObsID: 176607

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 14:15

1178 masl

Endre (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E above 0 masl Vi fikk veldig lett brudd 30 cm fra overflaten men gravde bevisst i et område med mye innblåst sne.

ObsID: 176611

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 13:30

853 masl

Eltervaag (Unknown)

Weather

Snøbyger, vekslende sikt. Lite vind under tregrensa

Tests

CTM12@60cmQ2 Medium Brudd i fokksnø.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i flere hengretnimger og på flatmark

ObsID: 176580

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 13:00

930 masl

Endre (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: En halv meter lett bundet sne over gammelt snedekke. Største skredproblem var sjikt i vindpåvirket sne 20 cm fra overflaten. I tillegg fanget vi et tykt lag (1,5 cm) med kantkorn 10 cm fra bakken under et 20 cm tykt skarelag.

ObsID: 176610

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 12:47

467 masl

Tor Ivar@Vestland_FK (****)

Snow Cover

0 cm in total Some snow drift 40 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Moist Siste døgn har det kome om lag 30 cm nysnø i kombinasjon med vind. Svært mykje snø i leheng(1m). Får skytande sprekker i fokksnøen. Observert fleire naturlige flakskred.

ObsID: 176528

Voss / Vik

Snow

19.01.2019 kl. 06:30

980 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

19. Jan 06:30 Snø på RV. 13 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på RV. 13 mellom 19.01.2019 kl. 06:30 og 27.01.2019 kl. 12:00.

ObsID: 181698

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.