Avalanche forecast for Voss Monday 2019-01-21

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from south., change to fresh breeze from the south during the afternoon.
-12 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to breeze from the west during renoon.
-14 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. monday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / VOSS

Snow

21.01.2019 kl. 15:30

1324 masl

Havode (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte noen små skiløperutløste flakskred i bratte heng utenfor løypene i Myrkdalen

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte flere drønn i snøen mot toppen av Finnbunuten

ObsID: 176979

Voss / VOSS

Snow

21.01.2019 kl. 11:03

811 masl

Ruben@vossvgs (Unknown)

Tests

ECTN24@40cmQ2 Good

ObsID: 176867

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

21.01.2019 kl. 10:41

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stabilt kaldt vær og lite vind komande døgn .

ObsID: 176832

Voss / ULVIK

Snow

20.01.2019 kl. 13:44

604 masl

JPG (Unknown)

Weather

-1 °C 0 m/s

Snow Cover

55 cm in total Much loose snow (10-30cm) Her vindpåvirka, lenger ned heilt laus

ObsID: 176753

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

20.01.2019 kl. 09:50

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kjøligare vær og rolege vindforhold. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt ein del nysnø komande døgn og litt vind.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 176650

Voss / VIK

Snow

20.01.2019 kl. 09:37

979 masl

Jan Helge@SVV (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Jan Helge@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Jan Helge@SVV
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Avblåst på ryggar og toppar
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Innblåst snø ser ut til å stabilisere seg, men mjuke flak som skiløper lett kan påvirke i bratte heng. Forecast correct

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from S ↑ 80% clouds

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry I leheng ligg det mjuk innblåst snø som kan transporterast vidare. Fleire sjikt i innblåst snø men det virkar å stabilisere seg relativt raskt. Nokså høge temperaturar i går medan det var vind?

Avalanche Observation

19. Jan 10:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1030 masl and ended at 969 masl Buried weak layer of new snow 50 cm high and 70 m wide fracture Steep slope Skjelingane Skred over veg og ned på vatnet. Ca 40 meter av vegen fyllt med snø.

Tests

ECTN24@60cmQ2 Good

ECTN15@30cmQ3 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S above 0 masl

Incident

Snow Traffic stopped Road

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 2 Tests connected to snow profile Skred på veg gikk i lag med lausare nynsø på omlag 60 cm djupne. Stor variasjon i mektigheit av innblåst snø.

ObsID: 176661

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 15:04

1088 masl

andhol@SHUvoss (Unknown)

Avalanche Observation

19. Jan 15:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Remotely triggered SE-facing Buried weak layer of new snow Steep slope Observerte at det var gått et stort flakskred fra nedkjøringen fra Finnbunuten i Myrkdalen mellom to turer i heisen. Tre skikjørere kjørte øst for skredbanen så vil tro at de har fjernutløst skredet. Ingen skispor inn i skredet såvidt jeg kunne se. Ca 150 m bredt og 3-400 meter langt..

ObsID: 176582

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 14:15

1178 masl

Endre (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E above 0 masl Vi fikk veldig lett brudd 30 cm fra overflaten men gravde bevisst i et område med mye innblåst sne.

ObsID: 176611

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 14:15

947 masl

Multiknut (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Multiknut

Weather

Snow 0 m/s

Snow Cover

70 cm in total 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Notes

ObsID: 176607

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 13:30

853 masl

Eltervaag (Unknown)

Weather

Snøbyger, vekslende sikt. Lite vind under tregrensa

Tests

CTM12@60cmQ2 Medium Brudd i fokksnø.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i flere hengretnimger og på flatmark

ObsID: 176580

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 13:00

930 masl

Endre (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: En halv meter lett bundet sne over gammelt snedekke. Største skredproblem var sjikt i vindpåvirket sne 20 cm fra overflaten. I tillegg fanget vi et tykt lag (1,5 cm) med kantkorn 10 cm fra bakken under et 20 cm tykt skarelag.

ObsID: 176610

Voss / VOSS

Snow

19.01.2019 kl. 12:47

467 masl

Tor Ivar@SVV (****)

Snow Cover

0 cm in total Some snow drift 40 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Moist Siste døgn har det kome om lag 30 cm nysnø i kombinasjon med vind. Svært mykje snø i leheng(1m). Får skytande sprekker i fokksnøen. Observert fleire naturlige flakskred.

ObsID: 176528

Voss / Vik

Snow

19.01.2019 kl. 06:30

980 masl

drift@svv (**)

Avalanche Observation

19. Jan 06:30 (+01:00) Snø på RV. 13 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på RV. 13 mellom 19.01.2019 kl. 06:30 og 27.01.2019 kl. 12:00.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 181698

Voss / VOSS

Snow

18.01.2019 kl. 19:30

783 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps

Snow Cover

Moderate snow drift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Det har snødd tett fra kl 13. Kommet ca 30-40 cm snø tror jeg. Helt konge på ski !!! Blåste sikkert opp i 10 m/s fra NVpå toppen. Fg 3

ObsID: 176428

Voss / KVAM

Snow

18.01.2019 kl. 18:17

20 masl

HV (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  HV

Weather

Snow Nysnøgrense 0moh. Ca 15cm hittil i dag og det snør fortsatt. Veldig luftig, fuktig snø (omtrent dun-konsistens) her nede.

ObsID: 176418

Voss / Byrkjefjell

Snow

18.01.2019 kl. 15:53

781 masl

Erlend (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bredde: 4-5 meter. 15-20 cm tykt. Sklidde bare kort ut før det stoppet.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Lite snøfelt i bratt, lokalt heng fjernutløst av skiløper. Nysnølaget sklir i flak på underliggende skarelag fra onsdagens regnvær.

ObsID: 176422

Voss / VOSS

Snow

18.01.2019 kl. 15:37

82 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps

Weather

-6 °C Kommet 10 cm snø på to timer:) og det laver ned hurra!!!

ObsID: 176406

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

18.01.2019 kl. 13:36

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje nysnø siste døgn og vindtransportert snø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt litt snø og vind komande døgn.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 176377

Voss / VOSS

Snow

18.01.2019 kl. 11:04

650 masl

Tor Ivar@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@SVV
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har snø godt utover dagen og det har kome om lag 25 cm nysnø utan vind. Opptil om lag 700 moh. kan ein merke regnskaren frå Onsdag. Stratigrifien består hovudsaklig av fokksnø i kombinasjon med skarelag. I fokksnøen kan ein finne eit lausare lag med nysnø, fekk brot på 20 slaget på ECT. Under øvste skarelag kan ein finne byrjande kantkorn. Skarelaga i snødekket vil verka stabiliserande for snødekket. Liten respons i fokksnøen og det er vanskelig å få noko respons i testheng. Det verkar som det er lite eller ingen spenningar i fokksnøen. Faregard 2. Snøfallet i dag har kome utan vind, om det byrjar å blese dei komande dagar er det svært mykje snø tilgjengelig for transport, dette vil auka skredfaren. Forecast too high

Weather

No precipitation -5.5 °C 0 m/s 100% clouds Det har kome om lag 4-5 cm med nysnø i natt. Utover dagen byrja det å snøa meir og meir og det kom om lag ytterligare 10 cm med nysnø i dag. Det forsetter å snøa godt utover kvelden. Vindstille på 1000 moh.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det har kome om lag 20cm tørr lett nysnø. I skogen er nysnøen jevnt fordelt men ein merker regnskaren opp til om lag 700 moh. Over tregrensa er snøfordelinga meir ujevn og nysnøen er avsett i leheng. Ein merker den gamle snøoverflata etter vinden på mandag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 800 masl

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Danger Sign

Large snowfall Siste døgn har det kome om lag 25 cm nysnø

ObsID: 176337

Voss / VOSS

Snow

18.01.2019 kl. 09:45

84 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot V

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s 20% clouds Har snødd et par cm i morges, men har ikke tetna til ordentlig enda. Kommer kanskje utover dagen

ObsID: 176304

Voss / VOSS

Snow

18.01.2019 kl. 09:00

929 masl

Palmelo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches 40m langt, 20m bredt flakskred. 8-10cm.

ObsID: 176381

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

18.01.2019 kl. 08:13

3 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 176274

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.